Аудит GDP (інспекції та внутрішні аудити) (тренінг)

Мета заходу
Підвищити ефективність роботи підрозділів та компанії в цілому при виконанні вимог стандарту GDP

Цільова аудиторія
Співробітники Компанії, у чиї обов'язки входить аналіз та удосконалення діяльності підрозділів та компаніїї в цілому, бізнес-процесів, створення процедур та інструкцій, взаємовідносини з державними органами та іншими зовнішніми інспекціями/аудитами

ЗАДАЧІ
:
Освоїти методи проведення аудиту GDP.
Оволодіти навичками планування аудиту GDP.
Відпрацювати навички проведення аудиту GDP.

У ПРОГРАМІ:
Внутрішній аудит - поняття, цілі, задачі; внутрішній аудит на основі ISO 19011 та GDP.
Етапи аудиту - планування, проведення, аналіз результатів, документування результатів аудиту, повторний аудит.
Внутрішній аудит та навички комунікації - мистецтво проведення аудиту, аргументи аудиту, презентація результатів аудиту.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Аудит GDP (инспекции и внутренние аудиты) (тренинг)

Цель мероприятия
Повысить эффективность работы подразделений и компании в целом при выполнении требований стандарта GDP

Целевая аудитория
Сотрудники Компании, в чьи обязанности входит анализ и совершенствование деятельности подразделений и компании в целом, бизнес-процессов, создание процедур и инструкций, взаимоотношения с государственными органами и другими внешними инспекциями/аудитами

ЗАДАЧИ
:
Освоить методы проведения аудита GDP.
Овладеть навыками планирования аудита GDP.
Отработать навыки проведения аудита GDP.

В ПРОГРАММЕ:
Внутренний аудит - понятие, цели, задачи; внутренний аудит на основе ISO 19011 и GDP.
Этапы аудита - планирование, проведение, анализ результатов, документирование результатов аудита, повторный аудит.
Внутренний аудит и навыки коммуникации - искусство проведения аудита, аргументы аудита, презентация результатов аудита.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua