API Spec Q1. СМЯ. Вступ (семінар)

Цільова аудиторія

Керівники компаній, директори з якості, менеджери з якості

Мета заходу

Надати рекомендації із впровадження/удосконалення системи менеджменту якості (СМЯ) на підприємстві-виробнику продукції для нафтогазового/нафтохімічного сектору з вимог API Q1 (10-та редакція)

Програма

Підприємство, яке бажає отримати ліцензію API на будь-яку продукцію, повинно обов'язково впроватиди СМЯ по API Spec Q1 (згідно п. А4). СМЯ повинна розповсюджуватися на випуск будь-якої (навіть не ліцензованої API) продукції - згідно п. 4.1.1 API Spec Q1.
Ключові вимоги стандарту API Spec Q1 (10-та редакція).
Доповнення до API Spec Q1: Addendum 1, Addendum 2 (опулікований 8-го червня 2018).
Документи СМЯ по API Spec Q1:
обов'язкові процедури СМЯ;
обов'язкові записи СМЯ;
інші обов'язкові документи.
Підготовка Персоналу; оцінка результативності підготовки Персоналу - вимога, яка обов'язково перевіряється.
Проектування та розробка продукції; оцінка ризиків.
Оцінка ризиків якості та постачань.
Планування дій для непередбачених обставин (не штатні ситуації).
Закупівлі; визначення критичних компонентів (матеріалів); критичні постачальники - оцінка.
Планування якості продукції. Плани якості.
Виробництво продукції. Профілактичне обслуговування обладнання.
Спецпроцеси. Валідація.
Управління змінами.
Управління невідповідностями, проведення корекцій, аналіз причин невідповідностей, проведення коригувальних та запобіжних дій (КД та ЗД); оцінка результативності КД.
Складання заявочних документів в API, листування, підготовка; Матриця відповідності вимогам API Spec Q1 та Настанова з якості.
Важливість документів API ADVISORY 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 (з урахування оновлення версій).
Етичний Кодекс аудитора API та Кодекс поведінки ліцензіатів API, сертифікованих APIQR організацій та заявників;
Правила купівлі та використання стандартів API, дотримання прав копіювання.
Практичні приклади, рекомендації, обговорення з Учасниками.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 3500 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару
: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua