Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту (тренінг)

Програма

1. Система енергоменеджменту (СЕнМ) за вимогами міжнародного стандарту ISO 50001.
2. Процеси СЕнМ.
3. Зовнішні та внутрішні стандарти, законодавчі та нормативно-правові акти (НПА).
4. Найкращі доступні технології.
5. Планування аудиту СЕнМ.
6. Опитувальник аудиту СЕнМ.
7. Підготовка до аудиту. Аналіз документів СЕнМ.
8. Проведення аудиту СЕнМ.
9. Звітність аудиту СЕнМ.
10. Аналіз результатів аудиту СЕнМ.
11. Контроль коригувальних дій.
12. Покращення діяльності за результатами аудиту СЕнМ.
13. Приклади документів.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Внутренний аудитор системы энергоменеджмента (тренинг)

Программа

1. Система энергоменеджмента (СЭнМ) по требованиям международного стандарта ISO 50001.
2. Процессы СЭнМ.
3. Внешние и внутренние стандарты, законодательные и нормативно-правовые акты (НПА).
4. Наилучшие доступные технологии.
5. Планирование аудита СЭнМ.
6. Вопросник аудита СЭнМ.
7. Подготовка к аудиту. Анализ документов СЭнМ.
8. Проведение аудита СЭнМ.
9. Отчетность аудита СЭнМ.
10. Анализ результатов аудита СЭнМ.
11. Контроль корректирующих действий.
12. Улучшения деятельности по результатам аудита СЭнМ.
13. Примеры документов.


Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua