Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту (тренінг)

Програма

1. Система енергоменеджменту (СЕнМ) за вимогами міжнародного стандарту ISO 50001.
2. Процеси СЕнМ.
3. Зовнішні та внутрішні стандарти, законодавчі та нормативно-правові акти (НПА).
4. Найкращі доступні технології.
5. Планування аудиту СЕнМ.
6. Опитувальник аудиту СЕнМ.
7. Підготовка до аудиту. Аналіз документів СЕнМ.
8. Проведення аудиту СЕнМ.
9. Звітність аудиту СЕнМ.
10. Аналіз результатів аудиту СЕнМ.
11. Контроль коригувальних дій.
12. Покращення діяльності за результатами аудиту СЕнМ.
13. Приклади документів.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні (16 годин).
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua