Оцінки та управління ризиками постачань та якості продукції (семінар)

Цільова аудиторія
Керівники, менеджери, відповідальні за постачання та якість продукції, керівники та ІТР відділів якості

Мета заходу

Удосконалення знань та вмінь з ідентифікації та управління ризиками постачань та якості продукції

Програма

1. Вступ.
2. Вимоги з ідентифікації та управління ризиками в міжнародних стандартах.
3. Огляд стандартів з менеджменту ризиків: ISO 31000, IEC 31010.
4. Ідентифікація та управління ризиками постачань і якості продукції. Процедура.
5. Складання Реєстру ризиків постачань та якості продукції.
6. Стандарти ISO по забезпеченню безперервності бізнесу (ISO 22301 та ін.) - мінімізація ризиків виникнення інцидентів та зниження втрат від зривів у роботі.
7. Планування дій для непередбачених обставин. Процедура.
8. Складання Плану дій при непередбачених обставинах.
9. Невідповідності, корекції, коригувальні та запобіжні дії.
10. Управління змінами. Матриця змін.
11. Відкликання продукції.

Сполучення теорії та практики.


Обговорення невідповідностей отриманих на аудитах.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні (16 годин).
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua