Семінари та тренінги

Консультаційний семінар: "Система комплаенс менеджменту (СКМ) з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 19600:2014" (російською мовою)

Cемінар: "Управління ризиками в ланцюжках постачань"
(російською мовою)

Консультаційний семінар: "Система управління ризиками в банку"

Cемінар: "Управління ризиками пов'язаними з втратою знань" (російською мовою)

Тренінг: "Ризики, пов'язані з постачальниками" (російською мовою)

Тренінг: "Управління компанією: проблеми, ризики, аналіз, рішення" (російською мовою)

Семінар: "ISO 19011:2018 настанови для аудитів систем менеджменту"

Семінар: "HACCP для харчового ринку"

Тренінг: "HACCP в закладі громадського харчування (ресторан, кафе, їдальня)"

Семінар: "API Spec Q1. СМЯ. Вступ" (російською мовою)

Семінар: "API Spec Q1 - нові суттєві зміни в специфікації" (російською мовою)

Тренінг: "
Моторні мастила: класифікації, сертифікації, стандарти" (російською мовою)

Тренінг: "Аудити охорони праці на підприємстві"

Консультаційний семінар: "API - стандарти Американського інституту нафти"

Тренінг: "Пригодницький туризм. Організація. Забезпечення безпеки" (російською мовою)

Консультаційний семінар: ISO/TS 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії по новим вимогам (російською мовою)

Консультаційний семінар: API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2 (1-е видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q2, ISO 9001 та ISO 19011 (російською мовою)

Консультаційний семінар: "ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016" (російською мовою)

Консультаційний семінар: "IATF 16949:2016. СМЯ за вимогами стандарту" (російською мовою)

Семінар: "Оцінки та управління ризиками постачань та якості продукції" (російською мовою)

Консультаційний семінар: "Управління випуском та постачанням продукції"

Тренінг: "Система управління компетентністю" (російською мовою)

Семінар: "Комплаенс-менеджмент: правила, стандарти, функції, компетенції, інструменти, аудити" (російською мовою)

Семінар: "Управління активами та ризик-менеджмент" (російською мовою)

Семінар: "Розвиток бізнесу: що потрібно для експорту продукції підприємства в ЄС та інші країни"

Консультаційний семінар: "Система управління економічною безпекою підприємства"

Семінар: "Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"

Семінар: "Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році"

Тренінг: "Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами" (російською мовою)

Консультаційний семінар: Система менеджменту якості за вимогами стандартів Американського інституту нафти API Spec Q1 (9-те видання, 2013 р.) та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1 та ISO 19011 (російською мовою)

Консультаційний семінар ВСМ: "Забезпечення безперервності бізнесу. Створення і розвиток системи ВСМ" (російською мовою)

Тренінг: "Аудит процесу: тренінг для внутрішніх аудиторів систем менеджменту (СМЯ, СЕМ, СЕнМ, СМОП, СМІБ, СМБХП, GMP, GDP...)" (російською мовою)

Консультаційний семінар: "Поводження з відходами на підприємстві"

Тренінг: "Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги" (російською мовою)

Тренінг: "Система менеджменту знань. Культура организації. Процеси. Взаємозв'язки" (російською мовою)

Тренінг з GDP 2012 (російською мовою)

Тренінг: "Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту" (російською мовою)

Тренінг: "Включення методів аналізу ризику в процес прийняття рішень" (російською мовою)

Тренінг: "Виробнича діяльність в потенційно вибухонебезпечних атмосферах. АТЕХ директиви, національні вимоги та їхнє застосування на підприємстві. Аудити безпеки" (російською мовою)

Тренінг: "Внутрішній та зовнішній аудит проектів" (російською мовою)

Тренінг: "Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"

Тренінг: "Практика управління навколишнім природним середовищем на підприємстві"

Тренінг: "Робота без втрат чи Система реагування на проблеми в Компанії" (російською мовою)

Тренінг: "Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві" (російською мовою)

Тренінг: "Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами. Ліцензійні умови та порядок контролю за їх виконанням" (проведення перевірок)

Тренінг: "Харчова промисловість: обов'язкові програми, які забезпечують безпеку продуктів харчування" (російською мовою)

Тренінг: "Виробничі небезпеки і ризики в організації" (російською мовою)

Тренінг: "Критерії та показники в процесах організації. Як вимірювати діяльність в процесах" (російською мовою)

Тренінг з аудиту GDP (інспекції та внутрішні аудити) (російською мовою)

Тренінг: "Системи управління енергоефективністю (EN 16001, ISO 50001)" (російською мовою)

Семінар: "Системи управління навколишнім середовищем для міського господарства" (російською мовою)

Тренінг: "Ефективний підхід до трудових відносин в Компанії" (російською мовою)

Тренінг: "Залучення людей та компетентність" (російською мовою)

Тренінг: "Проведення соціального аудиту" (російською мовою)

Тренінг: "Управління людською діяльністю та помилками персоналу" (російською мовою)

Тренінг: "Інтегровані системи менеджменту в холдингу" (російською мовою)

Тренінг: "Управління ризиками" (російською мовою)

Тренінг: "Покращення ефективності та безпеки праці" (російською мовою)

Тренінг: "Системи HACCP та GMP на поліграфічних підприємствах"

Тренінг: "Використання основ Кіотського протоколу та інших міжнародних документів для торгівлі викидами підприємства"

Тренінг: Основні положення та застосування нової Інструкції по обліку відходів: "ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

Тренінг: "Основні положення та застосування нових Правил безпеки праці в сфері забезпечення авіаційним паливом: "ПРАВИЛА безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами"

Семінар: "Ризики підприємства. Оцінка, попередження, нейтралізація, скорочення" (російською мовою)

Семінар: "Як виживати в умовах кризи. Антикризові заходи або прийняття рішень в період кризи" (російською мовою)

Тренінг: "Сучасні системи харчовоі безпеки" (російською мовою)

Семінар: "Інноваційні підходи в бізнесі" (російською мовою)

Тренінг: "Управлінський облік/Контролінг в Компанії. Роль облікових систем в управлінні Компанією" (російською мовою)

Тренінг: "Безпека бізнесу Компанії" (російською мовою)

Тренінг: "HR підрозділ в системі бізнес-процесів Компанії. Ролі, відповідальності, взаємодіі. Критерії і показники результативності та ефективності діяльності" (російською мовою)

Семінар: "Сучасні технології бізнесу. Найкраща практика" (російською мовою)

Тренінг: "Стратегічний менеджмент. Розробка та впровадження стратегіі розвитку Компанії" (російською мовою)

Тренінг: "Інтегрована система менеджменту в Компанії" (російською мовою)

Семінар: "Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність Компанії" (російською мовою)

Корпоративний семінар: "Управління безперервністю бізнесу Компаніїі" (російською мовою)

Семінар: "Конкурентоспроможність підприємства" (російською мовою)

Семінар: "Прості та практичні рішення для підвищення результативності праці" (російською мовою)

Семінар: "Внутрішні аудити системи управління ризиками в Компанії" (російською мовою)

Тренінг: "Управління підприємством"