Ефективний підхід до трудових відносин в Компанії

Цей тренінг для тих, хто прагне до покращення діяльності.
Він корисний для керівників компаній та їхніх замів, HR- менеджерів.

Тренінг спрямований на надання допомоги у вирішенні життєво важливих для організації питань, а саме:
- Проблема "людського фактору";
- Проблема низького рівня виконавчої, трудової, виробничої та технологічної дисципліни підлеглих;
- Проблема оплати праці;
- Підвищення продуктивності;
- Підтримання конкурентоспроможності (зниження витрат, збільшення рентабельності, збільшення об'єму реалізації продукції/послуг).

Програма
1. Інтереси робітників.
2. Формальна та не формальна организації.
3. Закон зростання складності.
4. Закон зростаючої невизначеності.
5. Закон зворотнього ефекту.
6. Закон оптимальної поведінки.
7. Раціональна поведінка. Управління поведінкою робітників в організації.
8. Раціональне управління організацією.
9. Раціональне управління Персоналом.
10. Мотивація. Застосування механизмів мотивації Персоналу.
11. Розвиток потенціалу робітників.
12. Продуктивність.
13. Критерії.
14. Стандарти.
15. Цілі.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Эффективный подход к трудовым отношениям в Компании

Этот тренинг для тех, кто стремится к улучшению деятельности.
Он полезен для руководителей компаний и их заместителей, HR- менеджеров.

Тренинг направлен на оказание помощи в решении жизненно важных для организации вопросов, а именно:
- Проблема "человеческого фактора";
- Проблема низкого уровня исполнительской, трудовой, производственной и технологической дисциплины подчиненных;
- Проблема оплаты труда;
- Повышение производительности;
- Поддержание конкурентоспособности (снижение затрат, увеличение рентабельности, увеличение объема реализации продукции/услуг).

Программа
1. Интересы работников.
2. Формальная и неформальная организации.
3. Закон роста сложности.
4. Закон возрастающей неопределенности.
5. Закон обратного эффекта.
6. Закон оптимального поведения.
7. Рациональное поведение. Управление поведением работников в организации.
8. Рациональное управление организацией.
9. Рациональное управление Персоналом.
10. Мотивация. Применение механизмов мотивации Персонала.
11. Развитие потенциала работников.
12. Производительность.
13. Критерии.
14. Стандарты.
15. Цели.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua