Управління ризиками

Тренінг призначений для керівників вищої та середньої ланок, зацікавлених у стійкому бізнесі своєї організації

Тренінг разроблено на основі вимог стандартів:
- ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines
- ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques
- BS 31100 Risk management. Code of practice,
а також інших відомих стандартів у сфері управління ризиками.

Міжнародні на національні організації приділяють багато уваги стандартам, присвяченим управлінню ризиками. Знання та виконання стандартів з управління ризиками дає можливість організації, яка їх застосовує бути більше підготованою до різних ситуацій.

Цінність застосування цих стандартів особливо зросла у кризовий час, який показав, що багато організацій не були готові до нього.

Прийнявши участь у тренінгу, Ви будете знати:
- ключові поняття у сфері управління ризиками;
- концепції та стандарти
у сфері управління ризиками;
- про багато популярних методик оцінки ризику;
- основи застосування системи управління ризиками в організації та можлиовсті її покращення.

Ви також отримуєте гарну можливість стати ризик-менеджером у своїй Компанії.

Додаткова інформація
Тривалість
: 3 дні.

Вартість
: 5950 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Управление рисками

Тренинг предназначен для руководителей высшего и среднего звена, заинтересованных в устойчивом бизнесе своей организации

Тренинг разработан на основе требований стандартов:
- ISO 31000 Risk management - Principles and guidelines
- ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques
- BS 31100 Risk management. Code of practice,
а также других известных стандартов в сфере управления рисками.

Международные и национальные организации уделяют много внимания стандартам, посвященным управлению рисками. Знание и выполнение стандартов по управлению рисками дает возможность организации, которая их применяет быть более подготовленной к различным ситуациям.

Ценность применения этих стандартов особенно возросла в кризисное время, которое показало, что многие организации не были готовы к нему.

Приняв участие в тренинге, Вы будете знать:
- ключевые понятия в сфере управления рисками;
- концепции и стандарты в сфере управления рисками;
- о многих популярных методиках оценки риска;
- основы внедрения системы управления рисками в организации и возможности ее улучшения.

Вы также получаете хорошую возможность стать риск-менеджером в своей Компании.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 3 дня.

Стоимость
: 5950 грн. без НДС.

Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "BAТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua