Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог

Аудиторія
Директор з охорони праці, керівник служби охорони праці, працівники СОП підприємств електроенергетики

Мета заходу
актуалізація знань по СУОП, підвищення кваліфікації працівників СОП

Програма
Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог

СУОП в електроенергетиці: призначення, планування, впровадження, перевіряння, аналізування.

Політика у сфері охорони праці

Ідентифікація небезпек, оцінювання ризиків, визначення заходів безпеки:
планування робіт з ідентифікації небезпек і оцінювання ризиків;
ідентифікація небезпек;
оцінювання ризиків і визначення їх прийнятності;
визначення достатності наявних заходів безпеки;
запровадження за потреби більш ефективних заходів безпеки;
моніторинг ризиків у сфері охорони праці та визначених заходів безпеки, аналізування даних моніторингу;
управління змінами;
результати ідентифікації небезпек;
оцінювання ризиків.

Нормативні вимоги

Цілі у сфері охорони праці та програма їх досягнення

Запровадження та підтримання функціонування СУОП
Навчання.
Обмін інформацією.
Документація СУОП.
Операційний контроль.
Підрядники, відвідувач.і
Небезпечні матеріали.
Надзвичайні ситуації.
Тренування персоналу.

Моніторинг і вимірювання
Внутрішні аудитиз врахуванням вимог ДСТУ ISO 19011: планування, підготовка, проведення, звітування.

Аналізування СУОП керівництвом
Вхідні дані.
Вихідні дані.
Протокол аналізування СУОП.

Додатково:
1. Методи оцінки ризиків з використанням вимог стандарту ДСТУ IEC/ISO 31010 "Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику".
2. Новий стандарт ISO 45001 "Системи управління охороною праці та здоров'ям – Вимоги та настанови щодо використання".

Додаткова інформація
Тривалість
: 2 дні.
Вартість: 4000 грн. без ПДВ.
За результатами консультаційного семінару учасникам буде видано свідоцтва (сертифікати).
Матеріали семінару - на електронному носії.
Керівник семінару: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ". (Досвід роботи в сфері СУОП - більше 20 років. Публікації: "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці" під ред. В.В. Тихоненка; статті "Ідентифікація та оцінка ризиків", "Стандарти безпечності" та ін.).
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
: vatt @ akademia.kiev.ua

Детальніше про тренінги та семінари
: www.usq.com.ua