Системи НАССР і GMP на поліграфічних підприємствах

В даний час пред'являються високі вимоги до якості харчових і фармацевтичних продуктів. Харчовим і фармацевтичним підприємствам необхідно враховувати ризики, пов'язані з безпекою своєї продукції. Безпека продукції забезпечується шляхом сумісних зусиль усіх сторін, які приймають участь в ланцюжках постачань.
В усьому світі і в Україні прийняті на державному рівні і впроваджуються системи НАССР та GMP. Успішне впровадження систем НАССР та GMP дають підприємству можливість стабільно одержувати замовлення і працювати з підприємствами харчової і фармацевтичної промисловості.

Курс призначений для представників організацій, зацікавлених працювати постачальниками упаковки для виробників харчової і фармацевтичної продукції. Курс призначений для вищого керівництва, директорів і менеджерів з якості, керівників виробничих підрозділів.

Після успішного завершення підготовки Слухачі розумітимуть:
- принципи, структуру, вимоги і практичне застосування стандартів НАССР та GMP;
- методику проведення аудиту Вашого підприємства як потенційного постачальника для виробників харчової і фармацевтичної продукції;
- потенційні невідповідності вимогам стандартів НАССР та GMP і причини цих невідповідностей;
- здійснення попереджувальних програм.

ЗМІСТ:
1-й день:

НАССР: Введення в систему НАССР. Принципи НАССР. Стандарти ISO серії 22000, стандарти IFS BRC.
GMP: Введення в систему GMP.
Національні нормативні вимоги: закони, нормативні документи МОЗ, ухвали, стандарти.

2-й день:

Контроль гігієни.
Первинний аналіз небезпек.
Ідентифікація та аналіз ризиків.
Критичні контрольні точки.
План НАССР.
Моніторинг.
Верифікація та валідація.
Ведення необхідних записів.
Підготовка до аудиту і проходження аудиту замовника.

Додаткова інформація
Вартість
: 4900 грн. (без ПДВ).
Вартість проведення корпоративної підготовки - договірна.
Учасники, які успішно пройшли підготовку і тестування, отримають Свідоцтво (сертифікат).
Електронна пошта
Телефони для довідок
: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Детальніше про тренінги та семінари: www.usq.com.ua