Нові програми підготовки Персоналу

За міжнародними даними близьку 80% усіх подій відносяться до людської помилки. Приблизно 20% вносять відмови обладнання. З цих 80% - більшість людських помилок (70%) пов'язані з прихованими організаційними слабкостями (приховані помилки, не було реакції на них), а біля 30% - пов'язані з індивідуальним Робітником. Зосередивши зусилля на зменшенні людських помилок, можна зменшити кількість несприятливих випадків та подій для підприємства.

Враховуючи сучасні вимоги, ми розробили 12-ти модульну програму для менеджерів. Вона складається з самих сучасних практичних підходів. Програма для тих - хто займається практичною реалізацією бізнесу: проводить бізнес-операції, управляє процесами. Теми Програми обрані так, щоб менеджери володіли усіма необхідними у цей час сучасними вимогами та підходами та успішно застосовували їх на практиці.

Менеджер операційного бізнесу
Нова Програма ЕКТЦ "BATТ"

1. Усунення втрат
Ідентифікація, класифікація, вимірювання, зниження втрат. Основні види втрат. Ключові елементи робот зі зниження втрат. Типові процеси та інструменти впровадження діяльності зі зниженн втрат. Підготовка Персоналу.
Втрати - це будь-яка діяльність, що споживає ресурси підприємства (час, кошти, сировина та матеріали, праця...) і незначима для продукції та послуг.

2. Система менеджменту якості з ISO 9001
Розробка, впровадження, вдосконалення СМЯ. Бізнес-процеси. Політика, цілі, програми. Збалансована система показників (BSC) та СМЯ з ISO 9001. Договори та контракти. Аутсорсинг. Робота з постачальниками. Критерії, оцінки, ранжування. Аудити постачальників. Обслуговування виробничого обладнання: системи TPM та 5S. Підготовка до аудитів. Сертифікація та спостережні аудити.

3. Система екологічного менеджменту з ISO 14001
Розробка, впровадження та сертифікація СЕМ. Міжнародні та національні вимоги. Екологічні програми, задачі, цілі. Ідентифікація екологічних аспектів та їх ранжування. Реєстри екологічних аспектів. Небезпечні речовини. Протиаварійні тренування. Робота з відходами. Підготовка до аудитів. Сертифікація та наглядові аудити.

4. Система управління охороною праці та здоров'я з OHSAS 18001
Розробка, впровадження та сертифікація СУОПЗ. Міжнародні та національні вимоги. Політика, програми, задачі, цілі. Ідентифікація небезпек та оцінки професійних ризиків. Реєстри небезпек та ризиків. Небезпечні речовини. Протиаварійні тренування. Робота з підрядниками. Інформаційний обмін. Підготовка до аудитів. Сертифікація та наглядові аудити.

5. Система соціальної відповідальності
Розробка та впровадження системи соціальної відповідальності в Копанії з урахуванням вимог стандарту SA 8000. Вимоги стандарту ISO 26000. Стандарти звітності GRI, АА. Вимоги Міжнародної організації праці. Національні вимоги. Підготовка до аудитів. Сертифікація та наглядові аудити.

6. Сучасні системи інформаційної безпеки (серія ISO 27000, інші стандарти ISO з інформаційної безпеки, документи CobIT, NIST, BSI)
Вимоги до організації, процесам, Персоналу, обладнанню, виробництву.
Документи, впровадження, сертифікація.

7. Управління ризиками та управління безперервністю бизнесу Компанії
(ISO 31000, ISO 31010, BS 31110, BS 25999, ISO 27001, FERMA, ISO/IEC 73)
Вимоги до організації, процесам, Персоналу, обладнанню, виробництву.
Документи, впровадження, сертифікація.

8. Управління проектами
Вимоги до організації, процесам, Персоналу. Планування, реалізація. Ресурси, ризики.
Стандарти, документи, впровадження проектного менеджменту в організації.

9. Інтегрована система менеджменту в Компанії
Виконання вимог міжнародних стандартів відносно систем менеджменту.
Управлінський облік/ Контроллінг в Компанії. Роль облікових систем в управлінні Компанією. BSC. Бережливе виробництво. Вдосконалення системи постачань.

10. Проведення внутрішніх аудитів
Принципи проведення аудитів. Планування аудитів. Програми аудитів. Проведення аудитів. Аудитори. Звітність Оцінювання аудитів. Новий ISO 19011.

11. Потенціали вдосконалення бізнесу
Використання сучасних підходів. Стійкий розвиток Компанії з урахуванням вимог стандарту ISO 9004. Стратегія і політика. Управління ресурсами. Управління процесами. Моніторинг, вимірювання, аналіз. Покращення, інновації, навчання.

12. Люди, компетентність, трудові відносини, підвищення результативності праці
Ефективний підхід до трудових відносин в Компанії. Залучення людей та компетентність. Управління людською діяльністю та помилками Персоналу. Рішення для підвищення результативності праці. Оплата праці.

13. Додаткові програми:
Для менеджерів сфери енергетики
Системи управління енергоефективністю (ISO 50001)
Вимоги до організації, системи, процесам, обладнанню, енергоефективності (ключові індикатори), збереженню енергії, зниженню витрат. Енергоменеджмент, аудит. Документи, впровадження, сертифікація.

Для менеджерів нафтогазової та нафтохімічної сфери
Системи менеджменту якості у нафтогазовому та нафтохімічному секторах
Впровадження вимог стандарту Американського інтитуту нафти АРI Spec Q1, міжнародного стандарту ISO/TS 29001 в організаціях нафтової, нафтохімічної та газової промисловості.
Вимоги до організації, процесів, Персоналу, обладнанню, виробництву.
Документи, впровадження, сертифікація.
Вимоги ISO 17776, ISO 15265 та інші.

Для менеджерів харчової промисловості
Сучасні системи харчової безпеки (НАССР, ISO 22000, ISO 22002, IFS, BRC)
Вимоги до організації, процесів, Персоналу, обладнанню, виробництву.
Документи, впровадження, сертифікація.

Для менеджерів медичної сфери (промисловість, дистрибуція, реалізація)
Сучасні системи менеджменту для медиків (GMP - належна виробнича практика, GDP - належна дистриб'юторська практика, GPP - належна аптечна практика), ISO 9001, IWA 1, ISO 13485, ISO 14971.
Вимоги до організації, процесів, Персоналу, обладнанню, виробництву.
Документи, впровадження, сертифікація.

Тривалість одного блоку підготовки: 5 днів.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали - по кожному блоку підготовки.
Періодичність - по набору Групи.

Можлива корпоративна підготовка на підприємстві.

Керівник програми: Тихоненко В.В., к.т.н.

Телефони для довідок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта

Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua