Система управління компетентністю (тренінг)

Програма
1. Створення системи управління компетентністю (CMS).
2. Встановлення вимог до CMS.
3. Розробка CMS.
4. Впровадження CMS.
5. Підтримка та розвиток компетенцій.
6. Перевірка, аудит та аналіз CMS.
7. Підхід на основі ризику.
8. Модель компетентності.
9. Каталог компетенцій.
10. Рівні профіциту.
11. Профіль компетентності.
12. Команда компетентності.
13. Навички лідера.
14. Дорожня карта для забезпечення компетентності.
15. Рівні розвитку/зрілості.
16. Самооцінка компетентності.
17. Самооцінка залученості
.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.

Вартість:
2800 без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
: vatt @ akademia.kiev.ua

Детальніше про тренінги та семінари
: www.usq.com.ua

Система управления компетентностью (тренинг)

Программа
1. Создание системы управления сомпетентностью (CMS).
2. Установление требований к CMS.
3. Разработка CMS.
4. Внедрение CMS.
5. Поддержка и развитие компетенций.
6. Проверка, аудит и анализ CMS.
7. Подход на основе риска.
8. Модель компетентности.
9. Каталог компетенций.
10. Уровни профицита.
11. Профиль компетентности.
12. Команда компетентности.
13. Лидерские навыки.
14. Дорожная карта для обеспечения компетентности.
15. Уровни развития/зрелости.
16. Самооценка компетентности.
17. Самооценка вовлеченности
.

Дополнительная информация
Продолжительность:
1 день.

Стоимость участия:
2800 без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua