Ефективне використання енергії на підприємстві

Маєте намір управляти енергоефективністю?
Маєте намір знижувати розходи на енергоспоживання та підвищувати дохідність?
Маєте намір зменшувати влпив на навколишнє середовище?
Маєте намір використовувати вимоги сучасних міжнародних стандартів?
Тоді цей тренінг для Вас

Системи управління енергоефективністю (ISO 50001)
Вимоги до організації, системи, процесів, обладнання, енергоефективності (ключові індикатори), збереженню енергії, зниження витрат. Енергоменеджмент, аудит системи енергоменеджменту (СЕнМ). Документи, СЕнМ, впровадження, сертифікація

Програма
1. Стандарти та регламенти енергоменеджменту.
2. Енергоменеджмент на підприємстві.
3. Система енегроменеджменту. Найкращі доступні технології.
4. Енергетична політика.
5. Планування.
6. Ідентифікація та аналіз енергетичних аспектів.
7. Законодавчі та інші вимоги.
8. Енергетичні цілі, задачі та програми.
9. Енергетичний профіль (аналіз фактичного енергоспоживання).
10. Базове (вихідне) використання енергії.
11. Індикатори (показники) енергоефективності.
12. Впровадження та функціонування.
13. Ресурси, ролі, відповідальність та повноваження.
14. Освідченість, підготовка та компетенція.
15. Комунікації.
16. Документація системи енергетичного менеджменту.
17. Управління документацією.
18. Операційний контроль.
19. Перевірка.
20. Моніторинг та вимірювання.
21. Оцінка відповідності.
22. Невідповідності, коригувальні та запобіжні дії.
23. Управління записами.
24. Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту.
25. Аналіз системи енергетичного менеджменту зі сторони керівництва.

Додаткова інформація
Тривалість
: 2 дні (16 годин).
Вартість: 4950 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали семінару на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "ВАТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua