Антикризові заходи. Дії у період кризи

Програма

1. Фази кризи
.
2. Формула кризи.

3. Фактор часу.

4. Напрямки виходу з кризи.

5. Критерії прийняття рішень в умовах кризи.

6. Стабілізаційна програма.

7. Типи антикризових процесів та варіанти дій в кризових ситуаціях.

8. Ключові параметри розвитку криз компаній.

9. Інтереси робітників в умовах кризи (зарабітна плата та інші виплати).

10. Законодавчі ризики для підприємств (судові позови: клієнтів, постачальників, робітників).

11. Оптимізація використання існуючих ресурсів.

12. Роль керівництва в антикризовому менеджменті. Плани забезпечення безперервності бізнесу/виробництва.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Антикризисные меры. Действия в период кризиса

Программа

1. Фазы кризиса
.
2. Формула кризиса.

3. Фактор времени.

4. Направления выхода из кризиса.

5. Критерии принятия решений в условиях кризиса.

6. Стабилизационная программа.

7. Типы антикризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях.

8. Ключевые параметры развития кризисов компаний.

9. Интересы работников в условиях кризиса (заработная плата и другие выплаты).

10. Законодательные риски для предприятий (судовые иски: клиентов, поставщиков, работников).

11. Оптимизация использования существующих ресурсов.

12. Роль руководства в антикризисном менеджменте. Планы обеспечения непрерывности бизнеса/производства.


Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua