Управління компанією: проблеми, ризики, аналіз, рішення (тренінг)

Цільова аудиторія

Власники бізнесу, топ-менеджери компаній

Мета заходу

Надати основи розуміння роботи з проблемами, помилками, оцінкою ризиків та їх обробкою

Програма

1. Сприйняття проблем.
2. Розуміння суті проблем.
3. Визначення місцезнаходження проблем.
4. Виявлення кореневих причин проблем.
5. Оцінка ризиків проблем.
6. Вироблення та застосування заходів для усунення причин проблем.
7. Оцінка застосування заходів (успішність вирішення проблем).
8. Ролі та поведінка Персоналу. Компетентність. Робочі групи.
9. Стандарти.
10. Комплаенс.
11. Забезпечення безперервності бізнесу.
12. Аудити.
13. Аналіз системи управління бізнесом.
14. Внесення змін в систему управління (бізнес-модель). Оцінка ризиків змін.
15. 10 основних блоків моделі бизнесу.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 8800 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу
: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Управление компанией: проблемы, риски, анализ, решения (тренинг)

Целевая аудитория

Собственники бизнеса, топ-менеджеры компаний

Цель мероприятия

Дать основы понимания работы с проблемами, ошибками, оценкой рисков и их обработкой

Программа

1. Восприятие проблем.
2. Выяснение сути проблем.
3. Определение местоположения проблем.
4. Выявление коренных причин проблем.
5. Оценка рисков проблем.
6. Выработка и применение мер для устранения коренных причин проблем.
7. Оценка применения мер (успешность решения проблем).
8. Роли и поведение Персонала. Компетентность. Рабочие группы.
9. Стандарты.
10. Комплаенс.
11. Обеспечение непрерывности бизнеса.
12. Аудиты.
13. Анализ системы управления бизнесом.
14. Внесение изменений в систему управления (бизнес-модель). Оценка рисков изменений.
15. 10 основных блоков модели бизнеса.


Дополнительная информация
Продолжительность:
1 день.
Стоимость: 8800 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга
: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "BAТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua