Система менеджменту знань. Культура організації. Процеси. Взаємозв'язки

Цільова аудиторія
Керівники, менеджери з розвитку бізнесу, HR-спеціалісти компаній та підприємств, хто зацікавлений в ефективному використанні знань для конкурентної переваги та інновацій

Мета заходу
Розвиток системи менеджменту знань в компанії для підвищення конкурентоспроможності та інноваційності бізнесу. Взаємозв'язок з іншими системами менеджменту компанії

Програма
Знання та культура. Зв'язок.
Перешкоди для менеджменту знань.
Традиційні компанії та компанії, орієнтовані на знання.
Індивідууми, групи і уся компанія.
Офіційні та не офіційні організаційні структури.
Довіра і мотивація.
Цінності, переконання та довіра.
Компетенція, пізнання та бачення.
Обмін знаннями.
Організація, яка пізнає.
Менеджмент відносин. Інструменти, що впливають на процеси знань.
Спостереження та опитування.
Підготовка та наставництво.
Розмова і діалог.
Роль інформаційних технологій у менеджменті знань.
Ключові пункти пізнання.
Низька та висока компетенція при впровадженні програми з менеджменту знань.

Усі компанії прагнуть покращити свої показники та здатність до інновацій. Цьому сприяють і сучасні технології, та сучасне обладнання, та сучасні матеріали, та сучасні знання. Тому компанії, які прагнуть до покращення показників, до конкурентоспроможності, до інновацій створюють власну систему менеджменту знань (СМЗ).
Успішне впровадження СМЗ можливе у тих компаніях, які уважно ставляться до:
- людських та культурних аспектів,
- персональної мотивації,
- зміни менеджменту,
- зміни соціальної відповідальності,
- покращення процесів обміну знаннями між спеціалістами, які володіють різними дисциплінами,
- активного обміну інформацією та співробітництва.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день (8 годин).
Вартість: 2900 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua