Виробничі небезпеки і ризики в організації

Програма
Концепції ідентифікації небезпек та оцінки ризику
Методи визначення небезпеки та оцінки ризику:
- Вибір методу;
- Роль досвіду;
- Контрольні таблиці;
- Норми та стандарти;
- Вибір методу структурного аналізу. Методики структурного аналізу.
Управління ризиком:
- Загальна інформація;
- Ідентифікація;
- Оцінка;
- Зниження ризику.
Ідентифікація небезпек та оцінка ризиків при здійсненні діяльності.
Приклади небезпек та ризиків.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Производственные опасности и риски в организации

Программа
Концепции идентификации опасностей и оценки риска
Методы определения опасности и оценки риска:
- Выбор метода;
- Роль опыта;
- Контрольные таблицы;
- Нормы и стандарты;
- Выбор метода структурного анализа. Методики структурного анализа.
Управление риском:
- Общая информация;
- Идентификация;
- Оценка;
- Снижение риска.
Идентификация опасностей и оценка рисков при осуществлении деятельности.
Примеры опасностей и рисков.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua