Покращення ефективності та безпеки праці

Цей тренінг для тих, хто хоче покращити ефективність та безпеку праці.

Тренінг також корисний тим, хто вдосконалює систему якості з ISO 9001, систему екологічного менеджменту з ISO 14001, систему управління охороною праці (згідно національним вимогам та міжнародним - OHSAS 18001).

На тренінгу використовується сучасна міжнародна методологія, в яку входять:
Вступні лекції;
Приклади;
Задачі;
Робота у групі;
Аналіз винайдених рішень;
Планування змін;
Контроль дій при впровадженні змін.

Учасники отримають на CD:
Учбові презентації.
Приклади рішень.
Необхідні для використання документи.

Додаткова інформація
Тривалість:
3 дні.
Вартість: 6500 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань.
Керівник тренінгу
: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошгта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Улучшение эффективности и безопасности труда

Этот тренинг для тех, кто хочет улучшить эффективность и безопасность труда.

Тренинг также полезен тем, кто совершенствует систему управления качеством по ISO 9001, систему экологического менеджмента по ISO 14001, систему управления охраной труда (согласно национальным требованиям и международным - OHSAS 18001).

На тренинге используется современная международная методология, в которую входят:
Вводные лекции;
Примеры;
Задачи;
Групповая работа;
Анализ найденных решений;
Планирование изменений;
Контроль действий при внедрении изменений.

Участники получат на CD:
Учебные презентации.
Примеры решений.
Необходимые для использования документы.

Дополнительная информация
Продолжительность:
3 дня.
Стоимость: 6500 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов.
Руководитель тренинга
: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "BAТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua