ISO 19011:2018 настанови для аудитів систем менеджменту (семінар)

Цільова аудиторія
Директори з якості, керівники відділів якості та безпечності, енергоменеджери, керівники СОП, внутрішні аудитори СМ

Мета заходу
Надати інформацію про новий стандарт ISO 19011:2018 “Guidelines for auditing management systems”. Пояснити відмінності від версії ISO 19011:2011 та нові вимоги.

Програма
ISO 19011:2018 “Настанови для аудитів систем менеджменту” (введений 4-го липня 2018 року)
1. Сфера дії стандарту.
2. Принципи аудиту.
3. Управління програмою аудиту: Цілі програми аудиту. Визначення та оцінка ризиків та можливостей програми аудиту. Створення програми аудиту. Впровадження програми аудиту. Моніторинг програми аудиту. Перегляд та вдосконалення програми аудиту.
4. Проведення аудиту: Ініціювання аудиту. Підготовка аудиту. Проведення аудиту. Підготовка та поширення звіту про аудит. Завершення аудиту. Проведення аудиторських перевірок (по виконанню КД).
5. Компетентність та оцінка аудиторів: Визначення компетенції аудитора. Встановлення критеріїв оцінки аудитора. Вибір відповідного методу оцінки аудитора. Проведення оцінки аудитора. Підтримка та підвищення компетентності аудитора.
6. Додаткові вказівки для аудиторів щодо планування та проведення аудитів: застосування методів аудиту; процесний підхід до аудиту; професійне судження; результати діяльності; перевірка інформації; вибірка (загальні вимоги, вибірка, заснована на професійному судженні, статистична вибірка); аудит відповідності в рамках системи управління; контекст аудиту; аудит лідерства та зобов'язань; аудит ризиків та можливостей; життєвий цикл; аудит ланцюжка постачання; підготовка робочих документів аудиту; вибір джерел інформації; візити на місця здійснення діяльності; аудит віртуальних заходів і місцеположень; проведення опитувань; результати аудиту (визначення результатів аудиту; фіксація віповідностей; фіксація невідповідностей; робота з результатами, пов'язаними з кількома критеріями).
7. Основні відмінності у порівнянні з другим виданням стандарту (ISO 19011:2011).

Додаткова інформація

Тривалість:
1 день.

Вартість: 2800 грн. без ПДВ.
За результатами семінару учасникам буде видано свідоцтва (сертифікати).
Керівник семінару: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор ТОВ "ВАТТ".
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Електронна пошта для замовлень
: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua