СПІЛКА ФАХІВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ з ЯКОСТІ
Основні завдання СПІЛКИ ФАХІВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ З ЯКОСТІ:
- сприяння підвищенню професійного рівня фахівців у галузі якості;

- сприяння розвитку громадського контролю за якістю товарів та послуг;
- сприяння захисту прав Споживачів товарів та послуг;
- сприяння розвитку співробітництва, у т. ч. і міжнародного, з питань, що входять до завдань Спілки;
- сприяння підготовці проектів нормативних актів з питань, що випливають із завдань Спілки.


Для досягнення мети та виконання завдань Спілка у встановленому законодавством порядку:

- організовує та проводить форуми, конгреси, семінари, конференціі, наради, "круглі столи", тренінги, виставки, презентації;
- бере участь у національних та міжнародних заходах з питань якості та суміжних питань;
- здійснює громадську оцінку діяльності підприємств, організацій та окремих фахівців у галузі якості, проводить відповідні дослідження;
- сприяє проведенню науково-дослідницьких робіт з питань, пов'язаних із завданнями Спілки;
- самостійно здійснює незалежні дослідження з актуальних питань забезпечення і підвищення якості;
- ідейно, організаційно підтримує діяльність наукових, просвітницьких організацій;
- одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- вносить пропозиції до органів влади і управління з питань статутної діяльності.

Тихоненко

Валентин Васильович

Голова Правління Спілки


Головна сторінка

Спілка фахівців-експертів з якості