Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів (семінар)

Мета заходу
Підвищити рівень знань щодо конвенцій Міжнародної організації праці (ІLО), вимог національного законодавства України та нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки. Отримати практичні навички роботи в СУОП на основі національних та міжнародних вимог

Програма

1. Система управління охороною праці (СУОП) в лісгоспі, лісництві.
2. Документація СУОП.
3. Конвенції Міжнародної організації праці (ІLО) виконання вимог яких вимагається стандартами "лісової сертифікації".
4. Національне законодавство України та нормативно-правові акти з охорони праці, пожежної безпеки, які повинні виконувати лісгоспи.
5. Охорона праці при застосуванні хімічних речовин в лісовому господарстві. Карти даних небезпечного фактору (SDS). Безпечне поводження з хімічними речовинами.
6. Оцінка ризиків при виконанні робіт. Національна та міжнародна практика.
7. Невідповідності критеріям лісової сертифікації (щодо безпеки працюючих).
8. Проведення навчань з ОП з Персоналом лісгоспу. Планування, проведення, тестування.
9. Знаки безпеки та їх застосування.
10. Система контролю за дотриманням вимог з охорони праці згідно з конвенціями Міжнародної організації праці та національними вимогами при проведенні лісогосподарських та лісозаготівельних робіт, вивезення деревини.
11. Забезпечення працюючих спецодягом та засобами захисту.
12. Протиаварійні тренування.
13. Врахування вимог "лісової сертифікації" (щодо безпеки людей) при укладанні угод (договорів) підрядниками на виконання робіт.
14. Розділ "Охорона праці" в інформаційному кутку з "лісової сертифікаці".
15. Підготовка до зовнішнього аудиту: проведення внутрішнього аудиту, виправлення помилок.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Подготовка инженеров по охране труда лесхозов (семинар)

Цель мероприятия
Повысить уровень знаний о конвенциях Международной организации труда (ІLО), требований национального законодательства Украины и нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности. Получить практические навыки работы в СУОТ на основе национальных и международных требований

Программа

1. Система управления охраной труда (СУОТ) в лесхозе, лесничестве.
2. Документация СУОТ.
3. Конвенции Международной организации труда (ІLО) выполнение требований стандартов "лесной сертификации".
4. Национальное законодательство Украины и нормативно-правовые акты по охране труда, пожарной безопасности, которые должны выполнять лесхозы.
5. Охрана труда при применении химических веществ в лесном хозяйстве. Карты данных опасного фактора (SDS). Безопасное обращение с химическими веществами.
6. Оценка рисков при выполнении работ. Национальная и международная практика.
7. Несоответствия критериям лесной сертификации (относительно безопасности работающих).
8. Проведение обучения по ОТ с Персоналом лесхоза. Планирование, проведение, тестирование.
9. Знаки безопасности и их применение.
10. Система контроля за соблюдением требований по охране труда согласно конвенциям Международной организации труда и национальными требованиями при проведении лесохозяйственных и лесозаготовительных работ, вывоз древесины.
11. Обеспечение работающих спецодеждой и средствами защиты.
12. Противоаварийные тренировки.
13. Учитывание требований "лесной сертификации" (относительно безопасности людей) при составлении соглашений (договоров) подрядчиками на выполнение работ.
14. Раздел "Охрана труда" в информационном уголке по "лесной сертификации".
15. Подготовка к внешнему аудиту: проведение внутреннего аудита, исправление ошибок.

Дополнительная информация
Продолжительность
: 2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua