СПІЛКА ФАХІВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ з ЯКОСТІ
Запрошуємо Вас до співробітництва по удосконаленню управління підприємством.
Ми розробляємо та впроваджуємо системи управління на підприємствах та в організаціях, які займаються різними видами діяльності.
Якщо Вам не потрібна система управління, обмежена конкретним стандартом або моделі, ми з Вами розробимо загальну систему управління підприємством, яка дозволить Вам успішно працювати.
Наші спеціалісти мають успішний досвід роботи по розробці та впровадженню систем управління:
- якістю (
ISO 9001, API Q1, API Q2, ISO 16949, ISO 28000);
- навколишнім середовищем (ДСТУ ISO 14001);
- охороною праці (BS OHSAS 18001);
- енергоефективністю (ISO 50001);
- ризиками (ISO 27001, ISO 31000, ISO 31010, BS 31100);
- неперервністю бізнесу (ISO 22301);
- по ISO 17025 (випробувальні лабораторії);
- по GMP, GGP, GLP, GPP (фармацевтика, медицина, дистрибуція);
- по GMP+ FSA (корми та кормові добавки);
- по GTP (належна торговая практика);
- по НАССР, ISO 22000, FSSC 22000, BRC (харчова промисловість);

як окремих, так і інтегрованої.
Ми надаємо таке співвідношення якості, простоти та надійності роботи, яке потрібне нашим споживачам.

Тихоненко

Валентин Васильович

Голова Правління Спілки

Основні завдання СПІЛКИ ФАХІВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ З ЯКОСТІ:
- сприяння підвищенню професійного рівня фахівців у галузі якості;

- сприяння розвиткові громадського контролю за якістю товарів та послуг;
- сприяння захистові прав споживачів товарів та послуг;
- сприяння розвитку співробітництва, у т. ч. і міжнародного, з питань, що входять до завдань Спілки;
- сприяння підготовці проектів нормативних актів з питань, що випливають із завдань Спілки.

Для досягнення мети та виконання завдань Спілка у встановленому законодавством порядку:

- організовує та проводить форуми, конгреси, семінари, конференціі, наради, "круглі столи", тренінги, виставки, презентаціі, школи обміну досвідом з питань статутноі діяльності;
- бере участь у національних та міжнародних заходах з питань якості та суміжних питань;
- здійснює громадську оцінку діяльності підприємств, організацій та окремих фахівців у галузі якості, проводить відповідні дослідження, моніторинги, опитування;
- сприяє проведенню науково-дослідницьких робіт з питань, пов'язаних із завданнями Спілки;
- самостійно здійснює незалежні дослідження з актуальних питань забезпечення і підвищення якості;
- ідейно, організаційно, матеріально підтримує діяльність культурних, наукових, просвітницьких організацій;
- одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізаціі своіх цілей і завдань;
- вносить пропозиціі до органів влади і управління з питань статутної діяльності.


Головна сторінка

Спілка фахівців-експертів з якості

Підготовка

Публікаціі

Стандарти

Сертифікація

Учбові матеріали

РУССКАЯ ВЕРСИЯ