Практика управління навколишнім природним середовищем на підприємстві (тренінг)

Програма
- Положення та вимоги законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", Водного кодексу, Земельного кодексу, інших правових документів, а також інші критерії та вимоги визначені природоохоронним законодавством.
- Структура управління навколишнім природним середовищем на підприємстві.
- Дозволи, ліміти, ліцензії.
- Ведення екологічної статистичної звітності.
- Характеристики впливу підприємства на навколишнє природне середовище.
- Постачання, зберігання, транспортування, використання сировини (матеріалів) у виробничому процесі.
- Водокористування (водопостачання, водоспоживання, водовідведення).
- Поводження з відходами (утворення відходів, місця видалення відходів, транспортування відходів, поводження з небезпечними відходами, заходи щодо зменшення відходів, дотримання порядку обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари).
- Поводження з небезпечними речовинами (ідентифікація та декларування безпеки як об'єкту підвищеної небезпеки, зберігання, виробництво, транспортування та використання небезпечних речовин).
- Земельні ресурси, забруднення ґрунтів, ґрунтових вод (землекористування, забруднення ґрунтів та ґрунтових вод, наземні та підземні резервуари та цистерни).
- Заходи з попередження виникнення аварій та система реагування на них.
- Порушення в галузі охорони навколишнього природного середовища (позови, штрафи, приписи, скарги та реагування на них).
- Міжнародні екологічні стандарти (серія ISO 14000).

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні (16 годин).
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua