Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів (семінар)

Мета
Підвищити рівень знань щодо конвенцій Міжнародної організації праці (ІLО). вимог національного законодавства України та нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки. Отримати практичні навики роботи в СУОП на основі міжнародних та національних вимог.

Програма

1. Система управління охороною праці (СУОП) в лісгоспі, лісництві.
2. Документація СУОП.
3. Конвенції Міжнародної організації праці (ІLО) виконання вимог яких вимагається стандартами «лісової сертифікації».
4. Національне законодавство України та нормативно-правові акти з охорони праці, пожежної безпеки, які повинні виконувати лісгоспи.
5. Охорона праці при застосуванні хімічних речовин в лісовому господарстві. Карти даних небезпечного фактору (SDS). Безпечне поводження з хімічними речовинами.
6. Оцінка ризиків при виконанні робіт. Міжнародна та національна практика.
7. Невідповідності критеріям лісової сертифікації (щодо безпеки працюючих).
8. Проведення навчань з ОП з персоналом лісгоспу. Планування, проведення, тестування.
9. Знаки безпеки та їх застосування.
10. Система контролю за дотриманням вимог з охорони праці згідно з конвенціями Міжнародної організації праці та національними вимогами при проведенні лісогосподарських та лісозаготівельних робіт,вивезення деревини.
11 .Забезпечення працюючих спецодягом та засобами захисту.
12. Протиаварійні тренування.
13. Врахування вимог «лісової сертифікації» (щодо безпеки людей) при укладанні угод (договорів) підрядниками на виконання робіт.
14. Розділ «Охорона праці» в інформаційному кутку з «лісової сертифікації».
15. Підготовка до зовнішнього аудиту: проведення внутрішнього аудиту, виправлення помилок.


Додаткова інформація
Тривалість: 2 дні.
Вартість: 5600 грн. без ПДВ.

Учасники Семінару отримають Свідоцтва (сертифікати) учасників.

Керівник семінару: Тихоненко В.В., кандидат технічних наук, голова Правління Спілки консультантів та експертів, генеральний директор експертно-консультаційного та тренінгового Центру «ВАТТ». Публікації: "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці" під ред. В.В. Тихоненка; статті "Ідентифікація та оцінка ризиків", "Стандарти безпечності" та ін.
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Електронна пошта для замовлень
: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua