Система управління ризиками в банку (консультаційний семінар)

Цільова аудиторія

Керівники департаменту внутрішнього аудиту, комплаєнс-менеджери, ризик-менеджери

Мета заходу

Допомогти впроваджувати вимоги Постанови НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, від 11.06.2018 року №64"

Програма

Система управління ризиками в банку.

Запровадження культури ризиків в банку.

- Кодекс поведінки (етики). Приклад.
- Політика запобігання конфліктам інтересів. Приклад.
- Порядок здійснення операцій із пов'язаними з банком особами. Приклад процедури.
- Механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в банку (whistleblowing policy mechanism). Приклад інструкції.
- Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань управління ризиками. Приклад програми.
- Стандарти: ISO 31000 "Ризик-менеджмент. Керівні принципи", ISO 31010 "Ризик-менеджмент. Методи оцінки ризиків", ISO 19600 "Система комплаєнс-менеджменту. Керівні принципи", ISO 37001 "Система антикорупційного менеджменту. Вимоги та настанова з використання". Застосування вимог стандартiв в банку.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день (8 годин).
Вартість: 5900 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник консультаційного семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua