Критерії та показники в процесах організації. Як вимірювати діяльність в процесах

Програма
Критерії та показники:
у сфері якості;
у сфері обліку (економіка та фінанси);
у сфері роботи з Персоналом;
у сфері закупівель товарів та послуг;
у сфері проектування, розробки (продукції, послуг);
у сфері випуску продукції (надання послуг);
у сфері контролю та випробувань продукції, послуг;
у сфері прогнозування розвитку бізнесу;
у сфері інформаційного забезпечення;
у сфері юридичного забезпечення;
у сфері промислової та екологічної безпеки.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Критерии и показатели в процессах организации. Как измерять деятельность в процессах

Программа
Критерии и показатели:
в сфере качества;
в сфере учета (экономика и финансы);
в сфере работы с Персоналом;
в сфере закупок товаров и услуг;
в сфере проектирования, разработки (продукции, услуг);
в сфере выпуска продукции (предоставления услуг);
в сфере контроля и испытаний продукции, услуг;
в сфере прогнозов развития бизнеса;
в сфере информационного обеспечения;
в сфере юридического обеспечения;
в сфере промышленной и экологической безопасности.

Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua