Консультаційні семінари та тренінги

"API - стандарти Американського інституту нафти"

"API Spec Q1. СМЯ. Вступ"

"API Spec Q1 - нові суттєві зміни в специфікації"

"API Spec Q1 - вимоги до СМЯ: впровадження, сертифікація"


"API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2"

"ASME QPS-2021: Програма якості для постачальників"

"HACCP в закладі громадського харчування (ресторан, кафе, їдальня)"

"HACCP для харчового ринку"

"IATF 16949:2016. СМЯ за вимогами стандарту"

"ISO 9001:2015"

"ISO 14001:2015"

"ISO 19011:2018 настанови для аудитів систем менеджменту"

"ISO 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії згідно нових вимог"

"ISO 31022 Семінар з юридичних ризиків"

"ISO 50001 Системи управління енергоефективністю"

"Антикризові заходи. Дії у період кризи"

"Аудит GDP (інспекції та внутрішні аудити)"

"Аудит процесу: тренінг для внутрішніх аудиторів систем менеджменту (СМЯ, СЕМ, СЕнМ, СМОП, СМІБ, СМБХП, GMP, GDP...)"

"Відкликання продукції"

"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"

"Виконання вимог специфікації API Spec 6D - 25-та версія"

"Використання основ Кіотського протоколу та інших міжнародних документів для торгівлі викидами підприємства"

"Вирішення проблем"

"Виробництво продукції. Встановлення та використання КРІ на підприємстві"

"Виробнича діяльність в потенційно вибухонебезпечних атмосферах. АТЕХ директиви, національні вимоги та їхнє застосування на підприємстві. Аудити безпеки"

"Виробничі небезпеки і ризики в організації"

"Внутрішні аудити СМ. Аудити постачальника. Віддалені аудити ISO/TS 22318, ISO 19011"

"Внутрішні аудити системи управління ризиками в Компанії"

"Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту"

"Внутрішній та зовнішній аудит проектів"

"Впровадження бережливого виробництва у кризовий період"

"Впровадження вимог стандарту відповідального видобутку корисних копалин (Standard for Responsible Mining)"

"Діяльність, пов'язана з послугами питного водопостачання та видалення стічних вод"

Для медичних лабораторій: Стандарт ISO 15189:2022

"Ефективний підхід до трудових відносин в Компанії"

"Забезпечення неперервності бізнесу. Створення та розвиток системи ВСМ"

"Інноваційні підходи в бізнесі"

"Інтегрована система менеджменту в Компанії"

"Інтегровані системи менеджменту в холдингу"

"Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність Компанії"

"Конкурентоспроможність підприємства"

"Критерії та показники в процесах організації. Як вимірювати діяльність в процесах"

"Критичне мислення"

"Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях"

"Моторні мастила: класифікації, сертифікації, стандарти"

"Належна виробнича практика (GMP) у виробників упаковки"

"Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами. Ліцензійні умови та порядок контролю за їх виконанням" (проведення перевірок)

"Основні положення та застосування нової Інструкції по обліку відходів: "ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

"Основні положення та застосування Правил безпеки праці в сфері забезпечення авіаційним паливом: "ПРАВИЛА безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спец.рідинами"

"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"

"Оцінки та управління ризиками постачань та якості продукції"

"Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"

"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"

"Поводження з відходами на підприємстві"

"Покращення ефективності та безпеки праці"

"Поліпшення діяльності через зменшення людських помилок"

"Практика управління навколишнім природним середовищем на підприємстві"

"Практичні рекомендації з вдосконалення в системі управління охороною праці"

"Практичне застосування ISO 45003:2021 "Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров'я. Психологічне здоров'я та безпека на робочому місці. Керівництво для управління психосоціальними ризиками" в системі управління охороною праці, діючою за вимогами ISO 45001"

"Проведення внутрішнього аудиту стану безпеки на залізницях"

"Проведення соціального аудиту"

"Прості та практичні рішення для підвищення результативності праці"

"Ризики підприємства. Оцінка, попередження, нейтралізація, скорочення"

"Ризики, пов'язані з постачальниками"

"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"

"Робота без втрат чи система реагування на проблеми в Компанії"

"Розвиток бізнесу: що потрібно для експорту продукції підприємства в ЄС та інші країни"

"Сертифікація по ASME"

"Система комплаєнс менеджменту за вимогами ISO 37301:2021"

"Система менеджменту знань. Культура організації. Процеси. Взаємозв'язки"

"Система управління економічною безпекою підприємства"

"Система управління компетентністю"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"Система управління ризиками в банку"

"Системи HACCP та GMP на поліграфічних підприємствах"

"Системи управління навколишнім середовищем для міського господарства"

"СМЯ за вимогами стандарту ISO 19443"

"Стратегічний менеджмент. Розробка та впровадження стратегії розвитку Компанії"

"Сучасні системи харчової безпеки"

"Управління активами та ризик-менеджмент"

"Управління безперервністю бізнесу Компаніїі"

"Управління випуском та постачанням продукції"

"Управління інфраструктурою об'єктів (Facility management)"

"Управління компанією: проблеми, ризики, аналіз, рішення"

"Управління людською діяльністю та помилками Персоналу"

"Управління підприємством"

"Управління ризиками в ІТ-проектах"

"Управління ризиками в ланцюжках постачань"

"Управління ризиками в медичних лабораторіях"

"Управління ризиками. Вступ та впровадження"

"Управління ризиками, пов'язаними із втратою знань"

"Харчова промисловість: обов'язкові програми, які забезпечують безпеку продуктів харчування"

"Whistleblowing MS - Система управління повідомленнями про порушення за вимогами ISO 37002:2021: розробка, впровадження, проведення внутрішнього аудиту"