Управління ризиками в медичних лабораторіях

Медичні лабораторії відігравали та продовжують відігравати важливе значення для людей. Наш консультаційний семінар присвячений управлінню ризиками в медичних лабораторіях
Діяльність у медичній лабораторії може піддавати пацієнтів, працівників чи інших зацікавлених сторін різноманітним небезпекам, які можуть прямо чи опосередковано завдати різного ступеня шкоди. Поняття ризику має два компоненти:
а) ймовірність нанесення шкоди;
б) наслідок цієї шкоди, тобто наскільки серйозною може бути ця шкода.
Стандарт ISO 15189 вимагає, щоб медичні лабораторії переглядали свої робочі процеси, оцінювали вплив потенційних збоїв в результатах експертизи, модифіковували процеси, щоб зменшити або усунути виявлені ризики, а також документувати вжиті рішення та дії.
Стандарт ISO 22367:2020 описує процес керування ризиками безпеки для пацієнта і для оператора, інших осіб, обладнання та іншої власності, а також оточуючого середовища. Цей стандарт прийняв ті ж концепції, принципи та рамки управління ризиками, пов'язаними з медичною лабораторією, що і стандарт ISO 14971.
Управління ризиком також збігається з управлінням безпекою в медичних лабораторіях, а прикладом є чек-листи аудиту безпеки в ISO 15190:2020.
Ризики самого підприємства (медичної лабораторії) мають розглядатися згідно вимог стандарту ISO 31000 з використанням IEC 31010.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні (16 годин).
Вартість:
договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник консультаційного семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua