Розвиток бізнесу: що потрібно для експорту продукції підприємства в ЄС та інші країни (семінар)

Програма
1. Вимоги (регулювання) на різних ринках.
2. Інформація для здійснення торгівлі.
3. Умови для експорту в ЄС.
4. Служба підтримки експорту в ЄС.
5. Європейська класифікація товарів.
6. Які вимоги потрібно виконати, щоб ваша продукція була на ринку ЄС.
7. Квоти.
8. Ставки ввізного мита.
9. Правила торгівлі (Рішення № 768/2008/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС по встановленню загальних правил торгівлі товарами).
10. Декларація відповідності. Уповноважений представник.
11. СЕ знак.
12. Огляд міжнародних стандартів стосовно продукції (Замовника семінару).
13. Директиви та Регламенти ЄС стосовно продукції (Замовника семінару).
14. Безпечність продукції (Замовника семінару), знаки, маркування, упаковка, транспортування.
15. Карти даних небезпечного фактору (SDS).
16. Випробування.
17. Сертифікація.
18. Оцінка ризиків.
19. Які сертифікати мають конкуренти на міжнародному ринку (стосовно аналогічної продукції (Замовника семінару).
20. Опис продукції для міжнародного ринку. Приклади стосовно аналогічної продукції (Замовника семінару).
21. Аудит підприємства від потенційних міжнародних покупців. Як правильно підготуватись до аудиту.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Развитие бизнеса: что необходимо для экспорта продукции предприятия в ЕС и другие страны (семинар)

Программа
1. Требования (регулирование) на разных рынках.
2. Информация для осуществления торговли.
3. Условия для экспорта в ЕС.
4. Служба поддержки экспорта в ЕС.
5. Европейская классификация товаров.
6. Какие требования необходимо выполнить, чтобы ваша продукция была на рынке ЕС.
7. Квоты.
8. Ставки ввозимой пошлины.
9. Правила торговли (Решение № 768/2008/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС по установлению общих правил торговли товарами).
10. Декларация соответствия. Уполномоченный представитель.
11. СЕ знак.
12. Обзор международных стандартов касающиеся продукции (Заказчика семинара).
13. Директивы и Регламенты ЕС касающиеся продукции (Заказчика семинара).
14. Безопасность продукции (Заказчика семинара), знаки, маркировка, упаковка, транспортировка.
15. Карты данных опасного фактора (SDS).
16. Испытания.
17. Сертификация.
18. Оценка рисков.
19. Какие сертификаты имеют конкуренты на международном рынке (касательно аналогичной продукции (Заказчика семинара).
20. Описание продукции для международного рынка. Примеры касательно аналогичной продукции (Заказчика семинара).
21. Аудит предприятия от потенциальных международных покупателей. Как правильно подготовиться к аудиту.

Дополнительная информация
Продолжительность: 2 дня.
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель консультационного семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua