Ризики, пов'язані з постачальниками (тренінг)

Цільова аудиторія

Комерційні директори, керівники та провідні спеціалісти служб закупівлі, юристи, начальники та спеціалісти служб безпеки, внутрішні аудитори

Мета заходу

Пояснити, як ідентифікувати та оцінювати ризики роботи з постачальниками у процесі закупівлі

Програма

1. Короткий вступ. Основні поняття.
2. Ризик-менеджмент та комплаенс.
3. Види ризиків.

4. Ризики у закупівлях.

5. Критичні та не критичні сировина/матеріали/комплектуючі. Критичні постачальники. Оцінки.
6. Методи оцінки ризиків.

7. Управління ризиками.

8. Відповідальність за ризик-менеджмент та комплаенс в компанії.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Риски, связанные с поставщиками (тренинг)

Целевая аудитория

Коммерческие директора, руководители и ведущие специалисты служб закупок, юристы, начальники и специалисты служб безопасности, внутренние аудиторы

Цель мероприятия

Объяснить, как идентифицировать и оценивать риски работы с поставщиками в процессе закупок

Программа

1. Краткое введение. Основные понятия.

2. Риск-менеджмент и комплаенс.

3. Виды рисков.

4. Риски в закупках.

5. Критические и не критические сырье/материалы/комплектующие. Критические поставщики. Оценки.

6. Методы оценки рисков.

7. Управление рисками.

8. Ответственность за риск-менеджмент и комплаенс в компании.


Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua