Практичний посібник "СУОП за вимогами ISO 45001"

Система управління охороною праці за вимогами ISO 45001 допомагає виконувати законодавчі та нормативні вимоги, зберігати здоров'я та життя Працівників.
Посібник створено на допомогу фахівцям служб охорони праці.

В Посібнику:
Приклади документів СУОП по ISO 45001:
Обов'язкові документи

1. Сфера дії СУОП - п. 4.3.
2. Політика в сфері охорони праці - п. 5.2.
3. Ролі і обов'язки - п. 5.3.
4. Ризики СУОП і можливості СУОП - п. 6.1.1.
5. Процеси, необхідні для усунення ризиків і реалізації можливостей - п. 6.1.1.
6. Методологія та критерії оцінки ризиків з охорони праці - п. 6.1.2.
7. Відповідні правові та інші вимоги - п. 6.1.3.
8. Цілі і плани по охороні праці - п. 6.2.2.
9. Записи про підготовку, навички, досвід і кваліфікації - п. 7.2.
10. Комунікації - п. 7.4.
11. Операційне планування і контроль - п. 8.1.1.
12. Процес аварійної готовності та реагування - п. 8.2.
13. Результати моніторингу діяльності - п. 9.1.1.
14. Калібрування і перевірка вимірювального обладнання - п. 9.1.1.
15. Оцінка зобов'язань по дотриманню вимог - п. 9.1.2.
16. Програма внутрішнього аудиту - п. 9.2.2.
17. Результати внутрішніх аудитів - п. 9.2.2.
18. Результати СУОП аналізу керівництвом - п. 9.3.
19. Інциденти та невідповідності - п. 10.1.
20. Результати коригувальних дій - п. 10.1.
21. Постійне поліпшення - п. 10.3.


Не обов'язкові документи

1. Контекст організації.
2. Процедура проведення консультацій та участі працівників (п. 5.4).
3. Процедура управління змінами (п. 8.1.3).
4. Процедура закупівлі послуг та продукції для СУОП. Аутсорсинг (п. 8.1.4).
5. Процедура внутрішнього аудиту (п. 9.2).
6. Процедура управління невідповідностями та коригувальними діями (п. 10.1).


А також:

Приклади. Практичні поради.
Матеріал Посібника в електронному вигляді - на диску (CD). Надсилається поштою (разом з актом виконаних робіт) після підписання Договору та оплати виставленого рахунку.

Мова Посібника - українська.


Вартість:
12700 грн. без ПДВ.


Телефони для довідок
:
+38 О44 387 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Електронна пошта для замовлень

Детальніше: www.usq.com.ua