Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог (семінар)

Цільова аудиторія
Директор з охорони праці, керівник служби охорони праці, працівники СОП підприємств електроенергетики

Мета заходу
Актуалізація знань з СУОП, підвищення кваліфікації працівників СОП

Програма
СУОП в електроенергетиці: призначення, планування, впровадження, перевіряння, аналізування

Політика у сфері охорони праці

Ідентифікація небезпек, оцінювання ризиків, визначення заходів безпеки:
планування робіт з ідентифікації небезпек і оцінювання ризиків;
ідентифікація небезпек;
оцінювання ризиків і визначення їх прийнятності;
визначення достатності наявних заходів безпеки;
запровадження за потреби більш ефективних заходів безпеки;
моніторинг ризиків у сфері охорони праці та визначених заходів безпеки, аналізування даних моніторингу;
управління змінами;
результати ідентифікації небезпек;
оцінювання ризиків.

Нормативні вимоги

Цілі у сфері охорони праці та програма їх досягнення

Запровадження та підтримання функціонування СУОП
Підготовка.
Обмін інформацією.
Документація СУОП.
Операційний контроль.
Підрядники, відвідувачі.
Небезпечні матеріали.
Надзвичайні ситуації.
Тренування Персоналу.

Моніторинг і вимірювання
Внутрішні аудити з врахуванням вимог ДСТУ ISO 19011: планування, підготовка, проведення, звітування.

Аналізування СУОП керівництвом
Вхідні дані.
Вихідні дані.
Протокол аналізування СУОП.

Додатково:
1. Методи оцінки ризиків з використанням вимог стандарту ДСТУ IEC 31010 "Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику".
2. Стандарт ISO 45001 "Системи управління охорони здоров'я та безпеки праці – Вимоги та рекомендації з застосування".

Додаткова інформація
Тривалість
: 2 дні (16 годин).
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор Т0В "ВАТТ". (Досвід роботи в сфері СУОП - більше 20 років. Публікації: "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці" під ред. В.В. Тихоненка; статті "Ідентифікація та оцінка ризиків", "Стандарти безпечності" та ін.).
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта

Детальніше про тренінги та семінари
: www.usq.com.ua