Інтегровані системи менеджменту в холдину (тренінг)

Тренінг корисний тим, хто в холдингу розробляє та удосконалює систему управління якістю з ISO 9001, систему екологічного менеджменту з ISO 14001, систему управління охороною праці (згідно національних вимог та міжнародних - OHSAS 18001).

Програма
1. Вступні лекції.
2. Планування рабіт.
3. Навчання робочих Груп та Персоналу.
4. Основи впровадження/удосконалення ІСМ в холдингу.
5. Приклади документів.
6. Впровадження/удосконалення ІСМ.
7. Аудити ІСМ.
8. Аналіз функціонування ІСМ.

Додаткова інформація
Тривалість:
5 днів.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Интегрированные системы менеджмента в холдинге (тренинг)

Тренинг полезен тем, кто в холдинге разрабатывает и совершенствует систему управления качеством по ISO 9001, систему экологического менеджмента по ISO 14001, систему управления охраной труда (согласно национальным требованиям и международным - OHSAS 18001).

Программа
1. Вводные лекции.
2. Планирование работ.
3. Обучение рабочих Групп и Персонала.
4. Основы внедрения/совершенствования ИСМ в холдинге.
5. Примеры документов.
6. Внедрение/совершенствование ИСМ.
7. Аудиты ИСМ.
8. Анализ функционирования ИСМ.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 5 дней.
Стоимость
: договорная.

Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua