Управління ризиками в ІТ-проектах

Мета заходу
Надати інформацію з управління ризиками в ІТ-проектах

Цільова аудиторія
Менеджери проектів, керівники команд, команди проектів

Програма
Управління ризиками в ІТ-проектах.
Поняття: ризик, невизначеність, міра ризику та інші.
Стандарти та регламенти у сфері менеджменту ризику проектів. Класифікація вразливості, загроз, наслідків та стратегій обробки ризиків. Процедури менеджменту ризику у життєвому циклі ІТ-проекту. Вразливість інформаційної безпеки при впровадженні ІТ-проектів: підходи до оцінки, обмеження у застосуванні методів зниження ризиків.
Класифікація методів управління ризиками. Якісні методи в управлінні ризиком: переваги та недоліки застосування, використання в процедурах ідентифікації ризиків, побудови реєстрів ризиків, розробки планів управління ризиками. Кількісні методи оцінки ризиків.
Основні нормативні положення та стандарти, що регламентують формування документів для супроводу бізнес-процесу менеджменту ризику.
Регламенти та звіти по процедурах ідентифікації ризиків, складання матриці опису ризиків, розробка планів управління ризиком ІТ-проектів, інтерпретації результатів для прийняття управлінських рішень.
Практичні завдання та обговорення.

Додаткова інформація
Тривалість
: 24 години (по 2 години на день згідно узгодженого графіку (дистанційно), можливість проведення на місці також обговорюється).

Вартість
: договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua