Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві

Тренінг побудований на основі прикладів належної міжнародної практики діяльності фармацевтичних (біотехнологічних) виробництв.
Тренінг корисний усім фармацевтичним (біотехнологічним) підприємствам для покращення діяльності у сфері охорони навколишнього середовища та охорони праці, включаючи виконання національних вимог та вимог міжнародних стандартів ISO 14001 та BS OHSAS 18001.


ПРОГРАМА
Питання екології
- Викиди в атмосферу (летючі органічні сполуки, тверді частки, викиди від джерел горіння, запахи)
- Стічні води (технологічні стічні води, очищення технологічних стічних вод, інші потоки стічних вод та водоспоживання)
- Тверді на небезпечні відходи
- Контроль небезпечних матеріалів (Карти даних небезбезпечного фактору/MSDS-карти)
- Загрози для біорізноманіття (біорозробки, біобезпека)
- Біоетика.

Питання охорони праці та гігієни

- Високотемпературний вплив
- Хімічні речовини
- Шкідливі патогенні та біологічні впливи
- Шкідливі радіологічні впливи
- Шум
- Безпека технологічних процесів.

Показники ефективності та моніторинг

1. Навколишнє середовище:
- Нормативи викидів
- Моніторинг стану навколишнього середовища.
2. Гігієна та охорона праці:
- Вказівки по гігієні та охороні праці
- Показники травматизму та частота нещасних випадків
- Моніторинг дотримання норм гігієни та охорони праці.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день (8 годин).
Вартість: 2900 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua