Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами

Програма

1. Які є вимоги міжнародних стандартів з питань, що розглядаються

2. Ідентифікація та управління ризиками, пов'язаними з впливом на постачання та якість продукції

Методи, інструменти та їх застосування для ідентифікації, оцінки та зниження негативних наслідків ризиків.
Оцінка ризику, пов'язана з постачанням продукції включає:
- наявність робочих площ/обладнання та їх утримання;
- діяльності постачальників та наявність/постачання сировини, матеріалів.
Оцінка ризику, пов'язана із якістю продукції включає:
- постачання невідповідної продукції;
- наявність компетентного Персоналу.
Зв'язок з коригувальними та/або запобіжними діями.

3. Дії у позаштатних ситуаціях
Планування дій у позаштатних ситуаціях. Що обов'язково повинен включати план.
Документування та доведення до відома Персоналу організації.
Оновлення даних.

4. Критичні закупівлі
Як проводити визначення критичності діяльності та/або продукції у відношенні їх відповідності вимогам до продукції, що випускається. Як скласти Перелік критичності продукції та видів діяльності постачальників.
Як встановити тип та масштаб управління, які застосовуються до постачальника, на основі критичності продукції або діяльності.
Як встановити тип та масштаб управління, які застосовуються до діяльності з аутсорсингу.
Інформація про закупівлі - як правильно сформулювати.
Верифікація продукції або діяльності, що закуповується - як провести та зафіксувати.

5. Управління змінами
Процес управління змінами.
Як забезпечити впевненість у тому, що цілістність системи менеджменту в компанії зберігається при плануванні та впровадженні змін.
Як ідентифікувати потенційні ризики, пов'язані, в першу чергу, зі змінами:
- в організаційній структурі;
- в ключовому або необхідному Персоналі;
- в критичних постачальниках;
- у власних процедурах.
Як оповістити свій Персонал та Персонал замовників про внесені зміни, а також про ризики, пов'язані зі змінами.

6. Внутрішній аудит
Як правильно враховувати ці теми (планування, проведення, звітність) при внутрішніх аудитах Ваших постачальників.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні (16 годин).
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua