ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016

Програма

ISO 9001:2015 (опублікований 23.09.2015, діє з 15.09.2015)

Мислення, основане на оцінці ризиків.
Процесний підхід.
Цикл Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Терміни та визначення з урахуванням ISO 9000:2015.
Політика в сфері якості.
Дії з обробки ризиків та виявленню можливостей з урахуванням вимог ISO 31000, ISO 31010. Перелік ризиків підприємства, SWOT-аналіз (приклади).
Цілі в сфері якості та планування їх досягнення.
Планування змін.
Ресурси. Ресурси для моніторингу та вимірювань з урахуванням вимог ISO 10012.
База знань організації. Як створити та працювати з нею.
Компетентність Персоналу з урахуванням вимог ISO 10015, ISO 10018.
Документована інформація, створення та оновлення з урахуванням вимог ISO/TR 10013.
Визначення вимог до продукції та послуг.
Розробка та проектування продукції та послуг (для проектів: ISO 21500).
Управління постачанням продукції та послуг зовнішнього походження, тип та ступінь контролю зовнішніх постачань.
Аутсорсинг з урахуванням вимог ISO 37500.
Виробництво продукції та послуг.
Управління невідповідними виходами процесів, продукцією та послугами.
Аналіз причин невідповідностей. Методи аналізу.
Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка з урахуванням вимог ISO/TR 10017.
Моніторинг задоволеності споживача з урахуванням вимог ISO 10001 - ISO 10004.
Внутрішній аудит з урахуванням вимог ISO 19011.
Аналіз СМЯ зі сторони топ-менеджменту.
Коригувальні дії.
Управління змінами.

ISO/TS 9002:2016, Настанова по застосуванню ISO 9001:2015 (введений 01.11.2016).
Практичні рекомендації.
Реєстр ризиків підприємства, Матриця змін
.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні (16 годин).
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua