Робота без втрат або Система реагування на проблеми в Компанії

Програма
1. Види основних втрат.
2. Виявлення втрат:
- перевиробництво товарів та послуг;
- не ефективне використання обладнання, сировини та матеріалів, фінансів, часу;
- помилки у процесах та управлінні процесами;
- некомпетентність Персоналу.
3. Класификація втрат на підприємстві.
4. Способи виявлення та усунення втрат.
5. Оптимізація процесів за рахунок усунення втрат.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Работа без потерь или Система реагирования на проблемы в Компании

Программа
1. Виды основных потерь.
2. Выявление потерь:
- перепроизводство товаров и услуг;
- не эффективное использование оборудования, сырья и материалов, финансов, времени;
- ошибки в процессах и управлении процессами;
- некомпетентность Персонала.
3. Классификация потерь на предприятии.
4. Способы выявления и устранения потерь.
5. Оптимизация процессов за счет устранения потерь.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua