Проведення соціального аудиту (тренінг)

Цей тренінг для тих, хто впроваджує вимоги стандартів з соціальної відповідальності.
Тренінг також корисний для тих, хто впроваджує та удосконалює систему соціальної відповідальності (SA 8000, ISO 26000), систему управління охороною праці (згідно національних та міжнародних вимог - OHSAS 18001).

Програма
1. Цілі та за задачі соціального аудиту.
2. Теми для аналізу при соціальному аудиті.
3. Планування соціального аудиту.
4. Підготовка соціального аудиту.
5. Проведення соціального аудиту.
6. Зворотній зв'язок та звітність.
7. Планування дій.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Проведение социального аудита (тренинг)

Этот тренинг для тех, кто внедряет требования стандартов по социальной ответственности.
Тренинг также полезен тем, кто внедряет и совершенствует систему социальной ответственности (SA 8000, ISO 26000), систему управления охраной труда (согласно национальным требованиям и международным - OHSAS 18001).

Программа
1. Цели и задачи социального аудита.
2. Темы для анализа при социальном аудите.
3. Планирование социального аудита.
4. Подготовка социального аудита.
5. Проведение социального аудита.
6. Обратная связь и отчетность.
7. Планирование действий.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua