Система управління ризиками в банку (консультаційний семінар)

Цільова аудиторія

Керівники департаменту внутрішнього аудиту, комплаєнс-менеджери, ризик-менеджери

Мета заходу

Допомогти впроваджувати вимоги Постанови НБУ "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, від 11.06.2018 року №64"

Програма

Система управління ризиками в банку

Запровадження культури ризиків в банку

- Кодекс поведінки (етики). Приклад.
- Політика запобігання конфліктам інтересів. Приклад.
- Порядок здійснення операцій із пов'язаними з банком особами. Приклад процедури.
- Механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в банку (whistleblowing policy mechanism). Приклад інструкції.
- Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань управління ризиками. Приклад програми.
- Стандарти: ISO 31000 "Ризик-менеджмент. Керівні принципи", ISO 31010 "Ризик-менеджмент. Методи оцінки ризиків", ISO 19600 "Система комплаєнс-менеджменту. Керівні принципи", ISO 37001"Система антикорупційного менеджменту. Вимоги та настанова з використання". Застосування вимог стандартiв в банку.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.

Вартість: 5800 грн. без ПДВ.
За результатами семінару учасникам буде видано свідоцтва (сертифікати).
Матеріали семінару - на електронному носії.
Керівник семінару: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ"
Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua