АРХІВ НОВИН
25 жовтня 2018 / 25 октября 2018 / 2018-10-25
Успішно провели консультаційний семінар на тему: "Вимоги API Spec Q1 (9-та ред., включаючи Addendum 2, 2018) з урахуванням нових вимог API Spec 5L (46-та ред.), API Spec 5СТ (10-та ред.) і API Spec 5В (16-та ред.) в системі менеджменту якості" / Успешно провели консультационный семинар по теме: "Требования API Spec Q1 (9-я ред., включая Addendum 2, 2018) с учетом новых требований API Spec 5L (46-я ред.), API Spec 5СТ (10-я ред.) и API Spec 5В (16-я ред.) в системе менеджмента качества"

19 жовтня 2018 / 19 октября 2018 / 2018-10-19
Вже з 23 жовтня проведемо консультаційний семінар на тему: "Вимоги API Spec Q1 (9-та ред., включаючи Addendum 2, 2018) з урахуванням нових вимог API Spec 5L (46-та ред.), API Spec 5СТ (10-та ред.) і API Spec 5В (16-та ред.) в системі менеджменту якості" / Уже с 23-го октября проведем консультационный семинар по теме: "Требования API Spec Q1 (9-я ред., включая Addendum 2, 2018) с учетом новых требований API Spec 5L (46-я ред.), API Spec 5СТ (10-я ред.) и API Spec 5В (16-я ред.) в системе менеджмента качества"

1 жовтня 2018 / 1 октября 2018 / 2018-10-01
ЕКТЦ "ВАТТ" в кінці вересня провів тренінги по безпеці харчових продуктів та внутрішнім аудитам (HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000/ver. 4.1, ISO 19011:2018) / ЭКТЦ "ВАТТ" в конце сентября провел тренинги по безопасности пищевых продуктов и внутренним аудитам (HACCP, ISO 22000:2018, FSSC 22000/ver. 4.1, ISO 19011:2018)

7 вересня 2018 / 7 сентября 2018 / 2018-09-07
Ще один наш замовник в Україні 7-го вересня отримав 2 сертифікати Американського інституту нафти (API): один - на продукцію, і один - на СМЯ (API Q1) / Еще один наш заказчик в Украине 7-го сентября получил 2 сертификата Американского института нефти (API): один - на продукцию, и один - на СМК (API Q1)

30 серпня 2018 / 30 августа 2018 / 2018-08-30
Ще один наш замовник в Казахстані 29 серпня отримав 2 сертифікати Американського інституту нафти (API) / Еще один наш заказчик в Казахстане 29 августа получил 2 сертификата Американского института нефти (API)

29 серпня 2018 / 29 августа 2018 / 2018-08-29
Стандарт на СЕнМ ISO 50001:2018 опублікований. Технічний комітет ISO/TC 301 опублікував другу редакцію стандарту з вимогами до системи енергоменеджменту. З ключовими змінами можна ознайомитися - тут / Стандарт на СЭнМ ISO 50001:2018 опубликован. Технический комитет ISO/TC 301 опубликовал вторую редакцию стандарта с требованиями к системе энергоменеджмента. С ключевыми изменениями можно ознакомиться - тут


28 серпня 2018 / 28 августа 2018 / 2018-08-28
Ресторанам/кафе для виконання законодавчих вимог потрібно мати системи НАССР / Ресторанам/кафе для выполнения законодательных требований необходимо иметь системы НАССР

7 серпня 2018 / 7 августа 2018 / 2018-08-07
6-го серпня ц.р. нами проведено корпоративний тренінг по темі: "Стандарти Американського інституту нафти". Програма тренінгу виконана в повному обсязі. Учасники в ході тренінгу також отримали відповіді на всі запитання і були задоволені. По закінченню були вручені іменні свідоцтва / 6-го августа сего года нами проведен корпоративный тренинг по теме: "Стандарты Американского института нефти". Программа тренинга выполнена в полном объеме. Участники в ходе тренинга также получили ответы на все вопросы и были довольны. По окончании были вручены именные свидетельства

2 серпня 2018 / 2 августа 2018 / 2018-08-02
Новий тренінг: "Ризики, пов'язані з постачальниками" / Новый тренинг: "Риски, связанные с поставщиками"


31 липня 2018 / 31 июля 2018 / 2018-07-31
Новий тренінг: "Управління компанією: проблеми, ризики, аналіз, рішення" / Новый тренинг: "Управление компанией: проблемы, риски, анализ, решения"

27 липня 2018 / 27 июля 2018 / 2018-07-27
Термін впровадження вимог API Spec 5L (46-та ред.) перенесений на 1 травня 2019 року / Срок внедрения требований API Spec 5L (46-я ред.) перенесен на 1 мая 2019 года

26 липня 2018 / 26 июля 2018 / 2018-07-26
Американський інститут нафти (API) в липні ц.р. опублікував оновлену версію Advisory 6, яка стосується рекомендацій щодо можливих виключень проектування і розробки продукції при виконанні вимог API специфікацій / Американский институт нефти (API) в июле с.г. опубликовал обновленную версию Advisory 6, касающуюся рекомендаций по возможным исключениям проектирования и разработки продукции при выполнении требований API спецификаций

19 липня 2018 / 19 июля 2018 / 2018-07-19
Стандарт на системи енергоменеджменту ISO 50001:2018 "Energy management systems -- Requirements with guidance for use" пройшов стадію FDIS (final draft international standard). Публікація нової версії стандарту очікується в серпні 2018. Основні зміни в стандарті ISO 50001:2018 у порівнянні з версією 2011 року добре описані тут / Стандарт на системы энергоменеджмента ISO 50001:2018 "Energy management systems -- Requirements with guidance for use" прошел стадию FDIS (final draft international standard). Публикация новой версии стандарта ожидается в августе 2018. Основные изменения в стандарте ISO 50001:2018 по сравнению с версией 2011 года хорошо описаны здесь

18 липня 2018 / 18 июля 2018 / 2018-07-18
Володарям та здобувачам сертифікатів ISO/FSSC 22000 необхідно знати, що Фонд FSSC розробив форму для проведення GAP аналізу системи менеджменту харчової безпеки підприємства, яка вказує на зміни вимог ISO 22000:2018 у порівнянні з редакцією 2005 року, класифіковані в одній з трьох категорій: а) доповнення; б) модифікації; в) виключення (відміна) вимог / Обладателям и соискателям сертификатов ISO/FSSC 22000 необходимо знать, что Фонд FSSC разработал форму для проведения GAP анализа системы менеджмента пищевой безопасности предприятия, которая указывает на изменения требований ISO 22000:2018 по сравнению с редакцией 2005 года, классифицированные в одной из трех категорий: а) дополнения; b) модификации; с) исключения (отмена) требований

12 липня 2018 / 12 июля 2018 / 2018-07-12
Опублікована нова версія стандарту ISO/IEC 27005:2018 "Information technology — Security techniques — Information security risk management" / Опубликована новая версия стандарта ISO/IEC 27005:2018 "Information technology — Security techniques — Information security risk management"

5 липня 2018 / 5 июля 2018 / 2018-07-05
4-го липня опублікована нова, третя версія стандарту ISO 19011:2018 "Керівні принципи по аудиту систем менеджменту" (Guidelines for auditing management systems). Аудиторам СМ потрібно пройти перепідготовку по новій версії. Запрошуємо на наш новий тренінг / 4-го июля опубликована новая, третья версия стандарта ISO 19011:2018 "Рекомендации по аудиту систем менеджмента" (Guidelines for auditing management systems). Аудиторам СМ необходимо пройти переподготовку по новой версии. Приглашаем на наш новый тренинг

2 липня 2018 / 2 июля 2018 / 2018-07-02
Приємно повідомити про те, що ще один наш наш клієнт в Казахстані отримав 4 сертифікати Американського інституту нафти (API). Раді, що наша спільна праця так відзначена / Приятно сообщить о том, что еще один наш наш клиент в Казахстане получил 4 сертификата Американского института нефти (API). Рады, что наша совместная работа так отмечена

29 червня 2018 / 29 июня 2018 / 2018-06-29
Стандарт ISO 22000:2018 "Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain" (Системи менеджменту безпеки харчових продуктів - Вимоги до організацій, які приймають участь в ланцюгу створення харчової продукції), опублікований 18 червня 2018 року. Він заміняє ISO 22000:2005

Запрошуємо на наш тренінг з ISO 22000:2018, FSSC 22000 (ver. 4.1) / Стандарт ISO 22000:2018 "Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain" (Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов - Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции), опубликован 18 июня 2018 года. Он заменяет ISO 22000:2005
Приглашаем на наш тренинг по ISO 22000:2018, FSSC 22000 (ver. 4.1)

27 червня 2018 / 27 июня 2018 / 2018-06-27
Термін введення API Spec 5 В (16-та ред.) перенесено з 1-го липня 2018 року на 1-е січня 2019 року. Це зроблено, на наш погляд, через велику кількість опечаток, які опубліковані в червні цього року (Errata1). Про зміну дати введення API Spec 5В - тут. А опечатки в в API Spec 5В (16th ed.) - тут / Срок введения API Spec 5 В (16-я ред.) перенесен с 1-го июля 2018 года на 1-е января 2019 года. Это сделано, на наш взгляд, из-за большого количества опечаток, которые опубликованы в июне с.г. (Errata1). Об изменении даты введения API Spec 5В - здесь. А опечатки в API Spec 5В (16th ed.) - здесь
20 червня 2018 / 20 июня 2018 / 2018-06-20
Запрошуємо на новий семінар у липні: "HACCP для харчового ринку" / Приглашаем на новый семинар в июле: "HACCP для пищевого рынка"

19 червня 2018 / 19 июня 2018 / 2018-06-19
Опублікована нова версія стандарту ISO 22000:2018 "Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain". Запрошуємо на новий тренінг у липні 2018 року / Опубликована новая версия стандарта ISO 22000:2018 "Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain". Приглашаем на новый тренинг в июле 2018 года

18 червня 2018 / 18 июня 2018 / 2018-06-18
Запрошуємо на новий семінар у липні: "API Spec Q1. СМЯ. Вступ" / Приглашаем на новый семинар в июле: "API Spec Q1. СМК. Введение"


12 червня 2018 / 12 июня 2018 / 2018-06-12
Запрошуємо на новий семінар у червні: "API Spec Q1 - нові суттєві зміни в специфікації" / Приглашаем на новый семинар в июне: "API Spec Q1 - новые существенные изменения в спецификации"

11 червня 2018 / 11 июня 2018 / 2018-06-11
Американський інститут нафти АРІ опублікував API Spec 5CT (10th ed) "Casing and Tubing" та API TR 5C3 (7th ed) "Calculating Performance Properties of Pipe Used as Casing or Tubing". API Spec 5CT (10th ed) вводиться з 01.07.2019.
Тепер необхідне навчання відповідального персоналу та зміни в документах СМЯ / Американский институт нефти API опубликовал API Spec 5CT (10th ed) "Casing and Tubing" и API TR 5C3 (7th ed) "Calculating Performance Properties of Pipe Used as Casing or Tubing". API Spec 5CT (10th ed) вводится с 01.07.2019. Теперь нужно обучение ответственного персонала и изменения в документах СМК

8 червня 2018 / 8 июня 2018 / 2018-06-08
Американський інститут нафти АРІ опублікував
Addendum 2 до API Spec Q1. Зміни достатньо суттєві в різних розділах специфікації. Нові вимоги вводяться з 01.07.2019. Тепер необхідне навчання відповідального персоналу та зміни в документах СМЯ / Американский институт нефти API опубликовал Addendum 2 к API Spec Q1. Изменения достаточно существенные в разных разделах спецификации. Новые требования вводятся с 01.06.2019. Теперь нужно обучение ответственного персонала и изменения в документах СМК

7 червня 2018 / 7 июня 2018 / 2018-06-07
Новий стандарт ISO 19011:2018 “Guidelines for auditing management systems”. Це вже третя версія стандарту з моменту його виходу у 2002 році. Оновлений стандарт ISO 19011:2018 “Настанова для аудитів систем менеджменту" буде введений у липні 2018 року / Новый стандарт ISO 19011:2018 “Guidelines for auditing management systems”. Это уже третья версия стандарта с момента его выхода в 2002 году. Обновленный стандарт ISO 19011:2018 "Руководство для аудитов систем менеджмента" будет введен в июле 2018 года"

29 травня 2018 / 29 мая 2018 / 2018-05-29
В травні опублікована Errata1 до API Spec 5L (46th ed.) / В мае опубликована Errata1 до API Spec 5L (46th ed.)

25 травня 2018 / 25 мая 2018 / 2018-05-25
Запрошуємо на новий тренінг у червні: "Моторні мастила: класифікації, сертифікації, стандарти"
/ Приглашаем на новый тренинг в июне: "Моторные масла: классификации, сертификации, стандарты"

24 травня 2018 / 24 мая 2018 / 2018-05-24
З 25-го травня 2018 року вступають в силу важливі зміни в законах про захист даних, тому ви повинні повідомити нам, чи хочете ви і надалі отримувати від нас інформацію / С 25-го мая 2018 года вступают в силу важные изменения в законах о защите данных, поэтому вы должны сообщить нам, хотите ли вы и дальше получать от нас информацию

18 травня 2018 / 18 мая 2018 / 2018-05-18
В Україні вступили в силу нові "ВИМОГИ щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями". Настав час оперативно змінити відповідну інструкцію з охорони праці (ОП) / В Украине вступили в силу новые "ТРЕБОВАНИЯ к безопасности и защите здоровья работников во время работы с экранными устройствами". Пришло время оперативно изменить соответствующую инструкцию по охране труда (ОТ)

17 травня 2018 / 17 мая 2018 / 2018-05-17
Британський інститут стандартів (BSI) в травні опублікував карту переходу на нову версію стандарту ISO 50001 / Британский институт стандартов (BSI) в мае опубликовал карту перехода на новую версию стандарта ISO 50001

7 травня 2018 / 7 мая 2018 / 2018-05-07
Новий керівний документ Американського інституту нафти - Advisory 11 "API Monogram Manufacturing Requirements, Manufacturing Capabilities, and updated Licensing Agreement" був опублікований 7 травня 2018 року / Новый руководящий документ Американского института нефти - Advisory 11 "API Monogram Manufacturing Requirements, Manufacturing Capabilities, and updated Licensing Agreement" был опубликован 7 мая 2018 года / New API Advisory 11 "API Monogram Manufacturing Requirements, Manufacturing Capabilities, and updated Licensing Agreement" was published on 7th May, 2018

4 травня 2018 / 4 мая 2018 / 2018-05-04
Запрошуємо на наш тренінг у червні: "Аудити охорони праці на підприємстві". Цей тренінг проводиться в рамках перепідготовки/підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці та внутрішніх аудиторів підприємства / Приглашаем на наш тренинг в июне: "Аудиты охраны труда на предприятии". Этот тренинг проводится в рамках переподготовки/повышения квалификации специалистов по охране труда и внутренних аудиторов предприятия

3 травня 2018 / 3 мая 2018 / 2018-05-03
Американський інститут нафти (АРІ): створена онлайн-платформа для доступу до стандартів та специфікацій / Американский институт нефти (API): создана онлайн-платформа для доступа к стандартам и спецификациям / API: Online Platform for Accessing to Standards and Specifications has been developed

30 квітня 2018 / 30 апреля 2018 / 2018-04-30
Після того як GFSI в кінці березня опублікувала документи версії 7.2, FSSC 22000 у квітні опублікувала нові керівні документи щодо зниження харчового шахрайства, а також щодо захисту харчових продуктів (New guidance documents on Food Fraud Mitigation and Food Defense) / После того как GFSI в конце марта опубликовала документы версии 7.2, FSSC 22000 в апреле опубликовала новые руководящие документы относительно снижения пищевого мошенничества, а также относительно защиты пищевых продуктов (New guidance documents on Food Fraud Mitigation and Food Defense)

26 квітня 2018 / 26 апреля 2018 / 2018-04-26
Американський інститут нафти (АРІ) опублікував у квітні 46-ту ред. API Spec 5L. Термін введення в дію - 1 листопада 2018 року. Нові вимоги мають бути включені в СМЯ та персонал повинен пройти підготовку / Американский институт нефти (API) опубликовал в апреле 46-ю ред. API Spec 5L. Срок введения в действие - 1 ноября 2018 года. Новые требования должны быть включены в СМК и персонал должен пройти подговку / 46th Edition of API Specification 5L, Line Pipe, has been published

25 квітня 2018 / 25 апреля 2018 / 2018-04-25
Запрошуємо компанії нафтогазового сектору на наш консультаційний семінар: "API - стандарти Американського інституту нафти", який відбудеться у Львові 1-го червня 2018 року / Приглашаем компании нефтегазового сектора на наш консультационный семинар: "API - стандарты Американского института нефти", который будет проходить во Львове 1-го июня 2018 года

23 квітня 2018 / 23 апреля 2018 / 2018-04-23
28-е квітня - Всесвітній день охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці в 2018-му році: "Охорона праці: молоді робітники особливо вразливі" / 28-е апреля - Всемирный день охраны труда. Тема Всемирного дня охраны труда в 2018-м году: "Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы"

20 квітня 2018 / 20 апреля 2018 / 2018-04-20
Запрошуємо сервісні компанії нафтогазового сектору (бурові, експлуатаційні, ремонтні, інжинірингові) на наш семінар: "API Spec Q2 - Система менеджменту якості нафтогазової компанії за вимогами API Spec Q2". Семінар відбудеться у Львові з 28-го по 30-е травня 2018 року. API Spec Q2 - стандарт Американського інституту нафти. СМЯ по цьому стандарту підтверджує високу компетентність та надійність сервісної компанії нафтогазового сектору. Виконання вимог API Spec Q2 необхідно не лише для робіт на зовнішніх ринках, а і на внутрішньому ринку / Приглашаем сервисные компании нефтегазового сектора (буровые, эксплуатационные, ремонтные, инжиниринговые) на наш семинар: "API Spec Q2 - Система менеджмента качества нефтегазовой компании по требованиям API Spec Q2". Семинар будет проходить во Львове с 28-го по 30-е мая 2018 года. API Spec Q2 - стандарт Американского института нефти. СМК по этому стандарту подтверждает высокую компетентность и надежность сервисной компании нефтегазового сектора. Выполнение требований API Spec Q2 нужно не только для работ на внешних рынках, но и на внутреннем рынке

16 квітня 2018 / 16 апреля 2018 / 2018-04-16
12-го квітня IATF опубліковані санкціоновані інтерпретації (пояснення) до IATF 16949:2016, а саме до пп. 7.1.5.3.2 та 8.5.6.1.1. Вони вводяться в дію з червня 2018 р. Підприємства та сертифікаційні органи мають враховувати цю публікацію IATF / 12-го апреля IATF опубликованы санкционные интерпретации (объяснения) к IATF 16949:2016, а именно к пп. 7.1.5.3.2 и 8.5.6.1.1. Они вводятся в действие с июня 2018 года. Предприятия и сертификационные органы должны учитывать эту публикацию IATF

12 квітня 2018 / 12 апреля 2018 / 2018-04-12
На початку квітня опубліковано 46 редакцію API Spec 5L "Specification for Line Pipe". Ця редакція вступить в силу з 1-го листопада 2018 року та з цієї дати аудити будуть проводитися тільки згідно нових вимог. Про зміни можна прочитати тут / В начале апреля опубликована 46-ая редакция API Spec 5L "Specification for Line Pipe". Эта редакция вступит в силу с 1-го ноября 2018 года и с этой даты аудиты будут проводиться только по новым требованиям. Об изменениях можно прочитать здесь

10 квітня 2018 / 10 апреля 2018 / 2018-04-10
Запрошуємо в травні на новий тренінг: "Пригодницький туризм. Організація. Забезпечення безпеки" / Приглашаем в мае на новый тренинг: "Приключенческий туризм. Организация. Обеспечение безопасности"

2 квітня 2018 / 2 апреля 2018 / 2018-04-02
Підготований до публікації та вже скоро вийде міжнародний стандарт ISO 21001 "Educational organizations -- Management systems for educational organizations -- Requirements with guidance for use" / Подготовлен к публикации и уже скоро выйдет международный стандарт ISO 21001 "Educational organizations -- Management systems for educational organizations -- Requirements with guidance for use"


21 березня 2018 / 21 марта 2018 / 2018-03-21
Американський інститут нафти (АРІ) 14 березня цього року опублікував нову інструкцію (FM-112 "Audit Response Instructions") по відповідям на виявлені при аудиті невідповідності. В інструкції написано, що відповідь організації на кожну невідповідність аудиту повинна містити чотири компоненти, а саме: 1. Корекція; 2. Аналіз кореневих причин; 3. Коригуючі дії; 4. Докази. Інструкція детально пояснює дії по кожному компоненту. Зкачати інструкцію можна - тут / Американский институт нефти (API) 14 марта с.г. опубликовал новую инструкцию (FM-112 "Audit Response Instructions") по ответам на обнаруженные при аудите несоответствия. В инструкции написано, что ответ организации на каждое несоответствие аудита должен содержать четыре компонента, а именно: 1. Коррекция; 2. Анализ корневых причин; 3. Корректирующие действия; 4. Доказательства. Инструкция подробно объясняет действия по каждому компоненту. Скачать инструкцию можно - здесь

19 березня 2018 / 19 марта 2018 / 2018-03-19
Зміни у двох важливих Законах України з 04.04.2018 - до уваги підприємств, які здійснюють виробництво та/або обіг харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів та/або кормів, у тому числі ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів та/або кормів / Изменения в двух важных Законах Украины с 04.04.2018 - вниманию предприятий, которые осуществляют производство и/или оборот пищевых продуктов, других объектов санитарных мероприятий и/или кормов, в том числе ввоза (пересылки) на таможенную територию Украины пищевых продуктов и/или кормов


13 березня 2018 / 13 марта 2018 / 2018-03-13
В березні цього року автомобілебудівники продовжили публікувати свої клієнтські специфічні вимоги - Customer Specific Requirements (CSR).
Тут CSR для групи FCA (EMEA/LATAM Regions): CUSTOMER-SPECIFIC REQUIREMENTS for IATF 16949:2016 Revision 02 - March 1st, 2018 / В марте этого года автомобилестроители продолжили публиковать свои клиентские специфические требования - Customer Specific Requirements (CSR). Тут CSR для группы FCA (EMEA/LATAM Regions): CUSTOMER-SPECIFIC REQUIREMENTS for IATF 16949:2016 Revision 02 - March 1st, 2018


12 березня 2018 / 12 марта 2018 / 2018-03-12
Опубліковано ISO 45001 / Опубликован ISO 45001


7 березня 2018 / 7 марта 2018 / 2018-03-07
Нова редакція (5-та) стратегії переходу від ISO/TS 16949 до IATF 16949 опублікована 1-го березня / Новая редакция (5-я) стратегии перехода от ISO/TS 16949 к IATF 16949
опубликована 1-го марта

5 березня 2018 / 5 марта 2018 / 2018-03-05
Наш новий семінар по СМЯ нафтогазової компанії: "
ISO/TS 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії по новим вимогам" / Наш новый семинар по СМК нефтегазовой компании: "ISO/TS 29001 Система менеджмента качества нефтегазовой компании по новым требованиям"

1 березня 2018 / 1 марта 2018 / 2018-03-01
В технічному комітеті ISO/TC 67 з 21 грудня 2017 (по 16 травня 2018) проходить голосування по проекту стандарта ISO/DIS 29001 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations". Стандарт суттєво відрізняється від попередньої версії (2018 р.). Базовий стандарт, як і раніше ISO 9001, але суттєво змінені додаткові вимоги для СМЯ. В Додатку А пояснюється нова структура стандарту, термінологія, концепція. В Додатку В наведено стандарти по управління якістю та СМЯ. Додаток С присвячено процесам управлінню ризиком та процесам оцінки відповідності. В Додатку 1 наведено приклади діяльності щодо оцінки відповідності з використанням ISO/TR 13881:2000 "Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services" / В техническом комитете ISO/TC 67 с 21 декабря 2017 (по 16 мая 2018) проходит голосование по проекту стандарта ISO/DIS 29001 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations". Стандарт существенно отличается от предыдущей версии (2018 г.). Базовый стандарт, как и ранее ISO 9001, но существенно изменены дополнительные требования для СМК. В Приложении А объясняется новая структура стандарта, терминология, концепция. В Приложении В приведены стандарты по управлению качеством и СМК. Приложение С посвящено процессам управления риском и процессам оценки соответствия. В Приложении 1 приведены примеры деятельности по оценке соответствия с использованием ISO/TR 13881:2000 "Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services"


27 лютого 2018 / 27 февраля 2018 / 2018-02-27
Опубліковано нову версію стандарту з ризик менеджменту ISO 31000:2018 "Risk management -- Guidelines" / Опубликована новая версия стандарта по риск менеджменту ISO 31000:2018 "Risk management -- Guidelines"

20 лютого 2018 / 20 февраля 2018 / 2018-02-20
Бісфенол А: Регламент Комісії (EU) 2018/213 про бісфенол А в лаках та покриттях, призначених для контакту з харчовими продуктами, був опублікований 12 лютого 2018 року / Бисфенол А: Регламент Комиссии (EU) 2018/213 о бисфеноле А в лаках и покрытиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, был опубликован 12 февраля 2018 года

19 лютого 2018 / 19 февраля 2018 / 2018-02-19
Залишається менше 7 місяців до закінчення переходу (до 14 вересня 2018 року) з версії 2.0 IRIS на вимоги стандарту ІСО/TS 22163:2017 "Застосування в залізничному секторі. Система менеджменту якості. Вимоги до системи управління бізнесом в залізничних організаціях: ІСО 9001:2015 та конкретні вимоги до застосуваня в залізничному секторі". Вимоги ІСО/TS 22163:2017 та Правила сертифікації IRIS:2017 (UNIFE) стандарту IRIS разом складають систему сертифікації по стандарту IRIS (IRIS Certification™ rev.03 system)
/ Остается менее 7 месяцев до окончания перехода (до 14 сентября 2018 года) с версии 2.0 IRIS на требования стандарта ИСО/TS 22163:2017 «Применение в железнодорожном секторе. Система менеджмента качества. Требования к системе управления бизнесом в железнодорожных организациях: ИСО 9001:2015 и конкретные требования к применению в железнодорожном секторе». Требования ИСО/TS 22163:2017 и Правила сертификации IRIS:2017 (UNIFE) стандарту IRIS вместе составляют систему сертификации по стандарту IRIS (IRIS Certification™ rev.03 system)

12 лютого 2018 / 12 февраля 2018 / 2018-02-12
Міжнародний стандарт на систему управління охороною праці ISO 45001"Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use" буде опублікований в березні 2018 року / Международный стандарт на систему управления охраной труда ISO 45001"Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use" будет опубликован в марте 2018 года

1 лютого 2018 / 1 февраля 2018 / 2018-02-01
Ми раді повідомити, що 31-го січня 2018 року ще один наш замовник в Казахстані отримав сертифікат Американського інституту нафти (АРІ) . Цим сертифікатом підтверджено, що його СМЯ відповідає вимогам API Spec Q1. Сфера дії СМЯ є широкою та включає: "Проектування, управління проектами, закупівлі, виготовлення, складання, випробування, монтаж, введення в експлуатацію та технічне обслуговування технологічних установок, а також систем управління для нафтової, газової та нафтохімічної промисловості" / Мы рады сообщить, что 31-го января 2018 года еще один наш заказчик в Казахстане получил сертификат Американского института нефти (АРІ). Этим сертификатом подтверждено, что его СМК соответствует требованиям API Spec Q1. Сфера действия СМК является широкой и включает: "Проектирование, управление проектами, закупки, изготовление, складирование, испытание, монтаж, введение в эксплуатацию и техническое обслуживание технологических установок, а также систем управления для нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности"

25 січня 2018 / 25 января 2018 / 2018-01-25
Обговорення нового AIAG-VDA FMEA Handbook закінчиться 27 лютого 2018 року. Публікація очікується в травні 2018 року. У новому виданні повністю перероблений метод FMEA в декількох ключових областях. Був доданий новий метод під назвою "Додатковий FMEA для моніторингу та системного реагування" (FMEA-MSR), що надає засоби для аналізу діагностичного виявлення і усунення відмов під час операцій клієнта, допомагаючи підтримувати безпечний стан або стан відповідності нормативним вимогам. Презентація AIAG про новий документ - тут / Обсуждение нового AIAG-VDA FMEA Handbook закончится 27 февраля 2018 года. Публикация ожидается в мае 2018 года. В новом издании полностью переработан метод FMEA в нескольких ключевых областях. Был добавлен новый метод под названием "Дополнительный FMEA для мониторинга и системного реагирования" (FMEA-MSR), предоставляющий средства для анализа диагностического обнаружения и устранения отказов во время операций клиента, помогая поддерживать безопасное состояние или состояние соответствия нормативным требованиям. Презентация AIAG о новом документе - здесь

22 січня 2018 / 22 января 2018 / 2018-01-22
Готується до виходу нова версія API RP 13B-1 "Recommended Practice for Field Testing Water-based Drilling Fluids" / Готовится к выходу новая версия API RP 13B-1 "Recommended Practice for Field Testing Water-based Drilling Fluids"

10 січня 2018 / 10 января 2018 / 2018-01-10
25 січня 2018 року закінчиться голосування по ISO/FDIS 45001 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use". Очікується, що стандарт буде введений у березні 2018 року / 25 января 2018 года закончится голосование по ISO/FDIS 45001 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use". Ожидается, что стандарт будет введен в марте 2018 года

9 січня 2018 / 9 января 2018 / 2018-01-09
Аудит процесу в СМЯ по IATF 16949: перепідготовку по VDA 6.3 (версія 3) потрібно пройти до 30-го червня 2018 року. З 1-го липня 2018 року аудити процесу можна проводити тільки по новій версії VDA 6.3 (ред. 3) / Аудит процесса в СМК по IATF 16949: переподготовку по VDA 6.3 (версия 3) необходимо пройти до 30-го июня 2018 года. С 1-го июля 2018 года аудиты процесса можно проводить только по новой версии VDA 6.3 (ред. 3)

4 січня 2018 / 4 января 2018 / 2018-01-04
В листопаді 2017 року опубліковано стандарт ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel", який стосується системи управління компетентністю персоналу, який експлуатує нафтові та газові свердловини / В ноябре 2017 года опубликован стандарт ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel", касающийся системы управления компетентностью персонала, эксплуатирующего нефтяные и газовые скважины

27 грудня 2017 / 27 декабря 2017 / 2017-12-27
Американський інститут нафти (API) в грудні опублікував новий документ: API Technical Report 18TR2 "Guidance to API Specification" (1st Ed.). Цей документ є рекомендаціями для API Specification Q2 "Quality Management for Service Supply Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industries". Документ 18TR2 не призначений для проведення тренінгів з розробки та впровадження системи управління якістю (за вимогами API Spec Q2). І цей документ не дає рекомендацій для кожного розділу API Spec Q2 / Американский институт нефти (API) в декабре опубликовал новый документ: API Technical Report 18TR2 "Guidance to API Specification" (1st Ed.). Этот документ является рекомендациями для API Specification Q2 "Quality Management for Service Supply Organizations for the Petroleum and Natural Gas Industries". Документ 18TR2 не предназначен для проведения тренингов по разработке и внедрению системы управления качества (по требованиям API Spec Q2). И этот документ не дает рекомендаций для каждого раздела API Spec Q2

25 грудня 2017 / 25 декабря 2017 / 2017-12-25
В кінці грудня опублікована нова версія (1.1) стандарту IFS PACsecure. Вона вступає в силу з 1-го червня 2018 року. З 1-го вересня 2018 року аудити будуть проводитись тільки по новій версії стандарту. Завантажити англійську версію можна тут. Огляд головних змін є тут / В конце декабря опубликована новая версия (1.1) стандарта IFS PACsecure. Она вступает в силу с 1-го июня 2018 года. С 1-го сентября 2018 года аудиты будут проводиться только по новой версии стандарта. Загрузить английскую версию можно здесь. Обзор главных изменений есть здесь / IFS PACsecure version 1.1 was published in December. The new version mandatory comes into force on 1st June 2018. You can download the English version here. Here is the general overview of the main changes

20 грудня 2017 / 20 декабря 2017 / 2017-12-20
ISO/IEC 17025:2017 опубліковано в грудні - що нового? / ISO/IEC 17025:2017 опубликован в декабре - что нового?

14 грудня 2017 / 14 декабря 2017 / 2017-12-14
Американський інститут нафти (АРІ) на початку грудня цього року опублікував нову 16-ту версію стандарту API Spec 5B. Вона діє з 1-го липня 2018 року / Американский институт нефти (API) в начале декабря с.г. опубликовал новую 16-ю версию API Spec 5B. Она действует с 1-го июля 2018 года

12 грудня 2017 / 12 декабря 2017 / 2017-12-12
Три наших замовники пройшли сертифікаційні аудити АРІ / Три наших заказчика прошли сертификационные аудиты API

11 грудня 2017 / 11 декабря 2017 / 2017-12-11
В.В. Тихоненко 19-го грудня братиме участь у черговому засіданні Ради з акредитації НААУ / В.В. Тихоненко 19-го декабря примет участие в очередном заседании Совета по аккредитации НААУ

4 грудня 2017 / 4 декабря 2017 / 2017-12-04
Публікація ISO 45001 "Occupational health and safety" планується в березні 2018 року / Публикация ISO 45001 "Occupational health and safety" планируется в марте 2018 года

30 листопада 2017 / 30 ноября 2017 / 2017-11-30
В листопаді опублікована версія 6.1 IFS Food "Standard for auditing quality and food safety of food products" / В ноябре опубликована версия 6.1 IFS Food "Standard for auditing quality and food safety of food products"

3 листопада 2017 / 3 ноября 2017 / 2017-11-03
Нас часто запитують про співвідношення між пунктами стандартів ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015. Ми рекомендуємо користуватися матрицями, які можна скачати в розділі документів публічного доступу, файл називається: "ISO 9001 Correlation Matrices" / Нас часто спрашивают о соотношениях между пунктами стандартов ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Мы рекомендуем пользоваться матрицами, которые можно скачать в разделе документов публичного доступа, файл называется: "ISO 9001 Correlation Matrices"

17 жовтня 2017 / 17 октября 2017 / 2017-10-17
Американський інститут нафти (АРІ) проводить повторне голосування по 21-й редакції API Spec 6 A "Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment". Публікація цієї специфікації очікується у 2018 році, а дата введення її в дію - через один рік після публікації, тобто в 2019 році / Американский институт нефти (API) проводит повторное голосование по 21-й редакции API Spec 6 A "Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment". Публикация этой спецификации ожидается в 2018 году, а дата введения ее в действие - через один год после публикации, т.е в 2019 году

16 жовтня 2017 / 16 октября 2017 / 2017-10-16
Радимо скористатися Посібником ISO для малих та середніх підприємств. Цей посібник був оновлений, щоб враховувати версію стандарту 2015 року. Він зроблений для допомоги підприємствам, для розуміння вимог системи екологічного менеджменту та допомогти їм успішно впровадити ISO 14001:2015 - Environmental management systems - A practical guide for SMEs / Советуем воспользоваться Пособием ISO для малых и средних предприятий. Это пособие было обновлено, чтобы учитывать версию стандарта 2015 года. Он сделан для помощи предприятиям, для понимания требований системы экологического менеджмента и помочь им успешно внедрить ISO 14001:2015 - Environmental management systems - A practical guide for SMEs

12 жовтня 2017 / 12 октября 2017 / 2017-10-12
З 01.10.2017 введений в дію ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT) "Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування". Це добрий документ для підприємств, які впроваджують або вдосконаюють систему екологічного менеджменту / С 01.10.2017 введен в действие ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT) "Системы экологического управления. Общие руководящие указания по внедрению". Это хороший документ для предприятий, которые внедряют или совершенствуют систему экологического менеджмента

6 жовтня 2017 / 6 октября 2017 / 2017-10-06
З 2-го по 6-те жовтня нами проведено аудит другої сторони по виконанню вимог API Spec Q1 та специфікацій АРІ на продукцію / С 2-го по 6-е октября нами проведен аудит второй стороны по выполнению требований API Spec Q1 и спецификаций АРІ на продукцию

28 вересня 2017 / 28 сентября 2017 / 2017-09-28
Вперше в Україні нами проведено тренінг по додатковим вимогам FSSC (FSSC 22000 ver. 4.1) щодо захисту продукції від шахрайства, харчового захисту та управління алергенами. Розглянуті розроблені нові методики захисту продукції від шахрайства, харчового захисту та управління алергенами. Також розглянуті вимоги GFSI (ver. 7.1) - загальні та профільні для підприємств / Впервые в Украине нами проведен тренинг по дополнительным требованиям FSSC (FSSC 22000 ver. 4.1) по защите продукции от мошенничества, пищевой защиты и управления аллергенами. Рассмотрены разработанные новые методики защиты продукции от мошенничества, пищевой защиты и управления аллергенами. Также рассмотрены требования GFSI (ver. 7.1) - общие и профильные для предприятий

15 вересня 2017 / 15 сентября 2017 / 2017-09-15
Наш замовник успішно пройшов аудит по новій версії стандарту для СМЯ підприємств автомобільної промисловості та отримає сертифікат відповідності стандарту IATF 16949:2016. Ми раді були надати йому консультаційну та тренінгову підтримку / Наш заказчик прошел аудит по новой версии стандарта для СМК предприятий автомобильной промышленности и получит сертификат соответствия стандарту IATF 16949:2016. Мы рады были предоставить ему консультационную и тренинговую поддержку

11 вересня 2017 / 11 сентября 2017 / 2017-09-11
Внесли в BSI пропозицію до проекту стандарту ISO 19011 / Внесли в BSI предложение к проекту стандарта ISO 19011

8 вересня 2017 / 8 сентября 2017 / 2017-09-08
Схема сертифікації FSSC 22000 в вересні опублікувала два документа: "FSSC 22000-FSMA Alignment - September 2017" і версію 1 "Supplement FSSC 22000 & FSMA for Human Food". Ці нові документи призначені для того, щоб допомогти сертифікованим організаціям FSSC 22000 інтегрувати вимоги правила FSHA PCHF в свою систему управління безпечністю харчових продуктів (FSMS), тим самим уникаючи необхідності в двох окремих планах щодо безпечності харчових продуктів / Схема сертификации FSSC 22000 в сентябре опубликовала два документа: "FSSC 22000-FSMA Alignment - September 2017" и версию 1 "Supplement FSSC 22000 & FSMA for Human Food". Эти новые документы предназначены для того, чтобы помочь сертифицированным организациям FSSC 22000 интегрировать требования правила FSHA PCHF в свою систему управления безопасностью пищевых продуктов (FSMS), тем самым избегая необходимости в двух отдельных планах относительно безопасности пищевых продуктов

7 вересня 2017 / 7 сентября 2017 / 2017-09-07
Опубліковано для публічного обговорення нова версія GRI Standard 403: "Occupational Health and Safety". Цей стандарт використовується організаціями для звітування про вплив, пов'язаний із здоров'ям та безпекою працівників. Стандарти GRI - це перші світові стандарти звітності щодо сталого розвитку. Вони мають модульну, взаємопов'язану структуру та являють собою найкращий світовий досвід для звітування про низку економічних, екологічних та соціальних наслідків / Опубликована для публичного обсуждения новая версия GRI Standard 403: "Occupational Health and Safety". Этот стандарт используется организациями для отчетности о влиянии, связанным со здоровьем и безопасностью работников. Стандарти GRI - это первые мировые стандарты отчетности по устойчивому развитию. Они имеют модульную, взаимосвязанную структуру и представляют собой лучший мировой опыт для отчетности о ряде экономических, экологических и социальных последствий

31 серпня 2017 / 31 августа 2017 / 2017-08-31
Продовжується робота над проектом нової редакції стандарту ISO 50001 "Energy management systems -- Requirements with guidance for use". Стандарт матиме структуру високого рівня (10 розділів), як і ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015. Публікація нової версії ISO 50001 очікується у 2019 році / Продолжается работа на проектом новой редакции стандарта ISO 50001 "Energy management systems -- Requirements with guidance for use". Стандарт будет иметь структуру высокого уровня (10 разделов), как и ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Публикация новой версии ISO 50001 ожидается в 2019 году

30 серпня 2017 / 30 августа 2017 / 2017-08-30
Продовжується робота над проектом третьої редакції стандарту ISO 19011 "Guidelines for auditing management systems". Так, наприклад, в розділі 5.3 проекту стандарту розглядається визначення і оцінка ризиків та можливостей програми аудиту. Інформацію про це відповідальна за програму аудиту особа повинна надати керівництву. Публікація стандарту планується в середині 2018 року / Продолжается работа над проектом 3-й редакции стандарта ISO 19011 "Guidelines for auditing management systems". Так, например, в разделе 5.3 проекта стандарта рассматривается определение и оценка рисков и возможностей программы аудита. Информацию об этом ответственное за программу аудита лицо должно предоставить руководству. Публикация стандарта планируется в середине 2018 года

14 серпня 2017 / 14 августа 2017 / 2017-08-14
Ті компанії, які виконують вимоги API Spec 7-2 "Threading and Gauging of Rotary Shouldered Connections" (2nd Edition, January 2017), повинні вже з 1-го серпня 2017 року враховувати поправки, що вказані в документі Errata 1. Опечатки і доповнення до специфікацій АРІ розміщує у вільному доступі на своєму сайті / Те компании, которые выполняют требования API Spec 7-2 "Threading and Gauging of Rotary Shouldered Connections" (2nd Edition, January 2017), должны уже с 1-го августа 2017 года учитывать поправки, которые указаны в документе Errata 1. Опечатки и дополнения к спецификациям АРІ размещает в свободном доступе на своем сайте

11 серпня 2017 / 11 августа 2017 / 2017-08-11
Запрошуємо до Львова з 3-5 жовтня 2017 року на наш новий консультаційний семінар "API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2 (1-е видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q2, ISO 9001 та ISO 19011"
Приглашаем во Львов c 3-5 октября 2017 года на наш новый консультационный семинар "API Spec Q2 - Система менеджмента качества по требованиям стандартов API Spec Q2 (1-е изд.), ISO 9001:2015 и проведение внутренних аудитов с учетом требований стандартов API Q2, ISO 9001 и ISO 19011"

10 серпня 2017 / 10 августа 2017 / 2017-08-10
AIAG’s опублікувала доповідь "Quality 2020". Це - огляд автомобільної промисловості щодо поточного стану якості і стратегічного шляху вперед. Доповідь включає результати опитування, статистику та іншу важливу інформацію про поточний стан якості, а також виклики найвищої якості, що стоять перед галуззю. Описані і занепокоєння, пов'язані з вирішенням проблем специфічних вимог клієнтів та систем управління якістю / AIAG's опубликовала доклад "Quality 2020". Это - обзор автомобильной промышленности по текущему состоянию качества и стратегическому пути вперед. Доклад включает результаты опроса, статистику и другую важную информацию о текущем состоянии качества, а также вызовы высочайшего качества, стоящих перед отраслью.
Описаны и беспокойства, связанные с решением проблем специфических требований клиентов и систем управления качеством

2 серпня 2017 / 2 августа 2017 / 2017-08-02
Опубліковані документи FSSC 22000 ver 4.1. По рішенню Ради Стейкхолдерів FSSC всі сертифіковані компанії (виробничі дільниці) повинні проходити аудит по версії 4.1 з 1-го січня 2018 року / Опубликованы документы FSSC 22000 ver 4.1. По решению Совета Стейкхолдеров FSSC все сертифицированные компании (производственные площадки) должны проходить аудит по версии 4.1 с 1-го января 2018 года / Documents of FSSC 22000 version 4.1 was publicated. The FSSC Board of Stakeholders has determined that all certified sites, shall be audited against version 4.1 starting from January 1, 2018

31 липня 2017 / 31 июля 2017 / 2017-07-31
Хороший документ від BSI по розумінню вимог ISO/DIS 45001. Порівняння з вимогами BS OHSAS 18001 / Хороший документ от BSI по пониманию требований ISO/DIS 45001. Сравнение с требованиями BS OHSAS 18001

28 липня 2017 / 28 июля 2017 / 2017-07-28
У проект 28-ї редакції API Spec 11B внесено багато змін. Зміни є, як у тексті специфікації, так і в додатках (кількість яких суттєво зросла). Публікація 28-ї редакції очікується в цьому році / В проекте 28-й редакции API Spec 11B внесено множество изменений. Изменения есть, как в тексте спецификации, так и в приложениях (количество которых существенно возросло). Публикация 28-й редакции ожидается в этом году

27 липня 2017 / 27 июля 2017 / 2017-07-27
Американський інститут нафти (АРІ) розпочав обговорення нової редакції Addendum 2 до API Spec Q1. Обговорення закінчиться 7 вересня. Зміни стосовно закупівлі критичних матеріалів та послуг є суттєвими / Американский институт нефти (АРІ) начал обсуждение новой редакции Addendum 2 к API Spec Q1. Обсуждение закончится 7 сентября. Изменения относительно закупки критических материалов и услуг являются существенными

19 липня 2017 / 19 июля 2017 / 2017-07-19
Читайте про головні зміни ASME Boiler & Pressure Vessel Code в редакції 2017 року: "Major Changes in the 2017 Edition of the ASME Boiler & Pressure Vessel Code" / Читайте о главных изменениях ASME Boiler & Pressure Vessel Code в редакции 2017 года: "Major Changes in the 2017 Edition of the ASME Boiler & Pressure Vessel Code"

17 липня 2017 / 17 июля 2017 / 2017-07-17
Міжнародною організацією по законодавчій метрології опубліковано Настанову OIML G 19:2017 "The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology" (Роль невизначеності вимірювань у рішеннях з оцінки відповідності у законодавчій метрології) / Международной организацией по законодательной метрологии опубликовано Руководство OIML G 19:2017 "The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology" (Роль неопределенности измерений в решениях по оценке соответствия в законодательной метрологии)

12 липня 2017 / 12 июля 2017 / 2017-07-12
Отримано запрошення від Американського товариства якості щодо участі в його роботі / Получено приглашение от Американского общества качества на участие в его работе

6 липня 2017 / 6 июля 2017 / 2017-07-06
Проведена підготовка внутрішніх аудиторів (з одноденною практикою) по вимогам API Spec Q1 та ISO 19011 / Проведена подготовка внутренних аудиторов (с однодневной практикой) по требованиям API Spec Q1 и ISO 19011

5 липня 2017 / 5 июля 2017 / 2017-07-05
Проведено корпоративний тренінг по вимогам ISO 9001:2015 та FSSC 22000 (ver. 4) / Проведен корпоративный тренинг по требованиям ISO 9001:2015 и FSSC 22000 (ver. 4)

29 червня 2017 / 29 июня 2017 / 2017-06-29
Проведено новий корпоративний тренінг по вимогам API Spec Q1 / Проведен новый корпоративный тренинг по требованиям API Spec Q1

26 червня 2017 / 26 июня 2017 / 2017-06-26
Проведено новий корпоративний тренінг: "Управління ризиками. Планування дій для неперервної діяльності. Управління змінами в системі менеджменту" / Проведен новый корпоративный тренинг: "Управление рисками. Планирование действий для непрерывной деятельности. Управления изменениями в системе менеджмента"

23 червня 2017 / 23 июня 2017 / 2017-06-23
Третя редакція перехідної стратегії IATF 16949 була опублікована 19 червня 2017 року. Ознайомитися / Третья редакция переходной стратегии IATF 16949 была опубликована 19 июня 2017 года. Ознакомиться / Rev. 03 of the IATF 16949 Transition Strategy has been publicated on June, 19, 2017

20 червня 2017 / 20 июня 2017 / 2017-06-20
Подібність. Similarity. Різні стандарти (API Spec Q1 9th ed., IATF 16949:2016, ISO 13485:2016), але однакові вимоги. Аналізуючи вхідні дані для проектування продукції маємо враховувати результати оцінки ризиків / Сходство. Similarity. Разные стандарты (API Spec Q1 9th ed., IATF 16949:2016, ISO 13485:2016), но одинаковые требования. Анализируя входные данные для проектирования продукции необходимо учитывать результаты оценки рисков / Different standards (API Spec Q1 9th ed., IATF 16949:2016, ISO 13485:2016), but are the same requirements. When analyzing inputs for product design, we shall take into account the results of risk assessment

1 червня 2017 / 1 июня 2017 / 2017-06-01
Американський Інститут Нафти працює над проектом 46-ї редакції API Spec 5 L (46 ed.) "Line Pipe". Нова редакція специфікації буде введена в дію через 6 місяців після публікації / Американский Институт Нефти работает над проектом 46-й редакции API Spec 5 L (46 ed.) "Line Pipe". Новая редакция спецификации будет введена в действие через 6 месяцев после публикации

22 травня 2017 / 22 мая 2017 / 2017-05-22
Наш замовник в Казахстані підтвердив відповідність СМЯ вимогам ISO 9001:2015, API Spec Q1 та отримує сертифікати Американського Інституту Нафти / Наш заказчик в Казахстане подвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2015, API Spec Q1 и получает сертификаты Американского Института Нефти

17 травня 2017 / 17 мая 2017 / 2017-05-17
Стандарт IATF 16949:2016 встановлює наступні вимоги щодо документування в системі менеджменту якості: потрібно задокументувати 23 процеси, мати 10 обов'язкових документів та 18 обов'язкових видів записів / Стандарт IATF 16949:2016 устанавливает следующие требования к документированию в системе менеджмента качества: нужно задокументировать 23 процесса, иметь 10 обязательных документов и 18 обязательных видов записей / IATF 16949:2016 establishes the following requirements for quality management system documentation: 23 Documented Processes, 10 Required Documents, 18 Required Records

12 травня 2017 / 12 мая 2017 / 2017-05-12
Американський інститут нафти опублікував в травні окремим документом етичний Кодекс аудитора АРІ та Кодекс поведінки ліцензіатів АРІ, сертифікованих APIQR організацій та заявників. Див. тут / Американский институт нефти опубликовал в мае отдельным документом этический Кодекс аудитора API и Кодекс поведения лицензиатов API, сертифицированных APIQR организаций и заявителей. См. здесь

8 травня 2017 / 8 мая 2017 / 2017-05-08
В Американському інституті нафти (АРІ) йде голосування по 28-й редакції API Spec 11 B "Standard for Steel Sucker Rods and Pony Rods, FRP Sucker Rods and Pony Rods, Sinker Bars, Polished Rods, Couplings and Sub-Couplings, Thread Gauges for Sucker Rod and Polished Rod Connections, Pumping Tees, Stuffing Boxes, Polished Rod Clamps, and Polished Rod Liners". Згідно плану розробки стандартів АРІ ця специфікація повинна вийти в 2017 році / В Американском институте нефти (API) идет голосование по 28-й редакции API Spec 11 B "Standard for Steel Sucker Rods and Pony Rods, FRP Sucker Rods and Pony Rods, Sinker Bars, Polished Rods, Couplings and Sub-Couplings, Thread Gauges for Sucker Rod and Polished Rod Connections, Pumping Tees, Stuffing Boxes, Polished Rod Clamps, and Polished Rod Liners". Согласно плану разработки стандартов API эта спецификация должна выйти в 2017 году

3 травня 2017 / 3 мая 2017 / 2017-05-03
Продовжуємо консультування наших замовників по специфікаціям API / Продолжаем консультирование наших заказчиков по спецификациям API

28 квітня 2017 / 28 апреля 2017 / 2017-04-28
Стосовно впровадження та сертифікації СМОПіЗ по стандарту BS OHSAS 18001:2007. Можна СМОПіЗ впроваджувати та сертифікувати по BS OHSAS 18001:2007, а також проходити ре-сертифікацію. Публікація нового стандарту ISO 45001 очікується в лютому 2018 року. Стандарт зараз на стадії 40.00 (DIS). Потім - стадія FDIS (50.00). Після опублікування стандарту - трирічний перехідний період з вимог BS OHSAS 18001:2007 на вимоги ISO 45001. Дивіться графік розробки та публікації ISO 45001 тут / Касательно внедрения и сертификации СМОТиЗ по стандарту BS OHSAS 18001:2007. Можно СМОТиЗ внедрять и сертифицировать по BS OHSAS 18001:2007, а также проходить ре-сертификацию. Публикация нового стандарта ISO 45001 ожидается в феврале 2018 года. Стандарт сейчас на стадии 40.00 (DIS). Затем - стадия FDIS (50.00). После опубликования стандарта - трехлетний переходной период с требований BS OHSAS 18001:2007 на требования ISO 45001. Смотрите график разработки и публикации ISO 45001 тут

27 квітня 2017 / 27 апреля 2017 / 2017-04-27
Наш замовник успішно пройшов сертифікаційний аудит з ISO 9001:2015, FSSC 22000 (ver. 4) / Наш заказчик успешно прошел сертификационный аудит по ISO 9001:2015, FSSC 22000 (ver. 4)

21 квітня 2017 / 21 апреля 2017 / 2017-04-21
Опубліковано стандарт ISO 20400:2017 "Sustainable procurement -- Guidance" (Стійкі закупівлі. Настанова). Стандарт призначений для зацікавлених сторін, які приймають участь у рішеннях та процесах закупівель або які схильні до впливу. Стійкі закупівлі - закупівлі, що забезпечують довготривалі соціальні, економічні та екологічні вигоди. Стандарт ISO 20400 також і настанова з інтеграції соціальної відповідальності в процес закупівель, як це визначено в ISO 26000 / Опубликован стандарт ISO 20400:2017 "Sustainable procurement -- Guidance" (Устойчивые закупки. Руководство). Стандарт предназначен для заинтересованных сторон, участвующих в решениях и процессах закупок или подверженных их воздействию. Устойчивые закупки - закупки, обеспечивающие долгосрочные социальные, экономические и экологические выгоды. Стандарт ISO 20400 также и руководство по интеграции социальной ответственности в процесс закупки, как это определено в ISO 26000

18 квітня 2017 / 18 апреля 2017 / 2017-04-18
Продовжується робота над новою версією стандарту ISO/IEC 17025:2017 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" / Продолжается работа над новой версией стандарта ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий"

12 квітня 2017 / 12 апреля 2017 / 2017-04-12
Наш представник - Тихоненко В.В. 11-го квітня 2017 року у Києві взяв участь у черговому засіданні Ради з акредитації НААУ та вів це засідання як голова Ради з акредитації / Наш представитель - Тихоненко В.В. 11-го апреля 2017 года в Киеве принял участие у очередном заседании Совета по акредитации НААУ и вел это заседание как председатель Совета по акредитации

6 квітня 2017 / 6 апреля 2017 / 2017-04-06
Продовжуємо консультаційні та тренінгові роботи по впрвадженню вимог специфікацій АРІ / Продолжаем консультационные и тренинговые работы по внедрению требований спецификаций АРІ

4 квітня 2017 / 4 апреля 2017 / 2017-04-04
Продовжуємо роботи по впровадженню вимог стандарту IATF 16949:2016 / Продолжаем работы по внедрению требований стандарта IATF 16949:2016

31 березня 2017 / 31 марта 2017 / 2017-03-31
Провели перший в Україні тренінг по вимогам FSSC 22000 (ver. 4), GFSI (ver. 7) та запланованим змінам в новій версії ISO 22000 / Провели первый в Украине тренинг по требованиям FSSC 22000 (ver. 4), GFSI (ver. 7) и запланированным изменениям в новой версии ISO 22000

24 березня 2017 / 24 марта 2017 / 2017-03-24
Ми внесли зміни в програму нашого семінару по FSSC 22000. Тепер ще й розкажемо про 7-му версію вимог GFSI / Мы внесли изменения в программу нашего семинара по FSSC 22000. Теперь еще и расскажем о 7-й версии требований GFSI

23 березня 2017 / 23 марта 2017 / 2017-03-23
Продовжується робота над проектом стандарту з управління інфраструктурою організації DIS/ISO 41001 "Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use". Стандарт буде опубліковано в 2018 році / Продолжается работа над проектом стандарта по управлению инфраструктурой организации DIS/ISO 41001 "Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use". Стандарт будет опубликован в 2018 году

15 березня 2017 / 15 марта 2017 / 2017-03-15
Згідно з вимогами FSSC 22000 (rev. 4, 2017) нами розроблено документи:
1. По оцінці загроз продовольчому захисту. 2. По запобіганню продовольчому шахрайству. 3. По управлінню алергенами / Согласно требованиям FSSC 22000 (rev. 4, 2017) нами разработаны документы: 1. По оценке угроз продовольственной защите. 2. По предупреждению продовольственного мошенничества. 3. По управлению аллергенами

14 березня 2017 / 14 марта 2017 / 2017-03-14
Нова версія API Spec 7-2 "Threading and Gauging of Rotary Shouldered Connections" (SECOND EDITION) вводиться в дію з 6-го червня 2017 року / Новая версия API Spec 7-2 "Threading and Gauging of Rotary Shouldered Connections" (SECOND EDITION) вводится в действие с 6-го июня 2017 года

7 березня 2017 / 7 марта 2017 / 2017-03-07
Запрошуємо на наш консультаційний семінар у Львові: "Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011" / Приглашаем на наш консультационный семинар во Львове: "Система менеджмента качества по требованиям стандартов API Spec Q1 (9-е изд.), ISO 9001:2015 и проведение внутренних аудитов с учетом требований стандартов API Q1, ISO 9001 и ISO 19011"

6 березня 2017 / 6 марта 2017 / 2017-03-06
Скоро вийде 21-ша редакція API Spec 6 A. Специфікацію буде введено через 6 місяців після її публікації / Скоро выйдет 21-я редакция API Spec 6 A. Спецификация будет введена через 6 месяцев после ее публикации

3 березня 2017 / 3 марта 2017 / 2017-03-03
Успішно завершили чотириденний корпоративний тренiнг по вимогам стандарту IATF 16949:2016 / Успешно завершили четырехдневный корпоративный тренинг по требованиям стандарта IATF 16949:2016 / Successfully completed corporate training on requirements of the standard IATF 16949:2016 (The new IATF 16949:2016 standard is based on new ISO 9001:2015 requirements and developed to complement it in automotive industry)

21 лютого 2017 / 21 февраля 2017 / 2017-02-21
Багато нових вимог та змін до існуючих вимог в стандарті IATF 16949:2016. Про це говоритимемо на нашому семінарі / Много новых требований и изменений к существующим требованиям в стандарте IATF 16949:2016. Об этом поговорим на нашем семинаре

17 лютого 2017 / 17 февраля 2017 / 2017-02-17
Очевидно, що новий Додаток 2 (Addendum 2) до API Spec Q1 може бути опублікований вже в березні-квітні 2017 року. В ньому є деякі суттєві зміни до діючої версії стандарту / Очевидно, что новое Дополнение 2 (Addendum 2) к API Spec Q1 может быть опубликовано уже в марте-апреле 2017 года. В нем есть некоторые существенные изменения к действующей версии стандарта

15 лютого 2017 / 15 февраля 2017 / 2017-02-15
Суттєві зміни є у вимогах FSCC 22000 (версія 4, діє з січня 2017 року). Обговорюємо їх з зацікавленими та вносимо відповідні зміни в СМ / Существенные изменения есть в требованиях FSCC 22000 (версия 4, действует с января 2017 года). Обговариваем их с заинтересованными и вносим соответствующие изменения в СМ

9 лютого 2017 / 9 февраля 2017 / 2017-02-09
Ще один наш замовник успішно пройшов сертифікацію інтегрованої системи менеджменту за вимогами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 / Еще один наш заказчик успешно прошел сертификацию интегрированной системы менеджмента по требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007

2 лютого 2017 / 2 февраля 2017 / 2017-02-02
Продовжуємо консультування щодо впровадження нових вимог FSSC (ver.4, January 2017) / Продолжаем консультирование по внедрению новых требований FSSC (ver.4, January 2017)

20 січня 2017 / 20 января 2017 / 2017-01-20
Документована інформація по ISO 14001:2015 / Документированная информация по ISO 14001:2015

16 січня 2017 / 16 января 2017 / 2017-01-16
Прийняли участь та отримали подяку за обговорення проекту стандарту: "BS 8001 Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations – Guide" / Приняли участие и получили благодарность за обсуждение проекта стандарта: "BS 8001 Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations – Guide"

14 січня 2017 / 14 января 2017 / 2017-01-14
Опубліковано стандарт: GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. Ми раді вітати вихід цього нового стандарту в сфері охорони праці та здоров'я працівників / Опубликован стандарт: GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. Мы рады приветствовать выход этого нового стандарта в сфере охраны труда и здоровья работников

10 січня 2017 / 10 января 2017 / 2017-01-10
Продовжуємо консультування підприємств в сферах автомобільної, нафтогазової, харчової та медичної промисловості як в Україні, так і за її межами / Продолжаем консультирование предприятий в сферах автомобильной, нефтегазовой, пищевой и медицинской промышленности как в Украине, так и за ее пределами

27 грудня 2016 / 27 декабря 2016 / 2016-12-27
ЕКТЦ "ВАТТ" іноді отримує листи, що сертифікаційний орган забороняє присутність зовнішніх консультантів на аудиті. Сертифікаційний орган не може заборонити присутність зовнішніх консультантів, тому що він порушить п.9.2.2.2 стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 / ЭКТЦ "ВАТТ" иногда получает письма о том, что сертификационный орган запрещает присутствие внешних консультантов на аудите. Сертификационный орган не может запретить присутствие внешних консультантов, потому что он нарушит п.9.2.2.2 стандарта ISO/IEC 17021-1:2015

26 грудня 2016 / 26 декабря 2016 / 2016-12-26
Очікуйте незабаром наш новий консультаційний семінар по застосуванню вимог FSSC 22000 (четверта версія) / Ожидайте вскоре наш новый консультационный семинар по применению требований FSSC 22000 (четвертая версия)

23 грудня 2016 / 23 декабря 2016 / 2016-12-23
З 1-го січня 2017 року буде діяти нова, четверта версія міжнародної схеми сертифікації безпечності харчових продуктів/кормів/СМЯ - FSSC 22000. Всі матеріали четвертої версії є у вільному доступі тут / С 1-го января 2017 года будет действовать новая, четвертая версия международной схемы сертификации безопасности пищевых продуктов/кормов/СМК - FSSC 22000. Все материалы четвертой версии есть в свободном доступе здесь

20 грудня 2016 / 20 декабря 2016 / 2016-12-20
На допомогу екологу підприємства: калулятор розрахунку відходів є тут / На помощь экологу предприятия: калькулятор расчета отходов есть здесь

14 грудня 2016 / 14 декабря 2016 / 2016-12-14
Продовжуємо роботи по підготовці до сертифікації з FSSC 22000 / Продолжаем работы по подготовке к сертификации по FSSC 22000

30 листопада 2016 / 30 ноября 2016 / 2016-11-30
Документована інформація по ISO 9001:2015 / Документированная информация по ISO 9001:2015

22 листопада 2016 / 22 ноября 2016 / 2016-11-22
Друга редакція Стратегії переходу від ISO/TS 16949 до IATF16949 опублікована 21 листопада 2016 / Вторая редакция Стратегии перехода от ISO/TS 16949 к IATF16949 опубликована 21 ноября 2016 / Second revision of Transition Strategy from ISO/TS 16949 to IATF 16949 was published (November 21, 2016) on the IATF Global Oversight website

18 листопада 2016 / 18 ноября 2016 / 2016-11-18
Внесли нашу пропозицію в API по API Q1 Addendum 2, який готується до виходу та внесе зміни в API Spec Q1 (9-та ред.) /
Внесли наше предложение в API по API Q1 Addendum 2, который готовится к выходу и внесет изменения в API Spec Q1 (9-я ред.) / We made our proposal to the API on API Q1 Addendum 2, which is preparing to publication and make changes to the API Spec Q1 (9th Edition)

9 листопада 2016 / 9 ноября 2016 / 2016-11-09
Прийняли участь та отримали подяку за пропозиції до проекту стандарту: "BS 10012:2017 Data protection – Specification for a personal information management system" / Приняли участие и получили благодарность за предложения к проекту стандарта:
"BS 10012:2017 Data protection – Specification for a personal information management system"
4 листопада 2016 / 4 ноября 2016 / 2016-11-04
Новий консультаційний семінар "ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016" / Новый консультационный семинар "ISO 9001:2015. Переход на новую версию стандарта с учетом ISO/TS 9002:2016"

3 листопада 2016 / 3 ноября 2016 / 2016-11-03
Як перейти на нову версію ISO 9001:2015, використовуючи ISO/TS 9002:2016 - наш новий семінар. Слідкуйте за нашими новинами / Как перейти на новую версию ISO 9001:2015, используя ISO/TS 9002:2016 - наш новый семинар. Следите за нашими новостями

1 листопада 2016 / 1 ноября 2016 / 2016-11-01
Настанова по застосуванню ISO 9001:2015 введена 01.11.2016: ISO/TS 9002:2016 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015 / Руководство по применению ISO 9001:2015 введено 01.11.2016 / ISO/TS 9002, Guidelines for the application of ISO 9001:2015, gives clause-by-clause guidance and examples to enable users, regardless of the size of the organization, to implement their own quality management system

28 жовтня 2016 / 28 октября 2016 / 2016-10-28
Новий консультаційний семінар "IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів" / Новый консультационный семинар "IATF 16949:2016. Требования стандарта и проведение внутренних аудитов"

27 жовтня 2016 / 27 октября 2016 / 2016-10-27
Продовжуємо консультування замовників щодо результативності проведення внутрішніх аудитів / Продолжаем консультирование заказчиков относительно результативности проведения внутернних аудитов

26 жовтня 2016 / 26 октября 2016 / 2016-10-26
ЕКТЦ "ВАТТ" вже незабаром проведе консультаційний семінар по вимогам нового стандарту IATF 16949:2016. Слідкуйте за нашими новинами / ЭКТЦ "ВАТТ" в скором времени проведет консультационный семинар по требованиям нового стандарта IATF 16949:2016. Следите за нашими новостями

21 жовтня 2016 / 21 октября 2016 / 2016-10-21
ЕКТЦ "ВАТТ" допомагає впроваджувати вимоги FSSC 22000 / ЭКТЦ "ВАТТ" помогает внедрять требования FSSC 22000

19 жовтня 2016 / 19 октября 2016 / 2016-10-19
Опубліковані 19 жовтня 2016 стандарти GRI Standards після першого липня 2018 р. замінять діючі зараз G4 Guidelines. Нові GRI Standards доступні для завантаження тут / Опубликованные 19 октября 2016 года стандарты GRI Standards после 1-го июля 2018 года заменять действующие сейчас G4 Guidelines. Новые GRI Standards доступны для загрузки тут / G4 Guidelines have been superseded by the GRI Standards, released on 19 October 2016. Use of the GRI Standards will be required for all reports or other materials published on or after 1 July 2018 – the G4 Guidelines remain available until this date. First-time reporters are strongly encouraged to use the GRI Standards instead of G4. Find out more about the new GRI Standards here

7 жовтня 2016 / 7 октября 2016 / 2016-10-07
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує спільну роботу з клієнтами по вирішенню задач в галузі якості, охорони навколишнього та соціального середовища, промислової безпеки, здоров'я та безпеки населення і персоналу, а також оцінки та управління ризиками / ЭКТЦ «ВАТТ» продолжает совместную работу с клиентами по решению задач в области качества, охраны окружающей и социальной среды, промышленной безопасности, здоровья и безопасности населения и персонала, а также оценки и управления рисками

30 вересня 2016 / 30 сентября 2016 / 2016-09-30
IATF 16949:2016 вводиться з 1-го жовтня. Буде доступний для замовлень з 3-го жовтня / IATF 16949:2016 вводится с 1-го октября. Будет доступен для заказов с 3-го октября / IATF 16949:2016 This new international automotive quality management system standard is being released on October 1st, 2016. This standard, coupled with the applicable customer-specific requirements, defines the quality management system requirements for automotive production, service and/or accessory parts. AIAG will begin taking orders on Monday, October 3rd

15 вересня 2016 / 15 сентября 2016 / 2016-09-15
Для тих, хто переходить на нову версію стандарту або впроваджує СЕМ по ISO 14001:2015 рекомендуємо використовувати стандарт ISO 14004:2016 «Environmental management systems — General guidelines on implementation» «Системи екологічного менеджменту - Загальні основні принципи щодо застосування».
В ISO 14004:2016 описані настановчі вказівки по формуванню, впровадженню, забезпеченню та удосконаленню результативної системи екологічного менеджменту (СЕМ, EMS). Призначення стандарту - надати допомогу організаціям. Для свого професійного зростання приймайте участь в наших тренінгах, на яких зможете вдосконалювати свої знання в різних сферах діяльності / Тем, кто переходит на новую версию стандарта или внедряет СЭМ по ISO 14001:2015 рекомендуем использовать стандарт ISO 14004:2016 «Environmental management systems — General guidelines on implementation» «Системы экологического менеджмента – Общие основные принципы по применению». В ISO 14004:2016 описаны руководящие указания по формированию, внедрению, обеспечению и совершенствованию результативной системы экологического менеджмента (СЭМ, EMS). Назначение стандарта - оказать помощь организациям. Для своего профессионального роста участвуйте в наших тренингах, на которых сможете совершенствовать свои знания в разных сферах деятельности

7 вересня 2016 / 7 сентября 2016 / 2016-09-07
На підприємствах часто обговорюються питання щодо застосування ГОСТ в Україні. У роз'ясненні Мінекономіки України, крім іншого, сказано: "...виробники можуть застосовувати скасовані ГОСТ у своїй господарської діяльності та для своїх професійних потреб як звичайні інструкції, правила тощо, але не можуть робити посилання на такі ГОСТ, тому що вони не є чинними та не визнані національними органом стандартизації" / На предприятиях часто обговариваются вопросы относительно применения ГОСТ в Украине. В разъяснении Минэкономики Украины, кроме прочего сказано: "...производители могут применять отмененные ГОСТы в своей хозяйственной деятельности и для своих профессиональных потребностей как обычные инструкции, правила и т.д., но не могут делать ссылки на такие ГОСТ, потому что они не действуют и не признанные национальным органом стандартизации"

22 серпня 2016 / 22 августа 2016 / 2016-08-22
Новий стандарт IATF 16949:2016 замінить ISO/TS 16949:2009. Настанова з переходу від ISO/TS 16949:2009 до IATF 16949:2016 опубліковано тут / Новый стандарт IATF 16949:2016 заменит ISO/TS 16949:2009. Руководство по переходу от ISO/TS 16949:2009 к IATF 16949:2016 опубликовано здесь

8 серпня 2016 / 8 августа 2016 / 2016-08-08
Прийняли участь та отримали подяку за обговорення проекту стандарту: "ISO/DIS 10007 Quality management systems -- Guidelines for configuration management" / Приняли участие и получили благодарность за обсуждение проекта стандарта: "ISO/DIS 10007 Quality management systems -- Guidelines for configuration management"

1 серпня 2016 / 1 августа 2016 / 2016-08-01
Продовжуємо консультування підприємств з питань виконання вимог для виходу на нові ринки / Продолжаем консультирование предприятий по вопросам выполнения требований для выхода на новые рынки

29 липня 2016 / 29 июля 2016 / 2016-07-29
В.В.Тихоненко у серпні цього року прийматиме участь та виступить з доповіддю на інвестиційному саміті / В.В.Тихоненко в августе с.г. примет участие и выступит с докладом на инвестиционном саммите

25 липня 2016 / 25 июля 2016 / 2016-07-25
В.В.Тихоненко прийняв участь в засіданні Ради з акредитації НААУ / В.В.Тихоненко принял участие в заседании Совета по аккредитации НААУ

21 липня 2016 / 21 июля 2016 / 2016-07-21
Проведено корпоративний тренінг з управління ризиками підприємства / Проведен корпоративный тренинг по управлению рисками предприятия

7 липня 2016 / 7 июля 2016 / 2016-07-07
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує допомагати своїм замовникам вдосконалювати діяльність з управління ризиками (Risk management) та планування дій в нештатних ситуаціях (Contingency planning) / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает помогать своим заказчикам совершенствовать деятельность по управлению рисками (Risk management) и планированию действий в нештатных ситуациях (Contingency planning)

6 липня 2016 / 6 июля 2016 / 2016-07-06
Добре написано у Американського інституту нафти про перехід на нову версію ISO 9001:2015. Також там є відповіді на найбільш цікаві запитання від сертифікованих компаній, у тому числі по API Spec Q1 / Хорошо написано у Американского института нефти о переходе на новую версию ISO 9001:2015. Также там есть ответы на наиболее интереные вопросы от сертифицированных компаний, в том числе по API Spec Q1

29 червня 2016 / 29 июня 2016 / 2016-06-29
Представник ЕКТЦ "ВАТТ" брав участь та одержав лист подяки від BSI за участь в обговоренні проекту стандарту: EN 16991 "Risk based inspection framework (RBIF)" / Представитель ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие и получил благодарственное письмо от BSI за участие в обсуждении проекта стандарта: EN 16991 "Risk based inspection framework (RBIF)"

22 червня 2016 / 22 июня 2016 / 2016-06-22
В.В.Тихоненко взяв участь в засіданні Ради з акредитації НААУ / В.В.Тихоненко принял участие в заседании Совета по аккредитации НААУ

20 червня 2016 / 20 июня 2016 / 2016-06-20
Внесли пропозицію до BSI щодо розгляду проекту стандарта ISO/DIS 22316 "Societal security - Organizational resilience - Principles and guidelines" / Внесли предложение в BSI по рассмотрению проекта стандарта ISO/DIS 22316 "Societal security - Organizational resilience - Principles and guidelines"

16 червня 2016 / 16 июня 2016 / 2016-06-16
В.В.Тихоненко прийматиме участь у засіданні Ради з акредитації НААУ 22 червня 2016 року / В.В.Тихоненко примет участие в заседании Совета по аккредитации НААУ 22 июня 2016 года

15 червня 2016 / 15 июня 2016 / 2016-06-15
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації з впровадження вимог API Spec Q1 та специфікацій АРІ на продукцію / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации по внедрению требований API Spec Q1 и спецификаций API на продукцию

10 червня 2016 / 10 июня 2016 / 2016-06-10
ЕКТЦ "ВАТТ" провів ще один корпоративний тренінг для спеціалістів підприємства з виконання вимог API Spec Q1 (9th ed.) / ЭКТЦ "ВАТТ" провел еще один корпоративный тренинг для специалистов предприятия по выполнению требований API Spec Q1 (9th ed.)

5 червня 2016 / 5 июня 2016 / 2016-06-05
IATF - Міжнародна група автомобільної промисловості опублікувала план переходу для СМЯ тех підприємств, які сертифіковані по ISO/TS 16949:2009 / IATF - Международная группа автомобильной промышленности опубликовала план перехода для СМК тех предприятий, которые сертифицированы по ISO/TS 16949:2009

28 травня 2016 / 28 мая 2016 / 2016-05-28
Представник ЕКТЦ "ВАТТ" брав участь та одержав лист подяки від BSI за участь в обговоренні проекту стандарту: ISO 20700 "Guidelines for management consultancy services" / Представитель ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие и получил благодарственное письмо от BSI за участие в обсуждении проекта стандарта: ISO 20700 "Guidelines for management consultancy services"

23-25 травня 2016 / 23-25 мая 2016 / 2016-05-23--25
ЕКТЦ "ВАТТ" провів корпоративний тренінг та надав консультаційну допомогу з питань управління ризиками якості та постачань продукції в СМЯ (з використанням вимог ISO 9001:2015, API Spec Q1, ISO 31000, IEC/ISO 31010) / ЭКТЦ "ВАТТ" провел консультационный тренинг и предоставил консультационную помощь по вопросам управления рисками качества и поставок продукции в СМК (с использованием требований ISO 9001:2015, API Spec Q1, ISO 31000, IEC/ISO 31010)

10 травня 2016 / 10 мая 2016 / 2016-05-10
Американський інститут нафти вже планує перегляд 9-ї редакції API Spec Q1 / Американский институт нефти уже планирует пересмотр 9-й редакции API Spec Q1

5 травня 2016 / 5 мая 2016 / 2016-05-05
Ключові показники діяльності (КРІ) в СМЯ по новим стандартам - наш новий тренінг / Ключевые показатели деятельности (KPI) в СМК по новым стандартам - наш новый тренинг

18 квітня 2016 / 18 апреля 2016 / 2016-04-18
Американський інститут нафти оновив ADVISORY 3 "Recognition and Authority of Management Representative". В цьому документі - суворе попередження представникам керівництва, консультантам та аудиторам. Наша консультаційна компанія, як і раніше, завжди виконує поради та вказівки API. Подивитися документ API Advisory можна тут / Американский институт нефти обновил ADVISORY 3 "Recognition and Authority of Management Representative". В этом документе - строгое предупреждение представителям руководства, консультантам и аудиторам. Наша консультационная компания, как и ранее, всегда следует советам и указаниям API. Посмотреть документ API Advisory можно здесь

15 квітня 2016 / 15 апреля 2016 / 2016-04-15
26-27 травня в Києві відбудеться семінар: "Оцінки та управління ризиками постачань та якості продукції" / 26-27 мая в Киеве состоится семинар: "Оценки и управление рисками поставок и качества продукции"

8 квітня 2016 / 8 апреля 2016 / 2016-04-08
Вимоги для виробництва "органічного меду" введені Постановою КМУ. "Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва" №208 - редакція від 23.03.2016 / Требования для производства "органичного мёда" введены Постановлением КМУ. "Об утверждении подробных правил производства органической продукции (сырья) пчеловодства" №208 - редакция от 23.03.2016

31 березня 2016 / 31 марта 2016 / 2016-03-31
Управління змінами

Вимога по управлінню змінами не нове в менеджменті. Тепер ця вимога є і в новій версії стандарту ISO 9001:2015. Треба мати задокументовану інформацію про зміни. Для цього ми рекомендуємо нашим замовникам Матрицю змін
Управление изменениями
Требование по управлению изменениями не новое в менеджменте. Теперь это требование есть и в новой версии стандарта ISO 9001:2015. И надо иметь задокументированную информацию об изменениях. Для этого мы рекомендуем нашим заказчикам Матрицу изменений

11 березня 2016 / 11 марта 2016 / 2016-03-11
Новий консультаційний семінар "Управління випуском та постачанням продукції" / Новый консультационный семинар "Управление выпуском и поставками продукции"

10 березня 2016 / 10 марта 2016 / 2016-03-10
Ще один наш український замовник отримав сертифікат Американського інституту нафти по виконанню вимог АРІ. І ми пишаємось цим досягненням заводу, бо там є частка і нашої праці / Еще один наш заказчик получил сертификат Американского института нефти по выполнению требований API

10 березня 2016 / 10 марта 2016 / 2016-03-10
26 квітня відбудеться тренінг: "Система управління компетентністю" / 26 апреля состоится тренинг: "Система управления компетентностью"

9 березня 2016 / 9 марта 2016 / 2016-03-09
Враховуючи інтерес до СМЯ по стандарту ISO 9001 підготували корпоративний семінар з дуже цікавою програмою/ Учитывая интерес к СМК по стандарту ISO 9001 подготовили корпоративный семинар с очень интересной программой

5 березня 2016 / 5 марта 2016 / 2016-03-05
Приймали участь в обговоренні (яке проводив BSI - Британський інститут стандартів) проекту нового стандарту по антикорупційній діяльності ISO 37001 "Anti-bribery management systems" та подали свої пропозиції / Принимали участие в обсуждении (которое проводил BSI - Британский институт стандартов) проекта нового стандарта по антикоррупционной деятельности ISO 37001 "Anti-bribery management systems" и подали свои предложения

2 березня 2016 / 2 марта 2016 / 2016-03-02
Для переходу на нову версію стандарту ISO 9001:2015 ми провели класифікацію ризиків та склали Реєстр ризиків / Для перехода на новую версию стандарта ISO 9001:2015 мы провели классификацию рисков и составили Реестр рисков

25 лютого 2016 / 25 февраля 2016 / 2016-02-25
18-19 квітня відбудеться семінар: "Антикорупційний менеджмент" / 18-19 апреля состоится семинар: "Антикоррупционный менеджмент"

24 лютого 2016 / 24 февраля 2016 / 2016-02-24
21-22 квітня відбудеться семінар: "Комплаенс-менеджмент: правила, стандарти, функції, компетенції, інструменти, аудити" / 21-22 апреля состоится семинар: "Комплаенс-менеджмент: правила, стандарты, функции, компетенции, инструменты, аудиты"

22 лютого 2016 / 22 февраля 2016 / 2016-02-22
12-13 квітня відбудеться семінар: "Управління активами та ризик-менеджмент" / 12-13 апреля состоится семинар: "Управление активами и риск-менеджмент"

15 лютого 2016 / 15 февраля 2016 / 2016-02-15
21 березня відбудеться семінар: "Розвиток бізнесу: що потрібно для експорту продукції підприємства в ЄС та інші країни" / 21 марта состоится семинар: "Развитие бизнеса: что необходимо для экспорта продукции предприятия в ЕС и другие страны"

11 лютого 2016 / 11 февраля 2016 / 2016-02-11
23-25 березня відбудеться консультаційний семінар: "Система управління економічною безпекою підприємства" / 23-25 марта состоится консультационный семинар: "Система управления экономической безопасностью предприятия"

9 лютого 2016 / 9 февраля 2016 / 2016-02-09
Дистанційне навчання та дистанційний консалтинг - послуги експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" / Дистанционное обучение и дистанционный консалтинг - услуги экспертно-консультационного и тренингового Центра «ВАТТ»

5 лютого 2016 / 5 февраля 2016 / 2016-02-05
Для зниження розходів замовників ми продовжуємо розширяти наші дистанційні консультації та тренінги для підприємств України та закордонних. Консультації на місці, корпоративні та прості відкриті ми також пропонуємо серед наших послуг / Для снижения расходов заказчиков мы продолжаем расширять наши дистанционные консультации и тренинги для предприятий Украины и зарубежья. Консультации на месте, корпоративные и обычные открытые мы также предлагаем среди наших услуг

3 лютого 2016 / 3 февраля 2016 / 2016-02-03
4-7 квітня відбудеться тренінг: "HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР" / 4-7 апреля состоится тренинг: "HoReCa: Обеспечение безопасности и качества пищевой продукции в ресторане, в кафе. Изменения в законодательстве. Применение принципов НАССР"

2 лютого 2016 / 2 февраля 2016 / 2016-02-02
Не забудьте впровадити необхідні зміни в зв'язку з введенням нової версії стандарту: API Spec 7K Drilling and Well Servicing Equipment, Sixth Edition, який опублікований 30-го грудня 2015 року / Не забудьте внедрить необходимые изменения в связи с введением новой версии стандарта: API Spec 7K Drilling and Well Servicing Equipment, Sixth Edition, опубликованного 30-го декабря 2015 года

28 січня 2016 / 28 января 2016 / 2016-01-28
29-30 березня відбудеться семінар: "Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів" / 29-30 марта состоится семинар: "Подготовка инженерів по охране труда лесхозов"

25 січня 2016 / 25 января 2016 / 2016-01-25
Наш замовник отримає сертифікат по виконанню вимог страндарту ланцюжка постачань STD-40-004 (Standart for Chain of Custody Certification) / Наш заказчик получит сертификат по выполнению требований стандарта цепочки поставок STD-40-004 (Standart for Chain of Custody Certification)

22 січня 2016 / 22 января 2016 / 2016-01-22
Продовжуємо нашу роботу над проектами міжнародних стандартів: прийняли участь в обговоренні проекту стандарту ISO/CD 30409 Human resource management - Workforce planning / Продолжаем нашу работу над проектами международных стандартов: приняли участие в обсуждении проекта стандарта ISO/CD 30409 Human resource management - Workforce planning

21 січня 2016 / 21 января 2016 / 2016-01-21
Ми розпочали роботу над проектами стандартів: ISO DIS 37001Anti-bribery management systems; ISO DIS 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use / Мы начали работу над проектами стандартов: ISO DIS 37001Anti-bribery management systems; ISO DIS 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

20 січня 2016 / 20 января 2016 / 2016-01-20
16 лютого в Києві відбудеться семінар "Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році" / 16 февраля в Киеве состоится семинар "Метрологическая деятельность на предприятиях и в лабораториях в 2016 году"

11 січня 2016 / 11 января 2016 / 2016-01-11
REACH 2018. Для тих, хто виробляє та експортує хімічні речовини в ЄС: починайте підготовку, адже від сьогодні залишається тільки 870 днів (870 days before the deadline) / REACH 2018. Для тех, кто производит и экспортирует химические вещества в ЕС: начинайте подготовку, так как с сегодняшнего дня остается 870 дней (870 days before the deadline)

5 січня 2016 / 5 января 2016 / 2016-01-05
На деяких робочих місцях скоро з'явиться новий знак - на заборону роботи вагітних жінок. Готуються зміни до ISO 7010:2011+A185 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 185: Safety sign P042: No pregnant women allowed / На некоторых рабочих местах скоро появится новый знак - на запрет работы беременных женщин. Готовятся изменения в ISO 7010:2011+A185 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 185: Safety sign P042: No pregnant women allowed

4 січня 2016 / 4 января 2016 / 2016-01-04
Продовжуємо роботу над проектом нового стандарту ISO 20400 Sustainable procurement - Guidance (ISO 20400 Стійкі закупівлі - Настанова) / Продолжаем работу над проектом нового стандарта ISO 20400 Sustainable procurement - Guidance (ISO 20400 Устойчивые закупки - Руководство)

30 грудня 2015 / 30 декабря 2015 / 2015-12-30
ГОСТ та ОСТ, які видані до 1992 р. все ще діють до їх заміни чи скасування (див. Закон України "Про стандартизацію") / ГОСТ и ОСТ, вышедшие до 1992 г. все еще действуют до их замены или отмены (см. Закон Украины "О стандартизации")

29 грудня 2015 / 29 декабря 2015 / 2015-12-29
Метрологам: з 01.01.2016 вступає в дію нова редакція Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність". Перелік ЗВТ, які підлягають обов'язковій повірці тут / Метрологам: с 01.01.2016 вступает в действие новая редакция Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности". Перечень СИТ, которые подлежат обязательной поверке здесь

28 грудня 2015 / 28 декабря 2015 / 2015-12-28
Незабаром вийде новий посібник: ISO handbook "ISO 9001:2015 for Small Enterprises - What to do? Advice from ISO/TC 176" (Посібник ISO "ISO 9001:2015 для малих підприємств. Що робити? Поради від ISO/TC 176") / В скором времени выйдет новое пособие: ISO handbook "ISO 9001:2015 for Small Enterprises - What to do? Advice from ISO/TC 176" (Пособие ISO "ISO 9001:2015 для малых предприятий. Что делать? Советы от ISO/TC 176")

23 грудня 2015 / 23 декабря 2015 / 2015-12-23
В 2016 році вийде Настанова по застосуванню ISO 9001:2015 - стандарт ISO/TS 9002 "Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015" / В 2016 году выйдет Руководство по применению ISO 9001:2015 - стандарт ISO/TS 9002 "Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015"

21 грудня 2015 / 21 декабря 2015 / 2015-12-21
ЕКТЦ "ВАТТ" завершив проект з MSA - аналізу вимірювальних систем. Тепер для усіх зацікавлених (тих, хто проводить вимірювання та керує проведенням вимірювань) будуть і наші відкриті тренінги. Слідкуйте за оголошеннями на нашому сайті / ЭКТЦ "ВАТТ" завершил проект по MSA - анализу измерительных систем. Теперь для всех заинтересованных (тех, кто проводит измерения и руководит проведением измерений) будут и наши открытые тренинги. Следите за объявлениями на нашем сайте

25 листопада 2015 / 25 ноября 2015 / 2015-11-25
ЕКТЦ "ВАТТ" веде проект по MSA - аналізу вимірювальних систем з використанням вимог міжнародних стандартів / ЭКТЦ "ВАТТ" ведет проект по MSA - анализу измерительных систем с использованием требований международных стандартов (MSA (Measurement System Analysis) - это метод, призванный дать заключение относительно приемлемости используемой измерительной системы через количественное выражение ее характеристик.
Под измерительными системами понимаются совокупность приборов, стандартов, операций, методов, персонала, компьютерных программ, окружающей среды, используемых для придания количественных значений измеряемым величинам)

16 листопада 2015 / 16 ноября 2015 / 2015-11-16
ЕКТЦ "ВАТТ" веде проект по системі управління ризиками (СУР, RMS) з використанням вимог міжнародних стандартів / ЭКТЦ "ВАТТ" ведет проект по системе управления рисками (СУР, RMS) с использованием требований международных стандартов

3 листопада 2015 / 3 ноября 2015 / 2015-11-03
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультування підприємств по стандартам API / ЭКTЦ "ВАТТ" продолжает консультирование предприятий по стандартам API / Expert Center "VATT" continues advising enterprises on API standards

30 жовтня 2015 / 30 октября 2015 / 2015-10-30
ЕКТЦ "ВАТТ" веде проекти впровадження систем соціальної відповідальності / ЭКТЦ "ВАТТ" ведет проекты внедрения систем социальной ответственности

15 жовтня 2015 / 15 октября 2015 / 2015-10-15
Хочете підвищити ефективність діяльності? Запрошуємо на наш новий тренінг / Хотите повысить эффективность деятельности? Приглашаем на наш новый тренинг

12 жовтня 2015 / 12 октября 2015 / 2015-10-12
Тепер працюємо і з стандартами FSC, які також спонукають до відповідального ставлення до природніх ресурсів / Теперь работаем и со стандартами FSC, которые тоже побуждают к ответственному отношению с природными ресурсами

9 жовтня 2015 / 9 октября 2015 / 2015-10-09
Тих, хто бере або збирається брати участь у міжнародній торгівлі, запрошуємо на наш тренінг / Тех, кто принимает или собирается принять участие в международной торговле, приглашаем на наш новый тренинг

23 вересня 2015 / 23 сентября 2015 / 2015-09-23
Стандарти ISO 9001:2015 та ISO 9000:2015 діють з 15-го вересня 2015 року / Стандарты ISO 9001:2015 и ISO 9000:2015 действуют с 15-го сентября 2015 года

21 вересня 2015 / 21 сентября 2015 / 2015-09-21
ЕКТЦ "ВАТТ" приймає замовлення на консультаційні та тренінгові послуги по переходу на нову версію стандарту ISO 14001:2015 / ЭКТЦ "ВАТТ" принимает заказы на консультационные и тренинговые услуги по переходу на новую версию стандарта ISO 14001:2015

15 вересня 2015 / 15 сентября 2015 / 2015-09-15
Сьогодні опублікований новий ISO 14001:2015 з вимог до систем екологічного менеджменту. Записуйтеся на наш одноденний семінар з переходу на нову версію стандарту ISO 14001:2015 / Сегодня опубликован новый ISO 14001:2015 по требованиям к системам экологического менеджмента. Записывайтесь на наш однодневный семинар по переходу на новую версию стандарта ISO 14001:2015

9 вересня 2015 / 9 сентября 2015 / 2015-09-09
Цікавий проект (OiRA) відкрило та веде Європейське агентство з охорони праці - посилання на сайт / Интересный проект (OiRA) открыло и ведет Европейское агентство по охране труда - ссылка на сайт

4 вересня 2015 / 4 сентября 2015 / 2015-09-04
Консультаційний семінар для директорів з охорони праці, начальників служб охорони праці, інженерів з охорони праці, експертів та інспекторів Держпраці, фахівців ФССУ, страхових експертів ФССНВ, фахівців страхових компаній: "Проведення аудиту охорони праці"

25 серпня 2015 / 25 августа 2015 / 2015-08-25
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні нової версії стандарту: EN ISO 17776 Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Major Accident hazard management during the design of new installations / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении новой версии стандарта: EN ISO 17776 Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Major Accident hazard management during the design of new installations

17 серпня 2015 / 17 августа 2015 / 2015-08-17
Чекайте наш семінар по новій 5 версії стандарту BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials (Issue 5) для виробників упаковки і пакувальних матеріалів. Ця версія стандарту встановлює нові орієнтири для найкращої практики у виробництві упаковки. Нова версія вступає в дію з 1-го січня 2016 року. Більше про новий стандарт і сертифікацію - тут / Ожидайте наш семинар по новой 5-й версии стандарта BRC Global Standart for Packaging and Packaging Materials (Issue 5) для производителей упаковки и упаковочных материалов. Эта версия стандарта устанавливает новые ориентиры для лучшей практики в производстве упаковки. Новая версия вступает в действие с 1-го января 2016 года. Больше о новом стандарте и сертификации - здесь

14 серпня 2015 / 14 августа 2015 / 2015-08-14
ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь у обговоренні документу ISO: Revision of ISO 7086-1 : 2000 Glass hollowware in contact with food - Release of lead and cadmium - Part 1: Test method / ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении документа ISO: Revision of ISO 7086-1 : 2000 Glass hollowware in contact with food - Release of lead and cadmium - Part 1: Test method

13 серпня 2015 / 13 августа 2015 / 2015-08-13
ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь у обговоренні документу ISO: Projects and programms management competencies / ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении документа ISO: Projects and programms management competencies

12 серпня 2015 / 12 августа 2015 / 2015-08-12
ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь у обговоренні документу ISO: Configuration management on projects, programs and portfolios / ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении документа ISO: Configuration management on projects, programs and portfolios

11 серпня 2015 / 11 августа 2015 / 2015-08-11
Покращення в СМЯ по стандарту IRIS. Додаток IRIS 2015 на 5 мовах можна завантажити тут / Улучшения в СМК по стандарту IRIS. Дополнение IRIS 2015 на 5 языках можна скачать здесь

10 серпня 2015 / 10 августа 2015 / 2015-08-10
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні стандарту: ISO 14034 Environmental management - Environmental technology verification (ETV) and performance evaluation / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении стандарта ISO 14034 Environmental management - Environmental technology verification (ETV) and performance evaluation

7 серпня 2015 / 7 августа 2015 / 2015-08-07
ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь у обговоренні документу ISO: Medical laboratories - Practical guide for the estimation of measurement uncertainty / ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении документа ISO: Medical laboratories - Practical guide for the estimation of measurement uncertainty

6 серпня 2015 / 6 августа 2015 / 2015-08-06
ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь у обговоренні документу ISO: Societal security - Guidelines for information exchange between organizations / ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении документа ISO: Societal security - Guidelines for information exchange between organizations

5 серпня 2015 / 5 августа 2015 / 2015-08-05
ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь у обговоренні документу ISO: Guidelines for Implementation of Enterprise Legal Risk Management / ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении документа ISO: Guidelines for Implementation of Enterprise Legal Risk Management

4 серпня 2015 / 4 августа 2015 / 2015-08-04
ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь у обговоренні документу ISO: Quality management - Guidelines for competence management and training (revision of ISO 10015 Quality management - Guidelines for training while combining its revision with incorporating competence management part of ISO 100018 Quality management - Guidelines on people involvement and competence) / ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении документа ISO: Quality management - Guidelines for competence management and training (revision of ISO 10015 Quality management - Guidelines for training while combining its revision with incorporating competence management part of ISO 100018 Quality management - Guidelines on people involvement and competence)

3 серпня 2015 / 3 августа 2015 / 2015-08-03
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні стандарту PAS 8811: Code of Practice for temporary works - Client procedures / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении стандарта PAS 8811: Code of Practice for temporary works - Client procedures

31 липня 2015 / 31 июля 2015 / 2015-07-31
Ще один наш замовник отримав міжнародний сертифікат. На цей раз це був сертифікат ISO 22000:2005 / Еще один наш заказчик получил международный сертификат. На этот раз это был сертификат ISO 22000:2005

30 липня 2015 / 30 июля 2015 / 2015-07-30
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні стандарту EN 13269: Maintenance. Guideline on preparation of maintenance contracts / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении стандарта EN 13269: Maintenance. Guideline on preparation of maintenance contracts

29 липня 2015 / 29 июля 2015 / 2015-07-29
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні стандарту BS 12999: Damage management - Stabilization, mitigation and restoration of properties, contents, facilities and assets following incident damage / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении стандарта BS 12999: Damage management - Stabilization, mitigation and restoration of properties, contents, facilities and assets following incident damage

28 липня 2015 / 28 июля 2015 / 2015-07-28
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні стандарту BS 8584: Vacant property protection - Code of practice / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении стандарта BS 8584: Vacant property protection - Code of practice

27 липня 2015 / 27 июля 2015 / 2015-07-27
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні стандарту ISO 17747: Determination of energy savings in organizations / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении стандарта ISO 17747: Determination of energy savings in organizations

23 липня 2015 / 23 июля 2015 / 2015-07-23
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації щодо отримання підприємствами кредитів міжнародних фінансових установ / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации по получению предприятиями кредитов международных финансовых учреждений

22 липня 2015 / 22 июля 2015 / 2015-07-22
Один із замовників ЕКТЦ "ВАТТ" готується до аудиту системи менеджменту за вимогами API Spec Q1 / Один из заказчиков ЭКТЦ "ВАТТ" готовится к аудиту системы менеджмента по требованиям API Spec Q1

21 липня 2015 / 21 июля 2015 / 2015-07-21
Один із замовників ЕКТЦ "ВАТТ" успішно пройшов наглядовий аудит системи менеджменту / Один из заказчиков ЭКТЦ "ВАТТ" успешно прошел надзорный аудит системы менеджмента

17 липня 2015 / 17 июля 2015 / 2015-07-17
ЕКТЦ "ВАТТ" консультує ще одного замовника щодо небезпек та ризиків при виробництві продукції. При цьому використовуються вимоги міжнародних та національних стандартів / ЭКТЦ "ВАТТ" консультирует еще одного заказчика по опасностям и рискам при производстве продукции. При этом используются требования международных и национальных стандартов

2 липня 2015 / 2 июля 2015 / 2015-07-02
Для тих, хто використовує при випуску продукції API Spec 6A: готується до виходу нова 21-ша версія стандарту. Дуже багато змін. Зараз ці зміни викладені на 90 стр. Проект стандарту в цей час - більш ніж на 400 стр. (включаючи додатки). Ми готуємо спеціальний курс для нашого консультаційного семінару / Для тех, кто использует при выпуске продукции API Spec 6A: готовится к выходу новая 21-я версия стандарта. Очень много изменений. Сейчас эти изменения изложены на 90 стр. Проект стандарта в настоящее время - на более чем 400 стр. (включая приложения). Мы готовым специальный курс для нашего консультационного семинара

1 липня 2015 / 1 июля 2015 / 2015-07-01
Продовжуємо виконувати контракти по завданням наших замовників / Продолжаем выполнять контракты по заданиям наших заказчиков

30 червня 2015 / 30 июня 2015 / 2015-06-30
Прийняли участь в обговоренні: трьох британських стандартів та одного стандарту ISO. Ми прагнемо до самих сучасних знань / Приняли участие в обсуждении: трех британских стандартов и одного стандарта ISO. Мы по-прежнему стремимся к самим современным знаниям

24 червня 2015 / 24 июня 2015 / 2015-06-24
Консультаційний семінар: "Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог" / Консультационный семинар: "Система управления охраной труда на предприятиях электроэнергетики согласно новым требованиям"

15 червня 2015 / 15 июня 2015 / 2015-06-15
Вперше в Україні ЕКТЦ "ВАТТ" проведе семінар з системи управління містом (ISO 37101), показникам місцевих послуг та якості життя (ISO 37120) / Впервые в Украине ЭКТЦ "ВАТТ" проведет семинар по системе управления городом (ISO 37101), показателям городских услуг и качества жизни (ISO 37120)

5 червня 2015 / 5 июня 2015 / 2015-06-05
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні стандарту ISO 37101 "Sustainable development of communities -- Management systems -- Requirements with guidance for resilience and smartness" / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении стандарта ISO 37101 "Sustainable development of communities -- Management systems -- Requirements with guidance for resilience and smartness"

4 червня 2015 / 4 июня 2015 / 2015-06-04
Декілька днів у Києві перебували наші друзі з Грузії / Несколько дней в Киеве находились наши друзья из Грузии

28 травня 2015 / 28 мая 2015 / 2015-05-28
Вперше в Україні ЕКТЦ "ВАТТ" провів консультаційний семінар: "ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання" / Впервые в Украине ЭКТЦ "ВАТТ" провел консультационный семинар: "ISO 45001 Системы управления охраной труда и здоровьем - Требования и руководства по применению"

19 травня 2015 / 19 мая 2015 / 2015-05-19
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь у семінарі: "Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України" (UNIDO - GEF Project UKR IEE) / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в семинаре: "Внедрение стандарта систем энергоменеджмента в промышленности Украины" (UNIDO - GEF Project UKR IEE)

18 травня 20015 / 18 мая 2015 / 2015-05-18
Новий стандарт ISO 37001 буде враховувати загальноприйняту антикорупційну практику: ISO/CD 37001 Anti-bribery management systems (Антикорупційна система менеджменту). Він розробляється з урахуванням вимог стандарту BS 10500:2011 "Specification for an anti-bribery management system (ABMS)" / Новый стандарт ISO 37001 будет учитывать общепринятую антикоррупционную практику: ISO/CD 37001 Anti-bribery management systems (Антикорупционная система менеджмента). Он разрабатывается с учетом требований стандарта BS 10500:2011 "Specification for an anti-bribery management system (ABMS)"

5 травня 2015 / 5 мая 2015 / 2015-05-05
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в обговоренні стандарту ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в обсуждении стандарта ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

30 квітня 2015 / 30 апреля 2015 / 2015-04-30
Структура та зміст ISO 14001:2014 / Структура и содержание ISO 14001:2014

29 квітня 2015 / 29 апреля 2015 / 2015-04-29
В липні 2015 року запланована публікація нової версії ISO 14001:2015. Про перехід читайте - тут / В июле 2015 года запланирована публикация новой версии ISO 14001:2015.
О переходе читайте - здесь

28 квітня 2015 / 28 апреля 2015 / 2015-04-28
Готуємось вже тепер до заміни BS OHSAS 18001. Восени 2016 року виходить ISO 45001:2016. ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use. Більше інформації - тут / Уже готовимся к замене BS OHSAS 18001. Осенью 2016 года выходит ISO 45001:2016. ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use. Больше информации - здесь

27 квітня 2015 / 27 апреля 2015 / 2015-04-27
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує підготовку внутрішніх аудиторів підприємств (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GMP+, ISO/TS 16949, VDA 6.3, BS OHSAS 18001, GDP, API Q1, API Q2, ISO/TS 29001, ISO 50001, IRIS) / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает подготовку внутренних аудиторов предприятий (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GMP+, ISO/TS 16949, VDA 6.3, BS OHSAS 18001, GDP, API Q1, API Q2, ISO/TS 29001, ISO 50001, IRIS)

23 квітня 2015 / 23 апреля 2015 / 2015-04-23
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації та тренінги щодо впровадження вимог API / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации и тренинги по внедрению требований АРІ

20 квітня 2015 / 20 апреля 2015 / 2015-04-20
ЕКТЦ "ВАТТ" завершив консультації щодо калібрування вимірювальних засобів за кордоном / ЭКТЦ "ВАТТ" завершил консультации по калибровке измерительных средств за границей

7 квітня 2015 / 7 апреля 2015 / 2015-04-07
ЕКТЦ "ВАТТ" провів дистанційний тренінг щодо оцінки ризиків при виготовленні та постачанні продукціїї / ЭКТЦ "ВАТТ" провел дистанционный тренинг по оценке рисков при изготовлении и поставке продукции

6 квітня 2015 / 6 апреля 2015 / 2015-04-06
ЕКТЦ "ВАТТ" провів тренування щодо відклику продукції та оформлення результатів тренування / ЭКТЦ "ВАТТ" провел тренировку по отзыву продукции и оформлению результатов тренировки

31 березня 2015 / 31 марта 2015 / 2015-03-31
Наш представник бере участь в роботі Головної конкурсної комісії "100 кращих товарів України" / Наш представитель принимает участие в работе Главной конкурсной комиссии "100 лучших товаров Украины"

30 березня 2015 / 30 марта 2015 / 2015-03-30
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує виконувати контракти з замовниками з ЄС, Казахстану, України / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает выполнять контракты с заказчиками из ЕС, Казахстана, Украины

12 березня 2015 / 12 марта 2015 / 2015-03-12
ISO розробляє стандарт для застосування нового ISO 9001:2015
ISO/NP TS 9002 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015 / ISO разрабатывает стандарт для применения нового ISO 9001:2015
ISO/NP TS 9002 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015

10 березня 2015 / 10 марта 2015 / 2015-03-10
4-6 березня був проведений тренінг: "Відповідальність за продукцію" / 4-6 марта был проведен тренинг: "Ответственность за продукцию"

2 березня 2015 / 2 марта 2015 / 2015-03-02
ISO/TS 16949:2016. Четверта версія стандарту для автомобілебудівників та виробників автокомпонентів ISO/TS 16949 вийде у 2016 р. IATF створив відповідну робочу групу, яка врахує, у тому числі, вимоги ISO 9001:2015. http://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=IATF ISO/TS 16949 Revision Workgroup News / ISO/TS 16949:2016. Четвертая версия стандарта для автомобилестроителей и производителей автокомпонентов ISO/TS 16949 выйдет в 2016 году. IATF создал соответствующую рабочую группу, которая учтет, в том числе, требования ISO 9001:2015. http://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=IATF ISO/TS 16949 Revision Workgroup News

16 лютого 2015 / 16 февраля 2015 / 2015-02-16
Ще один замовник ЕКТЦ "ВАТТ" в Казахстані отримав три сертифікати від Американскього інституту нафти (API) / Еще один заказчик ЭКТЦ "ВАТТ" в Казахстане получил три сертификата Американского института нефти (API) / One more Customer of VATT Expert Center in Kazakhstan receives API Spec Q1, ISO 9001 QMS Conformity Certificates and API Monogram License

5 лютого 2015 / 5 февраля 2015 / 2015-02-05
Ми проводимо аудити соціальної відповідальності компаній та складаємо звіти. Це потрібно нашим клієнтам і для вдосконалення, і для кращої підготовки до аудиту замовником (як потенційним так і наявним). Для того, щоб бути постачальником відомих, брендових компаній потрібно бути не тільки компанією, яка виробляє якісні товари, але також і компанією, яка виконує принципи соціально-екологічної відповідальності. Для цього компанії створюють системи соціального та екологічного управління. До речі, від постачальників не вимагають обов'язкової сертифікації таких систем, а лише їх наявності та результативного функціонування. Вимоги, яких стандартів виконувати, вибирає компанія. Тут їх перелік / Мы проводим аудиты социальной ответственности компаний и составляем отчеты. Это нужно нашим клиентам и для совершенствования, и для лучшей подготовки к аудиту заказчиком (как потенциальным так и имеющимся). Для того, чтобы быть поставщиком известных, брендовых компаний нужно быть не только компанией, которая производит качественные товары, но также и компанией, которая выполняет принципы социально-экологической ответственности. Для этого компании создают системы социального и экологического управления. Кстати, от поставщиков не требуют обязательной сертификации таких систем, а лишь их наличия и результативного функционирования. Требования, каких стандартов выполнять, выбирает компания. Здесь их перечень

27 січня 2015 / 27 января 2015 / 2015-01-27
Новий стандарт ISO/IEC 27040:2015 з гарантії безпеки даних: "Інформаційні технології. Технології забезпечення безпеки. Безпека зберігання" / Новый стандарт ISO/IEC 27040:2015 по гарантии безопасности данных: "Информационные технологии. Технологии обеспечения безопасности. Безопасность хранения"

26 січня 2015 / 26 января 2015 / 2015-01-26
Крім стандарту ISO 50001:2011 "Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова до використання" є ще і нові надходження ІСО в галузі енергоменеджменту / Кроме стандарта ISO 50001:2011 "Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию" есть еще и новые поступления ИСО в области энергоменеджмента


22 січня 2015 / 22 января 2015 / 2015-01-22
ЕКТЦ "ВАТТ" для замовників створює та удосконалює систему управління ризиками / ЭКТЦ "ВАТТ" для заказчиков создает и совершенствует систему управления рисками / VATT Ltd creating and improving the risk management system for customers

19 січня 2015 / 19 января 2015 / 2015-01-19
ЕКТЦ "ВАТТ" проводить аудити підприємств з питань дотримання принципів: соціально-екологічної відповідальності; неперервності діяльності / ЭКТЦ "ВАТТ" проводит аудиты предприятий по вопросам соблюдения принципов: социально-экологической ответственности; непрерывности деятельности / VATT Ltd conducts audits of companies on the principles: social and environmental responsibility, business continuity

15 січня 2015 / 15 января 2015 / 2015-01-15
ЕКТЦ "ВАТТ" проводить аудити GDP / ЭКТЦ "ВАТТ" проводит аудиты GDP / VATT Ltd conducts GDP audits

5 січня 2015 / 5 января 2015 / 2015-01-05
Методи та інструменти оцінки ризиків у СМЯ. Багато запитань виникає у підприємств відносно методів та інструментів оцінки ризиків у СМЯ. Наше пояснення - тут / Методы и инструменты оценки рисков в СМК. Много вопросов возникает у предприятий относительно методов и инструментов оценки рисков в СМК. Наше объяснение - здесь

9 грудня 2014 р. / 9 декабря 2014 г. / 2014-12-09
Аутсорсинг - передача частини своїх функцій зовнішнім виконавцям стає ще важливішою. Новий стандарт дає Настанову по аутсорсингу: "ISO 37500:2014 Guidance on outsourcing" / Аутсорсинг - передача части своих функций внешним исполнителям становится еще важнее. Новый стандарт дает Руководство по аутсорсингу: "ISO 37500:2014 Guidance on outsourcing"

28 листопада 2014 р. / 28 ноября 2014 г. / 2014-11-28
25-27 листопада проведений черговий виїзний корпоративний семінар: "Система менеджменту якості за вимогами стандарту Американського інституту нафти API Spec Q1 (9-те видання, 2013 р.) та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1 та ISO 19011:2011" / 25-27 ноября проведен очередной выездной корпоративный семинар: "Система менеджмента качества по требованиям стандарта Американского института нефти API Spec Q1 (9-е издание, 2013 г.) и проведение внутренних аудитов с учетом требований стандартов API Q1 и ISO 19011:2011"

20 листопада 2014 р. / 20 ноября 2014 г. / 2014-11-20
Консалтингові проекти. ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує реалізовувати консалтингові проекти згідно діючих та нових замовлень / Консалтинговые проекты. ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает реализовывать консалтинговые проекты согласно действующим и новым заказам

28 жовтня 2014 р. / 28 октября 2014 г. / 2014-10-28
Наша компанія ЕКТЦ "ВАТТ" давно використовує підхід по моделі "Бережливе виробництво - Lean production" / Наша компания ЭКТЦ "ВАТТ" давно использует подход по модели "Бережливое производство - Lean production"

27 жовтня 2014 р. / 27 октября 2014 г. / 2014-10-27
Нефінансова звітність: Рада ЄС офіційно прийняла Директиву з розкриття нефінансової інформації та інформації про різноманітність деякими крупними компаніями - так званими "суспільно значимими організаціями" з більш ніж 500 співробітниками / Нефинансовая отчетность: Совет Евросоюза официально принял Директиву по раскрытию нефинансовой информации и информации о разнообразии некоторыми крупными компаниями – так называемыми «общественно значимыми организациями» с более чем 500 сотрудниками

15 жовтня 2014 р. / 15 откября 2014 г. / 2014-10-15
Сертифікація - огляд ISO / Сертификация - обзор ИСО

13 жовтня 2014 р. / 13 октября 2014 г. / 2014-10-13
Роль стандартів залишається значною - Всесвітній день стандартів / Роль стандартов остается значительной - Всемирный день стандартов

26 вересня 2014 р. / 26 сентября 2014 г. / 2014-09-26
ЭКТЦ "ВАТТ" провел в сентябре в Казахстане и в Украине два тренинга по требованиям API Spec Q1 (9th Edition). При этом впервые в Украине курс был проведен на украинском языке / ЕКТЦ "ВАТТ" провів у вересні в Казахстані та в Україні два тренінги за вимогами API Spec Q1 (9th Edition). При цьому вперше в Україні курс було проведено українською мовою

12 вересня 2014 р. / 12 сентября 2014 г. / 2014-09-12
Еще одни наш заказчик в Казахстане при нашей консультационной поддержке успешно прошел аудит API и рекомендован к получению сертификатов API на СМК и сертификата на монограмму API для продукции / Ще один наш замовник в Казахстані при нашій консультаційній підтримці успішно пройшов аудит API та рекомендований для отримання сертифікатів API на СМЯ та сертифікату на монограму API для продукції

18 серпня 2014 р. / 18 августа 2014 г. / 2014-08-18
Опубліковано проект стандарту ISO/DIS 9001, який вийде в 2015 р. Він складається з 10-ти розділів та трьох додатків / Опубликован проект стандарта ISO/DIS 9001, который выйдет в 2015 г. Он состоит из 10-ти разделов и трех приложений

12 серпня 2014 р. / 12 августа 2014 г. / 2014-08-12
Компаніям, що працюють в нафтогазовій сфері корисно застосовувати вимоги стандарту ISO 20815 "Нафтова, нафтохімічна і газова промисловість. Забезпечення якості продукції і настанова з надійності". Цей стандарт вводить концепцію забезпечення ефективності виробничого процесу (виробництва) стосовно систем і операцій, пов'язаних з пошуково-розвідувальним бурінням свердловин, розробкою родовищ вуглеводнів (далі - родовищ), переробкою вуглеводневої сировини і транспортуванням нафтових, нафтохімічних і газових ресурсів / Компаниям, работающим в нефтегазовой сфере полезно применять требования стандарта ISO 20815 "Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Обеспечение качества продукции и руководство по надежности". Этот стандарт вводит концепцию обеспечения эффективности производственного процесса (производства) применительно к системам и операциям, связанным с поисково-разведочным бурением скважин, разработкой месторождений углеводородов (далее - месторождений), переработкой углеводородного сырья и транспортировкой нефтяных, нефтехимических и газовых ресурсов

31 липня 2014 р. / 31 июля 2014 г. / 2014-07-31
Американський інститут нафти з 1-го серпня 2014 року вводить нову (24-у) версію стандарту на трубопровідну арматуру API Spec 6D Specification for Pipelineand Piping Valves, Twenty-Fourth Edition. Копію стандарту можна замовити - тут / Американский институт нефти с 1-го августа 2014 года вводит новую (24-ю) версию стандарта на трубопроводную арматуру API Spec 6D Specification for Pipelineand Piping Valves, Twenty-Fourth Edition. Копию стандарта можно заказать - здесь

30 липня 2014 р. / 30 июля 2014 г. / 2014-07-30
Американський інститут нафти оновив програму myCerts. Вона - для ліцензування та сертифікації (реєстрації). https://mycerts.api.org/AccountManager/Welcome
А новий довідник для користувачів - тут / Американский институт нефти обновил программу myCerts. Она - для лицензирования и сертификации (регистрации). https://mycerts.api.org/AccountManager/Welcome
А новый справочник для пользователей - здесь

22 липня 2014 р. / 22 июля 2014 г. / 2014-07-22
"Валідація процесів" - наш новий консультаційний семінар. Запрошуємо. Процедура, приклади. Ця тема завжди викликає увагу при будь-яких аудитах / "Валидация процессов" - наш новый консультационный семинар. Приглашаем. Процедура, примеры. Эта тема всегда вызывает пристальное внимание при любых аудитах

18 липня 2014 р. / 18 июля 2014 г. / 2014-07-18
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації та тренінги для підприємств СНД по API Q1 (9 ред.) та API специфікаціям на продукцію / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации и тренинги для предприятий СНГ по API Spec Q1 (9 ред.) и API спецификациям на продукцию

4 липня 2014 р. / 4 июля 2014 г. / 2014-07-04
30.06-04.07.2014 ЕКТЦ "ВАТТ" провів корпоративний семінар у ПАТ "Концерн Галнафтогаз" / 30.06-04.07.2014 ЭКТЦ "ВАТТ" провел корпроративный семинар в ПАО "Концерн Галнефтегаз"

27 червня 2014 р. / 27 июня 2014 г. / 2014-06-27
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації по застосуванню вимог API Spec Q1 (9th ed.) на підприємствах СНД / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации по внедрению требований API Spec Q1 (9th ed.) на предприятиях СНГ

18 червня 2014 р. / 18 июня 2014 г. / 2014-06-18
ЕКТЦ "ВАТТ" готує до видання 2 Настанови: Настанова по впровадженню СМЯ по вимогам API Spec Q1 (9th ed.) та Настанова по впровадженню СМЯ по вимогам API Spec Q2 / ЭКТЦ "ВАТТ" готовит к изданию 2 Руководства: Руководство по внедрению СМК по требованиям API Spec Q1 (9th ed.) и Руководство по внедрению СМК по требованиям API Spec Q2

9 червня 2014 р. / 9 июня 2014 г. / 2014-06-09
Новий тренінг: "Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами" / Новый тренинг: "Риски, непредвиденные обстоятельства, критические закупки, управление изменениями"

4 червня 2014 р. / 4 июня 2014 г. / 2014-06-04
ЕКТЦ "ВАТТ" проводить новий дистанційний навчальний курс. Курс, перш за все, для тих, хто ще не встиг пройти навчання по новій версії API Spec Q1 (9th ed.). Вартість для одного учасника 485 дол. США (оплата в грн. - по курсу НБУ). Контракт, інвойс, акт. Передоплата. Підготовка, тестування. Свідоцтво про успішне закінчення курсу. Заявки (із зазначенням ПІБ учасника та повних даних підприємства для заключення контракту) направляти електронною поштою: akademia @ ln.ua / ЭКТЦ ВАТТ проводит новый дистанционный обучающий курс. Курс, прежде всего, для тех, кто еще не успел пройти обучение по новой версии API Spec Q1 (9th ed.). Стоимость для одного участника 485 долл. США (оплата в грн. - по курсу НБУ). Контракт, инвойс, акт. Предоплата. Подготовка, тестирование, Свидетельство об успешном окончании курса. Заявки (с указанием ФИО участника и полных данных предприятия для заключения контракта) направлять по электронной почте: akademia @ ln.ua

2 червня 2014 р. / 2 июня 2014 г. 2014-06-02
01.06.2014 закінчився термін відправки Матриці відповідності СЯ новій версії стандарту API Spec Q1 (9th ed.) / 01.06.2014 закончился срок отправки Матрицы соответствия СК новой версии стандарта API Spec Q1 (9th ed.)

31 травня 2014 р. / 31 мая 2014 г. / 2014-05-31
Ще один наш замовник отримає сертифікати Американського інституту нафти. Вітаємо! / Еще один наш заказчик получит сертификаты Американского института нефти. Поздравляем!

29 травня 2014 р. / 29 мая 2014 г. / 2014-05-29
Опублікований проект міжнародного стандарту ISO/DIS 9000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. Змін багато / Опубликован проект международного стандарта ISO/DIS 9000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary. Изменений много

21 травня 2014 р. / 21 мая 2014 г. / 2014-05-21
31 травная спливає термін подання в Американський інститут нафти матриці відповідності вимогам API Spec Q1 9-та редакція. Це стосується усіх, хто має ліцензії/сертифікати на монограми API для продукції, а також тих, хто має сертифікати на СМЯ по стандартам API Spec Q1. Форма матриці - тут / 31 мая истекает срок подачи в Американский институт нефти матрицы соответствия требованиям API Spec Q1 9-я редакция. Это касается всех, кто имеет лицензии/сертификаты на монограммы API для продукции, а также тех, кто имеет сертификаты на СМК по стандартам API Spec Q1. Форма матрицы - здесь

30 квітня 2014 р. / 30 апреля 2014 г. / 2014-04-30
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації та семінари для підприємств СНД / ЭКТЦ «ВАТТ» продолжает консультации и семинары для предприятий СНГ

9 квітня 2014 р. / 9 апреля 2014 г. / 2014-04-09
Зміни, що вносяться до законодавства України у сфері документів дозвільного характеру - Закон від 09.04.2014 / Изменения, которые вносятся к законодательству Украины в сфере документов разрешительного характера - Закон от 09.04.2014

4 квітня 2014 р. / 4 апреля 2014 г. / 2014-04-04
З 1-го червня 2014 року Американський інститут нафти виводить ISO/TS 29001:2010 з програми APIQR. Сертифікати з СМЯ по стандарту ISO/TS 29001:2010 будуть недійсними з 1-го червня 2014 року та відізвані. Усі подробиці - тут / С 1-го июня 2014 года Американский институт нефти выводит ISO/TS 29001:2010 из программы APIQR. Сертификаты на СМК по стандарту ISO/TS 29001:2010 будут недействительны с 1 июня 2014 г. и отозваны. Все детали - здесь

31 березня 2014 р. / 31 марта 2014 г. / 2014-03-31
На сайті Американського інституту нафти опубліковано новий документ про опечатки в API Q1 9th ed. / На сайте Американского института нефти опубликован новый документ об опечатках в API Q1 9th ed.

27 березня 2014 р. / 27 марта 2014 г. / 2014-03-27
Ми продовжуємо отримувати дуже добрі відгуки на нашу роботу по специфікаціям Американського інституту нафти (API) / Мы продолжаем получать очень хорошие отзывы на нашу работу по спецификациям Американского института нефти (АPI)

25 березня 2014 р. / 25 марта 2014 г. / 2014-03-25
Один з наших клієнтів першим в СНД закінчує впровадження вимог стандарту ISO 22002-4:2013 / Один из наших клиентов первым в СНГ заканчивает внедрение требований стандарта ISO 22002-4:2013

3 березня 2014 р. / 3 марта 2014 г. / 2014-03-03
Наприкінці лютого Американський інститут нафти (API) опублікував документ про опечатки в API Spec Q1 9th ed. / В конце февраля Американский институт нефти (API) опубликовал документ об опечатках в API Spec Q1 9th ed.

25-28 лютого 2014 / 25-28 февраля 2014 / 2014-02-25-28
ЕКТЦ "ВАТТ" завершив семінар та консультації з впровадження вимог API Spec (9th ed.) на заводі Замовника в Росії / ЭКТЦ "ВАТТ" завершил семинар и консультации по внедрению требований API Spec Q1 (9th ed.) на заводе Заказчика в России

14 лютого 2014 р. / 14 февраля 2014 / 2014-02-14
ЕКТЦ "ВАТТ" успішно завершив на одному з заводів компанії Інтерпайп трьохденний консультаційний семінар: "Система менеджменту якості за вимогами стандарту Американського інституту нафти API Spec Q1 (9-е видання) та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1 та ISO 19011:2011" / ЭКТЦ "ВАТТ" успешно завершил на одном из заводов компании Интерпайп трехдневный консультационный семинар: "Система менеджмента качества по требованиям стандарта Американского института нефти API Spec Q1 (9-е изд.) и проведение внутренних аудитов с учетом требований стандартов API Q1 и ISO 19011:2011"

5 лютого 2014 р. / 5 февраля 2014 г. / 2014-02-05
Процеси в API Q1 9th ed. Тепер в стандартах API Spec Q1 та API Spec Q2 немає малюнку моделі процесів СМЯ / Процессы в API Spec Q1 9th ed.
Теперь в стандартах API Spec Q1 и API Spec Q2 нет рисунка модели процессов СМК

27 січня 2014 р. / 27 января 2014 г. / 2014-01-27
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації та семінари для підприємств СНД по новій редакції API Spec Q1 (9th ed.) / ЭКТЦ «ВАТТ» продолжает консультации и семинары для предприятий СНГ по новой редакции API Spec Q1 (9th ed.)

25 січня 2014 р. / 25 января 2014 г. / 2014-01-25
ЕКТЦ "ВАТТ" провів майстер-клас з управління ризиками для технічних експертів Кіровоградського ЕТЦ. Це було приурочено до 20-річчя КірЕТЦ / ЭКТЦ «ВАТТ» провел мастер-класс по управлению рисками для технических экспертов Кировоградского ЭТЦ. Это было приурочено к 20-летию создания КирЭТЦ

10 січня 2014 р. / 10 января 2014 г. / 2014-01-10
АНОНС
: Скоро тільки на нашому сайті будуть опубліковані наші нові статті: "Система менеджменту якості за вимогами API Spec Q1 (9-та ред.) у виробника продукції для нафтогазових компаній", "Система менеджмента якості за виомгами API Spec Q2 у сервісної нафтогазової компанії" / АНОНС: Скоро только на нашем сайте будут опубликованы наши новые статьи: "Система менеджмента качества по требованиям API Spec Q1 (9-я ред.) у производителя продукции для нефтегазовых компаний", "Система менеджмента качества по требованиям API Spec Q2 у сервисной нефтегазовой компании"

8 січня 2014 р. / 8 января 2014 г. / 2014-01-08
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації та семінари для підприємств з нової версії стандарту API Spec Q1 (9-я ред.) / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации и семинары для предприятий по новой версии стандарта API Spec Q1 (9-я ред.)

25 грудня 2013 р. / 25 декабря 2013 г. / 2013-12-25
В кінці грудня Американський інститут нафти нагадував ще раз усім (ліцензіатам монограм та тим що мають сертифікати на СМЯ з стандартів API Spec Q1, ISO/TS29001) про те, що до 1-го червня 2014 року необхідно направити в API матрицю відповідності вимогам API Spec Q1 9-та редакція / В конце декабря Американский институт нефти напоминал еще раз всем (лицензиатам монограмм и имеющим сертификаты на СМК по стандартам API Spec Q1, ISO/TS 29001) о том, что до 1-го июня 2014 г. необходимо направить в API матрицу соответствия требованиям API Spec Q1 9-я редакция

20 грудня 2013 р. / 20 декабря 2013 г. / 2013-12-20
Успішно завершено ще один консультаційний семінар СМЯ за вимогами API Spec Q1 9-та редакція. Були учасники з Росії та Грузії. Вони повністю задоволені нашою роботою, а ми їм вдячні за те, що вони вирішили приймати участь у нашому семінарі / Успешно закончен еще один консультационный семинар СМК по требованиям API Spec Q1 9-я редакция. Были участники из России и Грузии. Они полностью удовлетворены нашей работой, а мы им благодарны за то, что они решили участвовать в нашем семинаре

14 грудня 2013 р. / 14 декабря 2013 г. / 2013-12-14
Успішно завершено ще один консультаційний проект впровадження СМЯ за вимогами API Spec Q1 в Казахстані. Попереду у нас - нові консультаційні проекти впровадження СМЯ за вимогами API Spec Q1 9-та редакція / Успешно закончен еще один консультационный проект внедрения СМК по требованиям API Spec Q1 в Казахстане. Впереди у нас – новые консультационные проекты внедрения СМК по требованиям API Spec Q1 9-я редакция

10 грудня 2013 р. / 10 декабря 2013 г. / 2013-12-10
Грудень 2013 року - останній місяць, коли Американський інститут нафти (API) прийматиме СМЯ за стандартом API Q1 (восьма редакція). Далі всім підприємствам необхідно оновити СМЯ до вимог стандарту API Q1 дев'ятої редакції. Наш консультаційний семінар в Києві на цю тему 18-20 грудня 2013 року / Декабрь 2013 года - последний месяц, когда Американский институт нефти (API) будет принимать СМК по стандарту API Q1 (восьмая редакция). Далее всем предприятиям необходимо обновить СМК до требований стандарта API Q1 девятой редакции. Наш консультационный семинар в Киеве на эту тему 18-20 декабря 2013 года

25 листопада 2013 р. / 25 ноября 2013 г. / 2013-11-25
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації підприємств СНД з вдосконалення бізнесу, розвитку компетенцій персоналу, впровадження та вдосконалення інтегрованих систем менеджменту / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации предприятий СНГ по совершенствованию бизнеса, развитию компетенций персонала, внедрению и совершенствованию интегрированных систем менеджмента

14 листопада 2013 р. / 14 ноября 2013 г. / 2013-11-14
В листопаді закінчується термін, рекомендований Американським інститутом нафти (API) з перепідготовки персоналу за новою версією стандарту API Spec Q1 (9-та ред.). Ця рекомендація API - для всіх компаній, які мають ліцензії API та/або сертифікати на СМЯ / В ноябре заканчивается срок, рекомендованный Американским институтом нефти (API) по переподготовке персонала по новой версии стандарта API Spec Q1 (9-я ред.). Эта рекомендация API - для всех компаний, которые имеют лицензии API и/или сертификаты на СМК

4 листопада 2013 р. / 4 ноября 2013 г. / 2013-11-04
Американський інститут нафти (API) визнає роль консультантів при розробці систем менеджменту, при ліцензуванні та в сертифікаційному процесі (Див. "ADVISORY 1" на сайті API. 29 Oct. 2013) / Американский институт нефти (API) признает роль консультантов при разработке систем менеджмента, при лицензировании и в сертификационном процессе (См. "ADVISORY 1" на сайте API. 29 Oct. 2013)

31 жовтня 2013 р. / 31 октября 2013 г. / 2013-10-31
31 жовтня ЕКТЦ "ВАТТ" успішно завершив на одному з заводів компанії Інтерпайп трьохденний корпоративний семінар: "Система менеджменту якості за вимогами стандарту API Spec Q1 (9-е видання, 2013 р.) / API Spec Q2 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог API Q1 / API Q2 та ISO 19011:2011" / 31 октября ЭКТЦ "ВАТТ" успешно завершил на одном из заводов компании Интерпайп трехдневный корпоративный семинар: "Система менеджмента качества по требованиям стандарта API Spec Q1 (9-е изд., 2013 г.) / API Spec Q2 и проведение внутренних аудитов с учетом требований API Q1 / API Q2 и ISO 19011:2011"

21 жовтня 2013 р. / 21 октября 2013 г. / 2013-10-21
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує отримувати схвальні відгуки про проведені консультаційні семінари по СЕнМ (ISO 50001) та СМЯ (API Q1 / API Q2) / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает получать одобрительные отзывы по проведенным консультационным семинарам по СЭнМ (ISO 50001) и СМК (API Q1 / API Q2)

15 жовтня 2013 р. / 15 октября 2013 г. / 2013-10-15
ГОСТ Р ИСО 17776-2012 "Нефтяная и газовая промышленность морские добычные установки. Способы и методы идентификации опасностей и оценки риска. Основные положения" действует с 1-го сентября 2013 г. Он заменил ГОСТ Р ИСО 17776-2010

9 жовтня 2013 р. / 9 октября 2013 г. / 2013-10-09
Стандарти ISO для безпечного та чистого космосу / Стандарты ИСО для безопасного и чистого космоса

7 жовтня 2013 р. / 7 октября 2013 г. / 2013-10-07
Для розробки стандартів з підвищення безпеки працівників в усіх країнах створений проектний комітет ISO/PC 283 «Системи
менеджменту охорони праці та техніки безпеки. Вимоги». Цей комітет ISO займеться перетворенням стандарту OHSAS 18001 (вимоги до системи менеджменту охорони праці) в стандарт ISO / Для разработки стандартов по повышению безопасности работников во всех странах создан проектный комитет ISO/PC 283 «Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования». Этот комитет ИСО займется преобразованием стандарта OHSAS 18001 (требования к системе менеджмента охраны труда) в стандарт ИСО

4 жовтня 2013 р. / 4 октября 2013 г. / 2013-10-04
Наш новий консультаційний семінар: "Комунікації в компанії. Процеси зовнішніх та внутрішніх комунікацій. Ефективність комунікацій". Для запитів та реєстрації: (044) 387 88 47, (067) 895 30 81 / Наш новый консультационный семинар: "Коммуникации в компании. Процессы внешних и внутренних коммуникаций. Эффективность коммуникаций". Для запросов и регистрации: (044) 387 88 47, (067) 895 30 81, vatt @ akademia.kiev.ua

30 вересня 2013 р. / 30 сентября 2013 г. / 2013-09-30
Наш новий консультаційний семінар: "Ризик-менеджмент при видобуванні сланцевого газу". Для запитів та реєстрації: (044) 387 88 47, (067) 895 30 81 / Наш новый консультационный семинар: "Риск-менеджмент при добыче сланцевого газа". Для запросов и регистрации: (044) 387 88 47, (067) 895 30 81, api @ akademia.kiev.ua

26 вересня 2013 р. / 26 сентября 2013 г. / 2013-09-26
Наш новий консультаційний семінар: "Специфікації АРІ на продукцію. Настанови щодо виконання". Для запитів та реєстрації: (044) 387 88 47, (067) 895 30 81 / Наш новый консультационный семинар: "Спецификации API на продукцию. Руководства по выполнению". Для запросов регистрации: (044) 387 88 47, (067) 895 30 81, api @ akademia.kiev.ua

20 вересня 2013 р. / 20 сентября 2013 г. / 2013-09-20
Завжди приємно одержувати добрі відгуки про роботу. Такі відгуки ("дуже корисно, практично, легко застосовувати, доступно, наочно...") були і від уральців на нашому консультаційному семінарі в Алушті 17-19 вересня "Система менеджменту якості по вимогах стандарту API Spec Q1 (9-е вид., 2013 р.) / API Spec Q2 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог API Q1 / API Q2 та ISO 19011:2011" / Всегда приятно получать добрые отзывы о работе. Такие отзывы ("очень полезно, практично, легко применимо, доступно, наглядно…") были и от уральцев на нашем консультационном семинаре в Алуште 17-19 сентября "Система менеджмента качества по требованиям стандарта API Spec Q1 (9-е изд., 2013 г.) / API Spec Q2 и проведение внутренних аудитов с учетом требований API Q1 / API Q2 и ISO 19011:2011"

3 вересня 2013 р. / 3 сентября 2013 г. / 2013-09-03
ЕКТЦ "ВАТТ" одним з перших в СНД зробив переклади стандартів API Q1 (9-та редакція) та API Q2. Складені Переліки обов'язкових процедур та записів, які вимагають стандарти API Q1 (9-та редакція) та API Q2 / ЭКТЦ "ВАТТ" одним из первых в СНГ сделал переводы стандартов API Q1 (9-я редакция) и API Q2. Составлены Перечни обязательных процедур и записей, требуемых стандартами API Q1 (9-я редакция) и API Q2

30 серпня 2013 р. / 30 августа 2013 г. / 2013-08-30
Наша нова стаття "СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. НОВИЙ ПІДХІД API" буде опублікована у вересні / Наша новая статья "СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НОВЫЙ ПОДХОД API" будет опубликована уже в сентябре

29 серпня 2013 р. / 29 августа 2013 г. / 2013-08-29
В новій версії стандарту API SpecQ1 (9-а редакція) більш суворо вказано на те, що організація, яка бажає застосовувати API монограму до продукції, повинна розробити, підтримувати і постійно оперувати із СМЯ, яка відповідає API SpecQ1. Дізнайтеся більше на наших відкритих семінарах в Києві в жовтні та листопаді / В новой версии стандарта API SpecQ1 (9-я редакция) более строго указано на то, что организация, желающая применять API монограмму к продукции, должна разработать, поддерживать и постоянно оперировать с СМК, которая соответствует API SpecQ1.
Узнайте больше на наших открытых семинарах в Киеве в октябре и ноябре

15 серпня 2013 р. / 15 августа 2013 г. / 2013-08-15
Американський інститут нафти (API) встановив перехідний період та терміни для перепідготовки спеціалістів підприємств / Американский институт нефти (API) установил переходной период и сроки для переподготовки специалистов предприятий

29 липня 2013 р. / 29 июля 2013 г. / 2013-07-29
API: В США хочуть переглянути стандарти проведення гідророзриву / API:В США хотят пересмотреть стандарты проведения гидроразрыва

16 липня 2013 р. / 16 июля 2013 г. / 2013-07-16
Новий стандарт ІСО на сейсмостійкість будівель / Новый стандарт ИСО на сейсмоустойчивость зданий

11 липня 2013 р. / 11 июля 2013 г. / 2013-07-11
Система менеджменту якості за вимогами стандартів Американського інституту нафти API Spec Q1 (9-те видання, 2013 р.) та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1 та ISO 19011:2011 / Система менеджмента качества по требованиям стандартов Американского института нефти API Spec Q1 (9-е издание, 2013 г.) и проведение внутренних аудитов с учетом требований стандартов API Q1 и ISO 19011:2011

10 липня 2013 р. / 10 июля 2013 г. / 2013-07-10
Збірку стандартів ISO 22000 викладено в онлайн-доступ / Сборник стандартов ISO 22000 выложен в онлайн-доступ

25 червня 2013 р. / 25 июня 2013 г. / 2013-06-25
Наші відкриті та корпоративні тренінги / Наши открытые и корпоративные тренинги

21 червня 2013 р. / 21 июня 2013 г. /2013-06-21
З'явився проект стандарту ISO/CD 9000. Це третя версія стандарту, який у майбутньому замінить ISO 9000:2005 / Появился проект стандарта ISO/CD 9000. Это третья версия стандарта, который в будущем заменит ISO 9000:2005

20 червня 2013 р. / 20 июня 2013 г. /2013-06-20
Наші нові консультаційні та тренінгові послуги для агропромислового сектору: "Інтегрована система управління сільськогосподарським виробництвом" / Наши новые консультационные и тренинговые услуги для агропромышленного сектора: "Интегрированная система управления сельскохозяйственным производством"

17 червня 2013 р. / 17 июня 2013 г. / 2013-06-17
ISO 37500 Guidance on outsourcing - Настанова з аутсорсингу.
Багато компаній в своєму бізнесі використовують аутсорсинг, віддаючи виконання процесів, дій стороннім спеціалізованим організаціям. Міжнародна організація по стандартизації розробляє новий стандарт ISO 37500, Guidance on outsourcing - Настанова з аутсорсингу. Стандарт сприятиме як гармонізації комунікацій, так і поліпшенню розуміння всіх, хто залучений в діяльність з аутсорсингу / ISO 37500 Guidance on outsourcing - Руководство по аутсорсингу.
Многие компании в своем бизнесе используют аутсорсинг, отдавая выполнение процессов, действий сторонним специализированным организациям. Международная организация по стандартизации разрабатывает новый стандарт ISO 37500, Guidance on outsourcing - Руководство по аутсорсингу. Стандарт будет способствовать как гармонизации коммуникаций, так и улучшению понимания всех, кто вовлечен в деятельность по аутсорсингу
14 червня 2013 р. / 14 июня 2013 г. / 2013-06-14
Новий ISO 9001 буде введено в 2015 році
. З'явився проект стандарту ISO/CD 9001. Передбачається, що стандарт буде введений в 2015 році і замінить діючий зараз стандарт ISO 9001:2008 / Новый ISO 9001 будет введен в 2015 году.
Появился проект стандарта ISO/CD 9001. Предполагается, что стандарт будет введен в 2015 году и заменит действующий сейчас стандарт ISO 9001:2008
6 червня 2013 р. / 6 июня 2013 г. / 2013-06-06
Тренінг ЕКТЦ "ВАТТ" для внутрішніх аудиторів по системі енергоменеджменту (СЕнМ), яка функціонує за вимогами ISO 50001 проведено у червні

25 травня 2013 р. / 25 мая 2013 г. / 2013-05-25
Напрями діяльності Робочої групи експертів національних та міжнародних проектів екологічного спрямування

23 травня 2013 р. / 23 мая 2013 г. / 2013-05-23
Резолюція 8-го Всеукраїнського з'їзду якості

22 травня 2013 р. / 22 мая 2013 г. / 2013-05-22
Стандарт Американського Інституту Нафти API Q1 (ред. 9) суттєво змінено та буде опублікований в червні 2013 року. Про перехід на нову версію можна прочитати тут / Стандарт Американского Института Нефти API Q1 (ред. 9) существенно изменен и будет опубликован в июне 2013 года. А о переходе на новую версию можно прочитать здесь

21 травня 2013 р. / 21 мая 2013 г. / 2013-05-21
Наш новий тренінг: "Аудит процесу: тренінг для внутрішніх аудиторів систем менеджменту (СМЯ, СЕМ, СЕнМ, СМОП, СМІБ, СМБХП, GMP, GDP...)" / Наш новый тренинг: "Аудит процесса: тренинг для внутренних аудиторов систем менеджмента (СМК, СЭМ, СЭнМ, СМОТ, СМИБ, СМБПП, GMP, GDP...)"

7 травня 2013 р. / 7 мая 2013 г. / 2013-05-07
Новий довідник ІСО з менеджменту безпеки харчової продукції в допомогу малому бізнесу / Новый справочник ИСО по менеджменту безопасности пищевой продукции в помощь малому бизнесу

22 квітня 2013 р. / 22 апреля 2013 г. / 2013-04-22
Консультації та тренінги по вдосконаленню діяльності різних компаній успішно проведені нашими фахівцями в березні-квітні / Консультации и тренинги по совершенствованию деятельности разных компаний успешно проведены нашими специалистами в марте-апреле

19 квітня 2013 р. / 19 апреля 2013 г. / 2013-04-19
"Аудит процесу" - наш новий тренінг, який складався з теоретичної та практичної частин успішно проведений у квітні. / "Аудит процесса" - наш новый тренинг, который состоял из теоретической и практической частей успешно проведен в апреле

15 квітня 2013 р. / 15 апреля 2013 г. / 2013-04-15
До уваги споживачів! Стандарти ІСО на безпеку та відкликання продукції / Вниманию потребителей! Стандарты ИСО на безопасность и отзывы продукции

1 квітня 2013 р. / 1 апреля 2013 г. / 2013-04-01
В кінці квітня наші фахівці будуть виступати на цьогорічній екологічній конференції "Радіологія-2013", яку проводить Мінприроди / В конце апреля наши специалисты будут выступать на нынешней экологической конференции "Радиология-2013", которую проводит Минприроды


13 березня 2013 р. / 13 марта 2013 г. / 2013-03-13
Екологам підприємств України: територіальні управління Мінприроди ліквідовуються і працюватимуть тільки до 17 травня 2013 року / Экологам предприятий Украины: территориальные управления Минприроды ликвидируются и будут работать только до 17 мая 2013 года

6 березня 2013 р. / 6 марта 2013 г. / 2013-03-06
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості Тихоненко В.В. взяв участь у 1-му засіданні Оргкомітету 8-го Всеукраїнського з'їзду якості. З'їзд пройде в Києві 23 травня 2013 року

28 лютого 2013 р. / 28 февраля 2013 г. / 2013-02-28
Генеральний директор ТОВ «ВАТТ» 25-27 лютого 2013 року взяв участь в Українському енергетичному форумі, який проходив в Києві в готелі «ІнтерКонтиненталь» / Генеральный директор ООО "ВАТТ" 25-27 февраля 2013 года принял участие в Украинском энергетическом форуме, который проходил в Киеве в гостинице "ИнтерКонтиненталь"

27 лютого 2013 р. / 27 февраля 2013 г. / 2013-02-27
Як ВИ можете вплинути на наступну редакцію ISO 14001 / Как ВЫ можете повлиять на следующую редакцию ISO 14001

11 лютого 2013 р. / 11 февраля 2013 г. / 2013-02-11
Наш новий тренінг: Медична лабораторія - виконання вимог GLP / Наш новый тренинг: Медицинская лаборатория - выполнение требований GLP

7 лютого 2013 р. / 7 февраля 2013 г. / 2013-02-07
Наш новий тренінг: СМК для медичної установи / Наш новый тренинг: СМК для медицинского учреждения

4 лютого 2013 р. / 4 февраля 2013 г. / 2013-02-04
Наш новий тренінг: GMP для компаній, пов'язаних з виробництвом та постачанням кормів/кормових домішок (GMP+) / Наш новый тренинг: GMP для компаний, связанных с производством и поставкой кормов/кормовых добавок (GMP+)

1 лютого 2013 р. / 1 февраля 2013 г. / 2013-02-01
Наш новий тренінг: СМЯ в нафтогазовій та нафтохімічній промисловості - тепер виконання нових вимог API Q1 або API Q2 / Наш новый тренинг: СМК в нефтегазовой и нефтехимической промышленности - теперь выполнение новых требований API Q1 или API Q2

29 січня 2013 р. / 29 января 2013 г. / 2013-01-29
ISO 22000 в роздрібному секторі – питання інтеграції / ISO 22000 в розничном секторе – вопрос интеграции

22 січня 2013 р. / 22 января 2013 г. / 2013-01-22
Відповідь ІСО на енергетичний виклик / Ответ ИСО на энергетический вызов

18 січня 2013 р. / 18 января 2013 г. / 2013-01-18
18 січня 2013 вступила в силу нова редакція Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджена наказом МОЗ № 981 від 30.11.2012 р.
Виконати всі вимоги цих Ліцензійних умов і отримувати Ліцензію допоможе впровадження системи управління якістю діяльністю з медичної практики (СУЯМП). Також СУЯМП допомагатиме у виконанні всіх зовнішніх і внутрішніх нормативних вимог, у тому числі Наказу МОЗ від 28.09.2012 №752 "Порядок контролю якості медичної допомоги". Ми сприяємо цьому впровадженню. Будьте лідерами у своїй справі разом з нами!

16 січня 2013 р. / 16 января 2013 г. / 2013-01-16
Інтеграція інформаційної безпеки та обслуговування клієнтів - тема нового стандарту ISO/IEC / Интеграция информационной безопасности и обслуживания клиентов – тема нового стандарта ISO/IEC

15 січня 2013 р. / 15 января 2013 г. / 2013-01-15
Наші фахівці успішно завершили впровадження вимог належної виробничої практики (GMP) на підприємствах України та Росії / Наши специалисты успешно завершили внедрение требований надлежащей производственной практики (GMP) на предприятиях Украины и России

9 січня 2013 р. / 9 января 2013 г. / 2013-01-09
На дорозі - зі стандартами ІСО/ На дороге – со стандартами ИСО

19 грудня 2012 р. / 19 декабря 2012 г. / 2012-12-19
Стандарт ІСО на упаковку забезпечує безпеку повсякденних товарів для дітей / Стандарт ИСО на упаковку обеспечивает безопасность повседневных товаров для детей

18 грудня 2012 р. / 18 декабря 2012 г. / 2012-12-18
Безпечна гра у сезон відпусток завдяки стандарту ІСО на безпеку іграшок/ Безопасная игра в сезон отпусков благодаря стандарту ИСО на безопасность игрушек

23 листопада 2012 р. / 23 ноября 2012 г. / 2012-11-23
З 23.11.2012 діють нові ПРАВИЛА виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках / С 23.11.2012 действуют новые ПРАВИЛА производства (изготовление) и контроля качества лекарственных средств в аптеках

20 листопада 2012 р. / 20 ноября 2012 г. / 2012-11-20
Зміни в податковому кодексі України прийняті! Ставки податків збільшують, а «упрощенку» спрощують з 1 січня / Изменения в налоговом кодексе Украины приняты! Ставки налогов увеличивают, а "упрощенку" упрощают с 1 января

13 листопада 2012 р. / 13 ноября 2012 г. / 2012-11-13
Стандарт ISO 16121-1:2012 "Дорожний транспорт. Ергономічні вимоги до робочого місця водія на маршрутних автобусах. Частина 1. Загальний опис, основні вимоги" / Стандарт ISO 16121-1:2012 "Дорожный транспорт. Эргономические требования к рабочему месту водителя на маршрутных автобусах. Часть 1. Общее описание, основные требования"

19 жовтня 2012 р. / 19 октября 2012 г. / 2012-10-19
Новий тренінг: Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги / Новый тренинг: Система менеджмента качества в медицинских лабораториях - современные требования

16 жовтня 2012 р. / 16 октября 2012 г. / 2012-10-16
Чи захищені ви в інтернеті? Новий стандарт ІСО на кібербезпеку / Защищены ли вы в интернете? Новый стандарт ИСО на кибербезопасность

11 жовтня 2012 р. / 11 октября 2012 г. / 2012-10-11
ISO 10018: акцент на людський фактор в управлінні якістю / ISO 10018: акцент на человеческий фактор в управлении качеством

10 жовтня 2012 р. / 10 октября 2012 г. / 2012-10-10
Новий стандарт ІСО на управління проектами / Новый стандарт ИСО на управление проектами

19 вересня 2012 р. / 19 сентября 2012 г. / 2012-09-19
Новий тренінг: Система менеджменту знань. Культура организації. Процеси. Взаємозв'язки / Новый тренинг: Система менеджмента знаний. Культура организации. Процессы. Взаимосвязи

13 вересня 2012 р. / 13 сентября 2012 г. / 2012-09-13
Продовжуємо консультації та тренінги з API Spec Q1/ ISO TS 29001:2010 в нафтогазовому та нафтохімічному секторі промисловості. Підтримка сертифікації / Продолжаем консультации и тренинги по API Spec Q1/ ISO TS 29001:2010 в нефтегазовом и нефтехимическом секторе промышленности. Поддержка сертификации

10 вересня 2012 р. / 10 сентября 2012 г. / 2012-09-10
Продовжуємо консультації та тренінги з систем менеджменту: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 в різних секторах промисловості. Підтримка сертифікації / Продолжаем консультации и тренинги по системам менеджмента: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 в разных секторах промышленности. Поддержка сертификации

3 вересня 2012 р. / 3 сентября 2012 г. / 2012-09-03
Продовжуємо консультації та тренінги з впровадження вимог стандартів GDP, GSP для дистриб'юторів та виробників лікарських засобів. Підтримка сертифікації / Продолжаем консультации и тренинги по внедрению требований стандартов GDP, GSP для дистрибьюторов и производителей лекарственных средств. Поддержка сертификации

28 серпня 2012 р. / 28 августа 2012 г. / 2012-08-28
ISO 9001:2015 - перспективи розвитку стандартів управління якістю на наступні 25 років / ISO 9001:2015 - перспективы развития стандартов управления качеством на следующие 25 лет / ISO 9001:2015 and beyond - Preparing for the next 25 years of quality management standards

23 серпня 2012 р. / 23 августа 2012 г. / 2012-08-23
Новий стандарт ІСО захистить споживачів від "шоку від рахунку" / Новый стандарт ИСО защитит потребителей от "шока от счета"

20 серпня 2012 р. / 20 августа 2012 г. / 2012-08-20
Новий стандарт ІСО для захисту шкіри від сонця / Новый стандарт ИСО для защиты кожи от солнца

15 серпня 2012 р. / 15 августа 2012 г. / 2012-08-15
Пропозиції щодо покращення безпеки людей (12 пунктів) / Предложения по улучшению безопасности людей (12 пунктов)

10 серпня 2012 р. / 10 августа 2012 г. / 2012-08-10
Серія стандартів ISO 10845 система постачання в будівництві / Серия стандартов ISO 10845 система снабжения в строительстве

3 серпня 2012 р. / 3 августа 2012 г. / 2012-08-03
Першокласні стандарти безпеки ІСО для високотехнологічного транспорту / Первоклассные стандарты безопасности ИСО для высокотехнологичного транспорта

1 серпня 2012 р. / 1 августа 2012 г. / 2012-08-01
ISO/IEC 17024:2012 "Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з атестації персоналу" / ISO/IEC 17024:2012 "Оценка соответствия. Общие требования к органам по аттестации персонала"

31 липня 2012 р. / 31 июля 2012 г. / 2012-07-31
Стандарт ISO 11930:2012 "Косметика. Мікробіологія. Оцінка антибактеріального захисту косметичного засобу" / Стандарт ISO 11930:2012 "Косметика. Микробиология. Оценка антибактериальной защиты косметического средства"

30 липня 2012 р. / 30 июля 2012 г. / 2012-07-30
Настанова IWA 11:2012 "Керівні вказівки з оцінки продуктивності кухонної плити" / Руководство IWA 11:2012 "Руководящие указания по оценке производительности кухонной плиты"

27 липня 2012 р. / 27 июля 2012 г. / 2012-07-27
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації для підприємств різних секторів промисловості України, Росії та Казахстану / ЭКТЦ «ВАТТ» продолжает консультации для предприятий разных секторов промышленности Украины, России и Казахстана

26 липня 2012 р. / 26 июля 2012 г. / 2012-07-26
Стандарт ISO 20121:2012 "Системи менеджменту екологічної стійкості заходів. Вимоги з настановою користувача" / Стандарт ISO 20121:2012 "Системы менеджмента экологической устойчивости мероприятий. Требования с руководством пользователя"

12 липня 2012 р. / 12 июля 2012 г. / 2012-07-12
Тренінг з GDP 2012 / Тренинг по GDP 2012

20 червня 2012 р. / 20 июня 2012 г. / 2012-06-20
Новий стандарт ISO 20121 на екологічно стійке управління заходами / Новый стандарт ISO 20121 на экологически устойчивое управление мероприятиями

13 червня 2012 р. / 13 июня 2012 г. / 2012-06-13
Рішення ІСО по зниженню екологічної дії бетону / Решения ИСО по снижению негативного экологического воздействия бетона

8 червня 2012 р. / 8 июня 2012 г. / 2012-06-08
ISO 17442:2012 "Фінансові послуги. Ідентифікатор юридичних осіб" / ISO 17442:2012 "Финансовые услуги. Идентификатор юридических лиц"

7 червня 2012 р. / 7 июня 2012 г. / 2012-06-07
Новий стандарт ІСО допоможе оцінити ризики пожежної небезпеки / Новый стандарт ИСО поможет оценить риски пожарной опасности

6 червня 2012 р. / 6 июня 2012 г. / 2012-06-06
ІСО опублікувала новий стандарт на управління неперервності ведення бізнесу / ИСО опубликовала новый стандарт на управление непрерывностью ведения бизнеса

5 червня 2012 р. / 5 июня 2012 г. / 2012-06-05
ISO 23599:2012 "Засоби допомоги для незрячих людей та людей з порушенням функцій зору. Тактільні індикатори в пішохідних зонах"/ ISO 23599:2012 "Средства помощи для незрячих людей и людей с нарушением функций зрения. Тактильные индикаторы в пешеходных зонах"

31 травня 2012 р. / 31 мая 2012 г. / 2012-05-31
Нові публікації ІСО по вдосконаленню інспекційної та аудиторської звітності / Новые публикации ИСО по совершенствованию инспекционной и аудиторской отчетности

21 травня 2012 р. / 21 мая 2012 г. / 2012-05-21
Стандарти для антикризового управління / Стандарты для антикризисного управления

16 травня 2012 р. / 16 мая 2012 г. / 2012-05-16
Наші доповіді на міжнародному кримському семінарі (травень-червень 2012) / Наши доклады на международном крымском семинаре (май-июнь 2012)

11 травня 2012 р. / 11 мая 2012 г. / 2012-05-11
Нова версія "Практичний довідник еколога підприємства" з 15 травня 2012 р. (на CD) - все в одному / Новая версия "Практический справочник эколога предприятия" с 15 мая 2012 года на компакт-диске - всё в одном

10 травня 2012 р. / 10 мая 2012 г. / 2012-05-10
"Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0521-12 / "Требования к работодателям по защите рабочих от вредного воздействия химических веществ": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0521-12

8 травня 2012 р. / 8 мая 2012 г. / 2012-05-08
"Правила пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 кв.м": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0414-12 / "Правила пожарной безопасности для объектов площадью до 300 кв.м": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0414-12

27 квітня 2012 р. / 27 апреля 2012 г. / 2012-04-27
Всесвітній день охорони праці - 28 квітня 2012 року / Всемирный день охраны труда - 28 апреля 2012 года

20 квітня 2012 р. / 20 апреля 2012 г. / 2012-04-20
З 1 квітня 2012 року набув чинності ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення", затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 №45

13 квітня 2012 р. / 13 апреля 2012 г. / 2012-04-13
Про різні ризики читайте також тут: https://www.facebook.com/groups/207756212617767/ О разных рисках читайте также здесь: https://www.facebook.com/groups/207756212617767/

9 квітня 2012 р. / 9 апреля 2012 г. / 2012-04-09
Коди небезпек та ризиків на маркуванні хімічних речовин та матеріалів / Коды опасностей и рисков на маркировке химических веществ и материалов

6 квітня 2012 р. / 6 апреля 2012 г. / 2012-04-06
Хімікати в товарах споживання / Химикаты в потребительских товарах

2 квітня 2012 р. / 2 апреля 2012 г. / 2012-04-02
Платформа Adobe XMP стала стандартом ІСО / Платформа Adobe XMP стала стандартом ИСО

26 березня 2012 р. / 26 марта 2012 г. / 2012-03-26
Нові "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників" введено з 16 березня 2012 р. / Новые "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ касающиеся обеспечения работодателями охраны труда работников" введен с 16 марта 2012 г.

25 березня 2012 р. / 25 марта 2012 г. / 2012-03-25
Будуть введені нові "Правила пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 м2" (http://smf.in.ua/node/2015) Проект - файли: nakaz3, pravpb / Будут введены новые "Правила пожарной безопасности для объектов площадью до 300 м2" (http://smf.in.ua/node/2015)

14 березня 2012 р. / 14 марта 2012 г. / 2012-03-14
В Україні можуть спростити отримання висновку підтвердження сертифіката GMP / В Украине могут упростить получение вывода подтверждения сертификата GMP

1 березня 2012 р. / 1 марта 2012 г. / 2012-03-01
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультувати підприємства будівельної галузі, машинобудування, нафтогазової і хімічної промисловості, харчової і фармацевтичної промисловості, поліграфії, електротехніки та інші / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультировать предприятия строительной отрасли, машиностроения, нефтегазовой и химической промышленности, пищевой и фармацевтической промышленности, полиграфии, электротехники и др.

28 лютого 2012 р. / 28 февраля 2012 г. / 2012-02-28
Ексклюзивно від генерального директора компанії "Фіат-Крайслер" - "Світ потребує стандартів" / Эксклюзивно от генерального директора компании "Фиат-Крайслер" - "Мир нуждается в стандартах"

27 лютого 2012 р. / 27 февраля 2012 г. / 2012-02-27
З ферми на стіл: рецепт успіху ІСО для ланцюгів постачання харчових продуктів / С фермы на стол: рецепт успеха ИСО для цепей поставок пищевых продуктов

13 лютого 2012 р. / 13 февраля 2012 г. / 2012-02-13
Як стандарти ІСО допомагають в рішенні проблем забезпечення водою / Как стандарты ИСО помогают в решении проблем обеспечения водой

10 лютого 2012 р. / 10 февраля 2012 г. / 2012-02-10
Стандарт "підключи і працюй" ІСО/МЕК забезпечує бездоганну сумісність / Стандарт "подключи и работай" ИСО/МЭК обеспечивает безупречную совместимость

9 лютого 2012 р. / 9 февраля 2012 г. / 2012-02-09
Першокласні стандарти безпеки ІСО для високотехнологічного транспорту / Первоклассные стандарты безопасности ИСО для высокотехнологичного транспорта

8 лютого 2012 р. / 8 февраля 2012 г. / 2012-02-08
Безпека сільськогосподарської продукції завдяки ISO/TS 22002-3 / Безопасность сельскохозяйственной продукции благодаря ISO/TS 22002-3

20 січня 2012 р. / 20 января 2012 г. / 2012-01-20
Стандарт ІСО для попередження спалаху від сигарети, що впала / Стандарт ИСО для предупреждения возгорания от упавшей сигареты

4 січня 2012 р. / 4 января 2012 г. / 2012-01-04
Новий стандарт ІСО на управління в надзвичайних ситуаціях / Новый стандарт ИСО на управление в чрезвычайных ситуациях

26 грудня 2011 р. / 26 декабря 2011 г. / 2011-12-26
Нові ліцензійні умови щодо виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 723 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами": http://www.diklz.gov.ua/print/1456

21 грудня 2011 р. / 21 декабря 2011 г. / 2011-12-21
У грудні 2011 року вперше в СНД ЕКТЦ "ВАТТ" провів тренінг для внутрішніх аудиторів: "ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем управления" / В декабре 2011 года впервые в СНГ ЭКТЦ "ВАТТ" провел тренинг для внутренних аудиторов: "ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем управления"

13 грудня 2011 р. / 13 декабря 2011 г. / 2011-12-13
Оновлений стандарт ISO 19011 підвищує ефективність аудитів систем менеджменту / Обновленный стандарт ISO 19011 повышает эффективность аудитов систем менеджмента

12 грудня 2011 р. / 12 декабря 2011 г. / 2011-12-12
До уваги підприємств та підприємців:
Державна служба статистики України зробила добру справу, створивши електронний сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та КВЕД-2010 (цей новий діє з 01 січня 2012 р.). http://kved.ukrstat.gov.ua/index.html Цим сервісом зручно користуватись.
Кошти на нього (не знаємо, правда, які), як бачимо, витрачені недаремно.
Сподіваємось, що заміна наших кодів в установах Державної служби статистики України, буде також легкою

9 грудня 2011 р. / 9 декабря 2011 г. / 2011-12-09
Сертифікатів на відповідність стандартам ІСО на системи менеджменту в світі стало на 6% більше / Сертификатов на соответствие стандартам ИСО на системы менеджмента в мире стало на 6% больше

8 грудня 2011 р. / 8 декабря 2011 г. / 2011-12-08
Європейська комісія підтримує міжнародний стандарт ISO 26000 / Европейская комиссия поддерживает международный стандарт ISO 26000

7 грудня 2011 р. / 7 декабря 2011 г. / 2011-12-07
Новий стандарт ІСО на забезпечення готовності до аварійних ситуацій на ядерних об'єктах / Новый стандарт ИСО на обеспечение готовности к аварийным ситуациям на ядерных объектах

21 листопада 2011 р. / 21 ноября 2011 г. / 2011-11-21
ISO 19011:2011 Керівні вказівки по аудиту систем управління / ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем управления

18 листопада 2011 р. / 18 ноября 2011 г. / 2011-11-18
Технічний звіт ІСО/МЕК, що описує призначені для аудиторів технічні засоби і рекомендації по підтвердженню відповідності вимогам, дозволить підвищити ефективність систем захисту інформації в організаціях / Технический отчет ИСО/МЭК, описывающий предназначенные для аудиторов технические средства и рекомендации по подтверждению соответствия требованиям, позволит повысить эффективность систем защиты информации в организациях

17 листопада 2011 р. / 17 ноября 2011 г. / 2011-11-17
Стандарт ІСО - ISO 12100:2010 для захисту операторів машин від травм і нещасних випадків із смертельним наслідком / Стандарт ИСО - ISO 12100:2010 для защиты операторов машин от травм и несчастных случаев со смертельным исходом

16 листопада 2011 р / 16 ноября 2011 г. / 2011-11-16
Тренінг "Стандарти API Spec Q1/ISO /TS 29001:2010. Розробка, впровадження, сертифікація систем менеджменту якості підприємств нафтової, нафтохімічної і газової галузей промисловості" / Тренинг "Стандарты API Spec Q1/ISO /TS 29001:2010. Разработка, внедрение, сертификация систем менеджмента качества предприятий нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей промышленности"

15 листопада 2011 р. / 15 ноября 2011 г. / 2011-11-15
Новий стандарт ІСО/МЕК - ISO/IEC 27031:2011 пропонує рішення / Новый стандарт ИСО/МЭК - ISO/IEC 27031:2011 предлагает решение

14 листопада 2011 р. / 14 ноября 2011 г. / 2011-11-14
10 переваг стандартів ІСО для малих і середніх підприємств / 10 преимуществ стандартов ИСО для малых и средних предприятий

11 листопада 2011 р. / 11 ноября 2011 г. / 2011-11-11
Новий стандарт ІСО - ISO 28002:2011 забезпечує стійкість в ланцюзі постачань / Новый стандарт ИСО - ISO 28002:2011 обеспечивает устойчивость в цепи поставок

10 листопада 2011 р. / 10 ноября 2011 г. / 2011-11-10
Стандарт ISO 12875:2011 на простежуваність рибної продукції допоможе підвищити безпеку харчових продуктів / Стандарт ISO 12875:2011 на прослеживаемость рыбной продукции поможет повысить безопасность пищевых продуктов

9 листопада 2011 р. / 9 ноября 2011 г. / 2011-11-09
Новий стандарт ІСО/МЕК - ISO/IEC 27035:2011 допоможе подолати найсерйозніші ризики інформаційної безпеки / Новый стандарт ИСО/МЭК - ISO/IEC 27035:2011 поможет справиться с самыми серьезными рисками информационной безопасности

8 листопада 2011 р. / 8 ноября 2011 г. / 2011-11-08
Найбільший залізничний оператор Великобританії сертифікований в рамках ISO 50001 / Крупнейший железнодорожный оператор Великобритании сертифицирован в рамках ISO 50001

7 листопада 2011 р. / 7 ноября 2011 г. / 2011-11-07
ISO 13053:2011 "Кількісні методи в процесі покращення. Шість сігм" / ISO 13053:2011 "Количественные методы в процессе улучшения. Шесть Сигм"

4 листопада 2011 р. / 4 ноября 2011 г. / 2011-11-04
Новий екологічний стандарт ISO 14006:2011 / Новый экологический стандарт ISO 14006:2011

3 листопада 2011 р. / 3 ноября 2011 г. / 2011-11-03
Новий стандарт ІСО - ISO 26800:2011 встановлює основні принципи ергономіки / Новый стандарт ИСО - ISO 26800:2011 устанавливает основные принципы эргономики

2 листопада 2011 р. / 2 ноября 2011 г. / 2011-11-02
"Управління ризиками якості, екологічними та професійними ризиками в фармацевтиці" - стаття В.В.Тихоненко і та Т.В. Тихоненко / "Управление рисками качества, экологическими и профессиональными рисками в фармацевтике" - статья В.В.Тихоненко и Т.В.Тихоненко

20 жовтня 2011 р. / 20 октября 2011 г. / 2011-10-20
Україна поки не зможе торгувати квотами в рамках Кіотського протоколу. Експерти стверджують, що таким чином Захід захищає свої бізнес-інтереси / Украина пока не сможет торговать квотами в рамках Киотского протокола. Эксперты утверждают, что таким образом Запад защищает свои бизнес-интересы

17 жовтня 2011 р. / 17 октября 2011 г. / 2011-10-17
В ЄС схвалений регламент по критеріях переводу відходів у сировину / В ЕС одобрен регламент по критериям перевода отходов в сырье

21 вересня 2011 р. / 21 сентября 2011 г. / 2011-09-21
Проект впровадження системи екологічного менеджменту (ISO 14001) і менеджменту охорони праці (BS OHSAS 18001) успішно завершений в Компанії "Преттль-кабель Україна". Проведена інтеграція з системою менеджменту якості, діючою за стандартами ISO 9001 та ISO TS 16949 / Проект внедрения системы экологического менеджмента (ISO 14001) и менеджмента охраны труда (BS OHSAS 18001) успешно завершен в Компании "Преттль-Кабель Украина". Проведена интеграция с системой менеджмента качества, действующей по стандартам ISO 9001 и ISO TS 16949

16 вересня 2011 р. / 16 сентября 2011 г. / 2011-09-16
Наші фахівці виступатимуть з 5 доповідями під час проведення Європейського тижня якості в Україні (7-11 листопада 2011 р.) / Наши специалисты выступят с пятью докладами во время проведения Европейской недели качества в Украине (7-11 ноября 2011 г.)

6 вересня 2011 р. / 6 сентября 2011 г. / 2011-09-06
Стаття В.В.Тихоненко "Стандарти безпеки" в журналі "Методы оценки соответствия" / Статья В.В.Тихоненко "Стандарты безопасности" в журнале "Методы оценки соответствия"

31 серпня 2011 р. / 31 августа 2011 г. / 2011-08-31
Україні тимчасово заборонять торгувати квотами по Кіотському протоколу / Украине временно запретят торговать квотами по Киотскому протоколу

17 серпня 2011 р. / 17 августа 2011 г. / 2011-08-17
Європейська влада розглядає можливість розширення правил GMP по екологічних нормах / Европейские власти рассматривают возможность расширения правил GMP по экологическим нормам

15 серпня 2011 р. /15 августа 2011 г. / 2011-08-15
У 2012 році Мінприроди планує запровадити обов'язковий екологічний аудит для промислових підприємств / Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует ввести обязательный экологический аудит для промышленных предприятий в 2012 году

8 серпня 2011 р. / 8 августа 2011 г. / 2011-08-08
Тренінг: "Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту" / Трениниг: "Внутренний аудитор системы энергоменеджмента"

2 серпня 2011 р. / 2 августа 2011 г. / 2011-08-02
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації та тренінги в Казахстані / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации и тренинги в Казахстане

25 липня 2011 р. / 25 июля 2011 г. / 2011-07-25
Тренінг: "Включення методів аналізу ризику в процес прийняття рішень" / Тренинг: "Включение методов анализа риска в процесс принятия решений"

18 липня 2011 р. / 18 июля 2011 г. / 2011-07-18
Представляємо Вам нашого колегу І. Мендрова та його сайт http://www.biz-pro.com.ua
Представляем Вам нашего коллегу И. Мендрова и его сайт http://www.biz-pro.com.ua

11 липня 2011 р. / 11 июля 2011 г. / 2011-07-11
Семінари ЕКТЦ "ВАТТ" в Алушті вересні - жовтні 2011 року

(12-16 вересня 2011 року) Для керівників міст і екологічних служб міських рад: "Система управління навколишнім середовищем для міського господарства"
(19-23 вересня 2011 року) Перший міжнародний семінар: "Управління ризиками на підприємстві (задачі, етапи, підходи, можливі рішення)"
(26-28 вересня 2011 року) Семінар для фармацевтичних компаній і дистриб'юторів лікарських засобів
(29-30 вересня 2011 року) "Система енегоменеджменту за вимогамиміжнародних стандартів EN 16001:2009 і ISO 50001:2011"
(3-4 жовтня 2011 року) Для підприємств нафтогазового і нафтохімічного сектору /
Семинары ЭКТЦ "ВАТТ" в Алуште сентябре - октябре 2011 года
(12-16 сентября 2011 года) Для руководителей городов и экологических служб городских советов: "Система управления окружающей средой для городского хозяйства"
(19-23 сентября 2011 года) Первый международный семинар: "Управление рисками на предприятии (задачи, этапы, подходы, возможные решения)"
(26-28 сентября 2011 года) Семинар для фармацевтических компаний и дистрибьюторов лекарственных средств
(29-30 сентября 2011 года) "Система энегоменеджмента по требованиям международных стандартов EN 16001:2009 и ISO 50001:2011"
(3-4 октября 2011 года) Для предприятий нефтегазового и нефтехимического сектора


7 липня 2011 р. / 7 июля 2011 г. / 2011-07-07
Введений в дію міжнародний стандарт ISO 50001:2011 на систему енергоменеджменту. ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує тренінги (28-29.07.2011 у Києві та 03-05.10.2011 в Алушті) та консультації по впровадженню вимог ISO 50001:2011 на підприємствах / Введен в действие стандарт ISO 50001:2011 на систему энергоменеджмента. ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает тренинги (28-29.07.2011 в Киеве и 03-05.10.2011 в Алуште) и консультации по внедрению требований ISO 50001:2011 на предприятиях / ISO 50001:2011 on energy management system was introduced. VATT Ltd (Union of experts) are continuing trainings (28-29 July, 2011 in Kiev and 03-05 October, 2011 in Alushta) and consulting on implementation of requirements ISO 50001:2011 in companies

4 липня 2011 р. / 4 июля 2011 г. / 2011-07-04
ЕКТЦ ВАТТ проводить екологічну оцінку інвестиційних проектів / ЭКТЦ ВАТТ проводит экологическую оценку инвестиционных проектов / VATT Ltd (Union of experts) are carried out ecological estimation of investments

29 червня 2011 р. / 29 июня 2011 г. / 2011-06-29
Список речовин, офіційно визнаних в США канцерогенними, збільшився на 8 субстанцій / Список веществ, официально признанных в США канцерогенными, увеличился на 8 субстанций

24 червня 2011 р. / 24 червня 2011 г. / 2011-06-24
Новий тренінг ЕКТЦ "ВАТТ": "Виробнича діяльність в потенційно вибухонебезпечних атмосферах. АТЕХ директиви, національні вимоги та їхнє застосування на підприємстві. Аудити безпеки" / Новый тренинг ЭКТЦ "ВАТТ": "Производственная деятельность в потенциально взрывоопасных атмосферах. АТЕХ директивы, национальные требования и их применение на предприятии. Аудиты безопасности"

20 червня 2011 р. / 20 июня 2011 г. / 2011-06-20
Новий тренінг ЕКТЦ "ВАТТ": "Внутрішній та зовнішній аудит проектів" / Новый тренинг ЭКТЦ "ВАТТ": "Внутренний и внешний аудит проектов"

15 червня 2011 р. / 15 июня 2011 г. / 2011-06-15
Новий тренінг ЕКТЦ "ВАТТ": "Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я" / Новый тренинг ЭКТЦ "ВАТТ": "Проверки при осуществлении определенных видов хозяйственной деятельности в сфере охраны здоровья"

7 червня 2011 р. / 7 июня 2011 г. / 2011-06-07
Затверджено Технічний регламент з екологічного маркування (постанова КМУ від 18 травня 2011 року №529) / Утвержден Технический регламент по экологической маркировке (Постановление Кабинета Министров Украины от 18 мая в 2011 году №529) / Technical regulation on the ecological labeling is approved in Ukraine

3 червня 2011 р. / 3 июня 2011 г. / 2011-06-03
Проект змін в Податковому Кодексі / Проект изменений в Налоговом Кодексе / Future changes in Ukrainian Tax Codex

31 травня 2011 р. / 31 мая 2011 г. / 2011-05-31
"Екоград Київ" - ЕКТЦ "ВАТТ" розпочав консультації по першому в Україні проекту, де використовуються інноваційні технології та вимоги стандартів BREEAM та LEED з екології та енергоефективності / "Экоград Киев" - ЭКТЦ "ВАТТ" начал консультации по первому в Украине проекту, где применяются инновационные технологии и требования стандартов BREEAM и LEED по экологии и энергоэффективности / "Eco-city Kiev" - VATT Ltd began consultations on a first in Ukraine project, where innovative technologies and requirements of the BREEAM and LEED standards on ecology and energy efficiency are used

19 травня 2011 р. / 19 мая 2011 г. / 2011-05-19
Керівники ЕКТЦ "ВАТТ" були на прийомі на честь відкриття нового офісу ТЮФ ЗЮД Україна в Києві / Руководители ЭКТЦ "ВАТТ" были на приеме по случаю открытия нового офиса ТЮФ ЗЮД Украина в Киеве (TUV SUD Ukraine LLC) / Directors of VATT Ltd were on the Opening Reception of TUV SUD Ukraine new office in Kyiv city

5 травня 2011 р. / 5 мая 2011 г. / 2011-05-05
СМЯ на підприємствах нафтогазової та нафтохімічної промисловості (російською мовою) / СМК на предприятиях нефтегазовой и нефтехимической промышленности

4 травня 2011 р. / 4 мая 2011 г. / 2011-05-04
Співробітники ЕКТЦ ВАТТ будуть виступати з 4-ма доповідями в Коктебелі (30 травня - 4 червня 2011 р.): 1. Вдосконалення систем менеджменту - як досягнути бажаного результату. 2. Управління небезпеками та ризиками. 3. Зовнішні аудити та перевірки наглядових органів - як отримати цінність для підприємства. 4. СМЯ (ISO/TS 29001/API Spec Q1) на об'єктах підвищеної небезпеки: підприємство нафтогазового/нафтохімічного сектору / Сотрудники ЭКТЦ ВАТТ выступят с 4 докладами на семинаре в Коктебеле (30 мая -4 июня 2011 г.): 1. Совершенствование систем менеджмента - как достичь желаемого результата. 2. Управление опасностями и рисками. 3. Внешние аудиты и проверки надзорных органов - как извлечь ценность для предприятия. 4. СМК (ISO/TS 29001/API Spec Q1) на объектах повышенной опасности: предприятие нефтегазового/нефтехимического сектора

28 квітня 2011 р. / 28 апреля 2011 г. / 2011-04-28
Поздоровляємо всіх працюючих з Всесвітнім Днем охорони праці. Здоров'я і благоденства! / Поздравляем всех работающих с всемирным Днем охраны труда. Здоровья и благоденствия!/ Congratulation to World Day for Safety and Health at Work!

4 квітня 2011 р. / 4 апреля 2011 г. / 2011-04-04
Бібліотека інженера з охорони праці: Практичний довідник по професійним небезпекам та ризикам / Библиотека инженера по охране труда: Практический справочник по профессиональным опасностям и рискам

23 березня 2011 р. / 23 марта 2011 г. / 2011-03-23
Основні напрямки програми XI міжнародного кримського семінару "Практичні аспекти удосконалення систем менеджменту з урахуванням вимог міжнародних стандартів та інших рекомендацій", який відбудеться з 30.05.2011-04.06.2011 / Основные направления программы XI международного крымского семинара "Практические аспекты совершенствования систем менеджмента с учетом требований международных стандартов и других рекомендаций", который состоится с 30.05.2011-04.06.2011

14 березня 2011 р. / 14 марта 2011 г. / 2011-03-14
В.В.Тихоненко взяв участь в Круглому Столі на честь Всесвітнього дня прав споживачів. Круглий Стіл був організований Київським торговельно-економічним університетом і всеукраїнською федерацією споживачів "ПУЛЬС" / В.В.Тихоненко принял участие в Круглом Столе в честь Всемирного Дня прав потребителей. Круглый Стол был организован Киевским торгово-экономическим университетом и всеукраинской федерацией потребителей "ПУЛЬС"

12 березня 2011 р. / 12 марта 2011 г. / 2011-03-12
В травні цього року співробітники ЕКТЦ ВАТТ будуть виступати в Криму з доповідями на ХI міжнародному семінарі "Практичні аспекти вдосконалення систем менеджменту з урахуванням вимог міжнародних стандартів та інших рекомендацій" / В мае этого года сотрудники ЭКТЦ ВАТТ выступят в Крыму с докладами на ХI международном семинаре "Практические аспекты совершенствования систем менеджмента с учетом требований международных стандартов и других рекомендаций"

4 березня 2011 р. / 4 марта 2011 г. / 2011-03-04
З нашою участю до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС незабаром буде опублікована стаття "РОЛЬ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ АЕС". В ній викладені деякі особливості функціонування і вдосконалення інтегрованої системи менеджменту у сфері ядерної безпеки / С нашим участием к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС скоро будет опубликована статья "РОЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС". В ней изложены некоторые особенности функционирования и совершенствования интегрированной системы менеджмента в сфере ядерной безопасности

24 лютого 2011 р. / 24 февраля 2011 г. / 2011-02-24
Нові, сучасні підходи з оцінки загальних ризиків, професійних ризиків та екологічних аспектів на підприємствах застосовує ЕКТЦ "ВАТТ" при здійснення проектів впровадження інтегрованих систем менеджменту / Новые, современные подходы по оценке общих рисков, профессиональных рисков и экологических аспектов на предприятиях применяет ЭКТЦ "ВАТТ" при осуществлении проектов внедрения интегрированных систем менеджмента

22 лютого 2011 р. / 22 февраля 2011 г. / 2011-02-22
Спеціалісти ЕКТЦ "ВАТТ" разом з іншими українськими та литовськими спеціалістами прийняли участь в роботі Круглого Столу з харчової безпеки, організованому Посольством Литви в Україні / Специалисты ЭКТЦ "ВАТТ" вместе с другими украинскими и литовскими специалистами приняли участие в работе Круглого Стола по пищевой безопасности, организованном Посольством Литвы в Украине

21 лютого 2011 р. / 21 февраля 2011 г. / 2011-02-21
В рамках ХI Конгресу ділових кіл України В.Тихоненко та К.Масалкис (Литва) провели секцію з конкурентоспроможності в режимі прямого телемосту з литовськими спеціалістами / В рамках ХІ Конгресса деловых кругов Украины В.Тихоненко и К. Масалкис (Литва) провели секцию по конкурентоспособности в режиме прямого телемоста с литовскими специалистами

18 лютого 2011 р. / 18 февраля 2011 г. / 2011-02-18
Читайте статтю В.В.Тихоненка "Стандарты безопасности" в №2/2011 журналу "Методы оценки соответствия" / Читайте статью В.В.Тихоненко "Стандарты безопасности" в №2/2011 журнала "Методы оценки соответствия" / You can read V.Tykhonenko's article "Safety standards" in "Methods of conformity evaluation" Journal № 2/2011

3 лютого 2011 р. / 3 февраля 2011 г. / 2011-02-03
Запрошуємо на наш новий тренінг: "Практика управління навколишнім природним середовищем на підприємстві" / Приглашаем на наш новый тренинг: "Практика управления окружающей природной средой на предприятии"

28 січня 2011 р. / 28 января 2011 г. / 2011-01-28
Робота без втрат чи Система реагування на проблеми в Компанії / Работа без потерь или Система реагирования на проблемы в Компании / Work without the losses or System of reaction on problems in Company

11 січня 2011 р. / 11 января 2011 г. / 2011-01-11
Консультації та підготовка персоналу по змінам в НПА (замовляйте у нас)
До уваги українських підприємств: уважно слідкуйте за змінами в законодавстві України, які діють з 01.01.2011 та змінами в статистичній звітності / Вниманию украинских предприятий: следите за изменениями в законодательстве Украины (с 01.01.2011) и изменениями форм статистической отчетности / For Ukrainian companies: please control changes in legal and statistic documents which are changed since 2011-01-01

30 грудня 2010 р. / 30 декабря 2010 г. / 2010-12-20
Нові тренінги ЕКТЦ "ВАТТ" в 2011 році / Новые тренинги ЭКТЦ "ВАТТ" в 2011 году / VATT's new trainings in 2011 year

22 грудня 2010 р. / 22 декабря 2010 г. / 2010-12-22
Представник Спілки фахівців-експертів з якості та ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в засіданні Технічного комітету ТК 93 "Системи управління" / Представитель Союза специалистов-экспертов по качеству и ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в заседании Технического комитета ТК 93 "Системы управления"

14 грудня 2010 р. / 14 декабря 2010 г. / 2010-12-14
Новий тренінг: "Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві" / Новый тренинг: "Охрана окружающей среды, здоровья и труда на фармацевтическом (биотехнологическом) производстве"

7 грудня 2010 р. / 7 декабря 2010 г. / 2010-12-07
Новий тренінг: "Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами. Ліцензійні умови-2010 та порядок контролю за їх виконанням (проведення перевірок)" / Новый тренинг: "Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами. Лицензионные условия-2010 и порядок контроля за их выполнением (проведение проверок)"

30 листопада 2010 р. / 30 ноября 2010 г. / 2010-11-30
Продовжуються консультації щодо ефективності інтегрованих систем менеджменту підприємств / Продолжаются консультации по эффективности интегрированных систем менеджмента предприятий / Consultations on efficiency of the integrated management systems of enterprises proceed VATT Ltd

23 листопада 2010 р. / 23 ноября 2010 г. / 2010-11-23
Продовжуються тренінги з питань скорочення викидів парникових газів та торгівлі одиницями скорочення викидів підприємств / Продолжаются тренинги по вопросам сокращения выбросов парниковых газов и торговле единицами сокращения выбросов предприятий / Trainings on greenhouse gas (GHG) accounting, verification, determination and trading carried out VATT Ltd

19 листопада 2010 р. / 19 ноября 2010 г. / 2010-11-19
Тихоненко В.В. був участь у засіданні Ради з акредитації / Тихоненко В.В. участвовал в заседании Совета по аккредитации / V.Tykhonenko participated in the Council-Board on accreditation

16.11.2010
Запрошуємо 9-го грудня на наш новий тренінг: "Харчова промисловість: обов'язкові програми, які забезпечують безпеку продуктів харчування" / Приглашаем 9-го декабря на наш новый тренинг: "Пищевая промышленность: обязательные программы, которые обеспечивают безопасность продуктов питания"

15.11.2010
Продовжуємо консультації та тренінги з неперервності бізнесу (BS 25999) / Продолжаем консультации и тренинги по непрерывности бизнеса (BS 25999)

12.11.2010
Представник Спілки фахівців-експертів з якості та ЕКТЦ "ВАТТ" прийняв участь в міжнародній конференції "Ринковий нагляд: через призму досвіду країн ЄС", яку проводили Комітет Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва а також Представництвом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні (група Світового банку) / Представитель Союза специалистов-экспертов по качеству и ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие в международной конференции "Рыночный надзор: через призму опыта стран ЕС", которую проводили Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства а также Представительством Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине (группа Всемирного банка)

11.11.2010
В.В.Тихоненко виступив з доповідями на загальнодержавних заходах Європейського тижня якості в Україні / В.В.Тихоненко выступил с докладами на общегосударственных мероприятиях Европейской недели качества в Украине

10.11.2010
В.В.Тихоненко виступив з доповіддю "Стандарти безпеки" на Форумі УАЯ в рамках Європейського тижня якості в Україні / В.В.Тихоненко выступил с докладом "Стандарты безопасности" на Форуме УАЯ в рамках Европейской недели качества в Украине

29.10.2010
Консультації з удосконалення процесів та систем проведені нашими спеціалістами в жовтні / Консультации по совершенствованию процессов и систем проведены нашими специалистами в октябре

27.10.2010
Тренінг "Помилки дій та скриті помилки в Компанії" проведено в жовтні / Тренинг "Ошибки действия и скрытые ошибки в Компании" проведен в октябре

25.10.2010
Тренінг "Методика рішення проблем 8 D" проведено в жовтні / Тренинг "Методика решения проблем 8 D" проведен в октябре

22.10.2010
Тренінги по ефективному енергоменеджменту за вимогами стандартів EN 16001:2009 (ISO 50001) проведені нашими провідними фахівцями / Тренинги по эффективному энергоменеджменту согласно требованиям стандартов EN 16001:2009 (ISO 50001) проведены нашими ведущими экспертами

18.10.2010
ISO 26000 - Міжнародний стандарт корпоративної соціальної відповідальності буде опублікований 1-го листопада 2010 року
Стандарт ISO 26000 - це добровільна настанова з соціальної відповідальності і не є документом, що передбачає сертифікацію, як, наприклад, ISO 9001 та ISO 14001
ISO 26000 - Международный стандарт корпоративной социальной ответственности будет опубликован 1 ноября 2010 года
Стандарт ISO 26000 - это добровольное руководство по социальной ответственности и не является документом, предполагающим сертификацию, как, например, ISO 9001 и ISO 14001

04.10.2010
Загальнодержавний тиждень енергоефективності буде проведено в Україні 11-15 жовтня 2010 року / Общегосударственная неделя энергоэффективности пройдет в Украине 11-15 октября 2010 года

27.09.2010
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників. Рекомендації Мінпраці / Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Рекомендации Минтруда

16.09.2010
Тренінг: "Виробничі небезпеки і ризики в організації" / Тренинг: "Производственные опасности и риски в организации"

15.09.2010
Тренінг: "Критерії та показники в процесах організації. Як вимірювати діяльність в процесах" / Тренинг: "Критерии и показатели в процессах организации. Как измерять деятельность в процессах"

14.09.2010
Наші спеціалісти планують під час Європейського тижня якості в Україні (листопад 2010 р.) провести безкоштовний семінар "Харчова промисловість: Обов'язкові програми, які забезпечують безпеку продуктів харчування". Записуйтесь вже зараз: seminar@akademia.kiev.ua / Наши специалисты планируют во время Европейской недели качества в Украине (ноябрь 2010 г.) провести бесплатный семинар "Пищевая промышленность: Обязательные программы, которые обеспечивают безопасность продуктов питания". Записывайтесь уже сейчас:seminar@akademia.kiev.ua

10.09.2010
Тренінги по стандартам: Американського інституту нафти - API Spec Q1 (Add 2) та ISO/TS 29001:2010 проведені нашими провідними експертами в Казахстані для спеціалістів та для внутрішніх аудиторів / Тренинги по стандартам: Американского института нефти - API Spec Q1 (Add 2) и ISO/TS 29001:2010 проведены нашими ведущими экспертами в Казахстане для специалистов и для внутренних аудиторов

02.09.2010
Проводимо аудити GMP, GDP. Запити надсилайте на адресу: gmp-gdp@akademia.kiev.ua / Проводим аудиты GMP, GDP. Запросы присылайте по адресу: gmp-gdp@akademia.kiev.ua

10.08.2010
Наш замовник в Казахстані отримує сертифікати Американського інституту нафти (American Petroleum Institute) / Наш заказчик в Казахстане получает сертификаты Американского института нефти (American Petroleum Institute)

15.07.2010
Програми рішення задач клієнтів. Діяльність наших експертів спрямована на рішення конкретних проблем/досягнення конкретних цілей наших клієнтів
Программы решения задач клиентов. Деятельность наших экспертов направлена на решение конкретных проблем/достижение конкретных целей наших клиентов

12.07.2010
Новини сертифікації з Казахстану
Наш клієнт успішно пройшов аудит АРІ - Американського Інституту Нафти (стандарти АРІ Spec Q1/ ISO 29001/ ISO 9001). Компанія за одну перевірку отримає одразу три сертифікати АРІ. Вона одною з перших у Казахстані та одна з небагатьох в усьому СНД буде мати такі сертифікати АРІ
Новости сертификации из Казахстана
Наш клиент успешно прошел аудит API - Американского Института Нефти (стандарты API Spec Q1/ ISO 29001/ ISO 9001). Компания за одну проверку получит сразу три сертификата API. Она одной из первых в Казахстане и одна из немногих во всем СНГ будет иметь такие сертификаты API

09.07.2010
Аудити GMP та GDP
Спеціалісти Компанії "ВАТТ" та Спілки фахівців-експертів з якості приймають участь в сертифікаційних аудитах GMP та GDP
Аудиты GMP и GDP
Специалисты Компании "ВАТТ" и Союза специалистов-экспертов по качеству участвуют в сертификационных аудитах GMP и GDP

08.07.2010
Наші відкриті тренінги в липні:
Тренінг з аудиту GDP (інспекції та внутрішні аудити) буде проведено 27-28 липня
Системи управління енергоефективністю (EN 16001, ISO 50001) буде проведено 29-30 липня
Наши открытые тренинги в июле:
Тренинг по аудиту GDP (инспекции и внутренние аудиты) будет проведен 27-28 июля
Системы управления энергоэффективностью (EN16001, ISO 50001) будет проведен 29-30 июля

05.07.2010
Багатий чи бідний? / Богатый или бедный?

30.06.2010
Тренінг: "Письмові інструкції та управління людьми" / Тренинг: "Письменные инструкции и управление людьми"

21.06.2010
Новий стандарт ISO TS 29001:2010 "Нафтова, нафтохімічна та газова промисловість. Галузеві системи менеджменту якості. Вимоги до організацій, які постачають продукцію та послуги" / Новый стандарт ISO TS 29001:2010 "Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуг"

16.06.2010
Органічні продукти і їх виробництво / Органические продукты и их производство / Organic foods and production

07.06.2010
Тренінг з аудиту GDP (інспекції та внутрішні аудити) / Тренинг по аудиту GDP (инспекции и внутренние аудиты)

26.05.2010
26 травня в Ялті на конференції ТЮФ НОРД успішно пройшла доповідь: В.Тихоненко, О.Масюткіна "Практика визначення ризиків промислового підприємства" (виступала Оксана Масюткіна).
В доповіді наведені теоретичні основи та практичні приклади визначення ризиків промислового підприємства (загальні ризики, ризики на стадії проектування, ризики на стадії видачі замовлення у виробництво, ризики при виконанні замовлення, характеристика системи ризик моніторингу та повідомлення Замовнику) / 26 мая в Ялте на конференции ТЮФ НОРД успешно прошел доклад: В.Тихоненко, О. Масюткина "Практика определения рисков промышленного предприятия" (выступала Оксана Масюткина).
В докладе приведены теоретические основы и практические примеры определения рисков промышленного предприятия (общие риски, риски на стадии проектирования, риски на стадии выдачи заказа в производство, риски при выполнении заказа, характеристика системы риск мониторинга и оповещения Заказчика)

12.05.2010
Для підприємств України / Для предприятий Украины: введены в действие новые Правила охраны труда во время эксплуатации ЭВМ. Корректируйте инструкции по охране труда, проводите обучения и инструктажи / введені в дію нові Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ Коригуйте інструкції з охорони праці, проводьте навчання та інструктажі

05.05.2010
Тренінг "Системи управління енергоефективністю (EN 16001, ISO 50001)" / Тренинг "Системы управления энергоэффективностью (EN 16001, ISO 50001)"

21.04.2010
28 квітня 2010 року - Всесвітній день охорони праці / 28 апреля 2010 года - Всемирный день охраны труда

12.04.2010
Нові програми підготовки персоналу / Новые программы подготовки персонала

24.03.2010
ISO / IEC 31010:2009 "Управління ризиками - методи оцінки ризиків" / ISO / IEC 31010:2009 "Управление рисками - методы оценки рисков"

22.03.2010
Для побудови і розвитку системи менеджменту безпеки харчових продуктів використовуйте новий стандарт ISO / TS 22002-1:2009 "Обов'язкові програми з безпеки в харчовій промисловості. Частина 1. Виробництво продуктів харчування" / Для построения и развития системы менеджмента безопасности пищевых продуктов используйте новый стандарт ISO / TS 22002-1:2009 "Обязательные программы по безопасности в пищевой промышленности. Часть 1. Производство продуктов питания"

18.03.2010
Новий тренінг ЕКТЦ "ВАТТ"
Системи управління енергоефективністю (EN 16001, ISO 50001)
Вимоги до організації, системи, процесам, обладнанню, енергоефективності (ключові індикатори), збереженню енергії, зниженню витрат. Енергоменеджмент, аудит.
Документи, впровадження, сертифікація /
Новый тренинг ЭКТЦ "ВАТТ"
Системы управления энергоэффективностью (EN 16001, ISO 50001)
Требования к организации, системе, процессам, оборудованию, энергоэффективности (ключевые индикаторы), сохранению энергии, снижению затрат. Энергоменеджмент, аудит.
Документы, внедрение, сертификация

12.03.2010
Представник Спілки фахівців-експертів з якості взяв участь у засіданні Технічного комітету 93/4 щодо версії стандарту ISO 26000 "Керівництво з соціальної відповідальності" та проекту національного ДСТУ "СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. ВИМОГИ" / Представитель Союза специалистов-экспертов по качеству принял участие в заседании Технического комитета 93/4 относительно версии стандарта ISO 26000 "Руководство по социальной ответственности" и проекта национального ДСТУ "СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ. ТРЕБОВАНИЯ"

10.03.2010
З 22 по 25 березня 2010 року в Києві відбудеться тренінг Програми "Менеджер операційного бізнесу": "Люди, компетентність, трудові взаємовідносини, підвищення результативності праці" / С 22 по 25 марта 2010 года в Киеве состоится тренинг Программы "Менеджер операционного бизнеса": "Люди, компетентность, трудовые взаимотношения, повышение результативности труда"

25.02.2010
Семінар: "Системи управління навколишнім середовищем для міського господарства" / Семинар: "Системы управления окружающей средой для городского хозяйства"

18.02.2010
Член Ради з акредитації В.В.Тихоненко взяв участь в роботі заключної конференції проекту Twinning "Посилення діяльності Національного агентства з акредитації України", який було започатковано Європейською Комісією.
У конференції брали участь посли: Євросоюзу (п. Жозеф Мануел ПІНТО ТЕЙШЕЙРА), Королівства Нідерландів (п. Пітер Ян Волтерс) та Королівства Швеції (п. Стефан Гуллгрен) заступник міністра економіки (п. В. Пантелеєнко), голова НААУ (п. Д. Зоргач) іноземні та українські фахівці. Одним з важливих результатів проекту є підписання Угоди (у листопаді 2009 р.) між Національним агентством з акредитації України та Європейської кооперації з акредитації (ЕА) щодо взаємного визнання сертифікатів сертифікації персоналу. Відповідаючи на запитання В. Тихоненка, Голова НААУ Д. Зоргач сказав, що незабаром будуть підписані і інші угоди про визнання (щодо роботи органів сертифікації, випробувальних та калібрувальних лабораторій). Ці визнання полегшать роботу як працівників цієї сфери, так і підприємств

15.02.2010
Тренінг:"Ефективний підхід до трудових відносин в Компанії" / Тренинг: "Эффективный подход к трудовым отношениям в Компании"

10.02.2010
Поправки до стандартів ISO 9001:2008 та ISO 14001:2004 / Поправки к стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

03.02.2010
До уваги HR менеджерів, керівництва компаній, керівників систем менеджменту якості. ЕКТЦ "ВАТТ" на основі сучасних міжнародних вимог розробив новий тренінг: "Залучення людей та компетентність" / Вниманию HR менеджеров, руководства компаний, руководителей систем менеджмента качества. ЭКТЦ "ВАТТ" на основе современных международных требований разработал новый тренинг: "Вовлечение людей и компетентность"

12.01.2010
"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов охраны труда"

04.01.2010
Тренінг: "Проведення соціального аудиту" / Тренинг: "Проведение социального аудита"

25.12.2009
Читайте в другому номері журналу "Das Management Info" наші нові статті: 1. "Система менеджменту якості на підприємствах нафтової, газової і нафтохімічної промисловості". 2. "Уроки однієї аварії" / Читайте во втором номере журнала "Das Management Info" наши новые статьи: 1. "Система менеджмента качества на предприятиях нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности". 2. "Уроки одной аварии"

17.12.2009
Тренінг: "Управління людською діяльністю та помилками персоналу" / Тренинг: "Управление человеческой деятельностью и ошибками персонала"

11.12.2009
Тренінг: "Інтегровані системи менеджменту в холдингу" / Тренинг: "Интегрированные системы менеджмента в холдинге"

10.12.2009
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості В.В. Тихоненко прийняв участь в конференції "Якість створює відмінності", яка була присвячена 20-ти річчю УАЯ та вручив грамоту президенту Української асоціації якості П.Я. Калиті / Председатель Правления Союза специалистов-экспертов по качеству В.В.Тихоненко принял участие на конференции "Качество создает отличия", посвященной 20-летию УАЯ и вручил грамоту президенту Украинской ассоциации качества П.Я. Калите

09.12.2009
Компанія "Харес Інжиніринг" при консультаційній підтримці ЕКТЦ "ВАТТ" успішно сертифікувала свою систему менеджменту якості у відповідності до вимог ISO 9001:2008 / Компания "Харес Инжиниринг" при консультационной поддержке ЭКТЦ "ВАТТ" успешно сертифицировала свою систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008

27.11.2009
Технічний комітет ISO/TC 176/SC 3 розглядає проект стандарту ISO/CD 19011 Management systems - Guidelines for auditing management systems. Системи менеджменту - Настанови для аудитів систем менеджменту / Технический комитет ISO/TC 176/SC 3 рассматривает проект стандарта ISO/CD 19011 Системы менеджмента - Руководства для аудитов систем менеджмента

26.11.2009
"Безпека обладнання та безпека на робочих місцях: АТЕХ 95 та АТЕХ 137 - директиви ЄС". Стаття В.В.Тихоненко у журналі "Промисловий огляд", №6, 2009. / "Безопасность оборудования и безопасность на рабочих местах: ATEX 95 и АТЕХ 137 - директивы ЕС". Статья В.В.Тихоненко в журнале "Промышленное обозрение", №6, 2009.

25.11.2009
Тренінг: "Особливості менеджменту для стійкого розвитку Компанії" (російською мовою)

20.11.2009
Тренінг: "Управління ризиками" (російською мовою)

16.11.2009
Тренінг: "Покращення ефективності та безпеки праці" (російською мовою)

10.11.2009
Аналіз ризиків / Анализ рисков

03.11.2009
API Spec Q1 (версія 8). Консультації по розробці і впровадженню системи менеджменту якості (СМЯ) відповідної вимогам стандарту Американського інституту нафти (API Spec Q1). Компанія, що працює у сфері нафтової, нафтохімічної і газової промисловості, а також має СМЯ згідно з вимогами API Spec Q1, при успішній сертифікації одержує три сертифікати відповідності СМЯ стандартам: API Spec Q1, ISO 29001:2007, ISO 9001:2008. / API Spec Q1 (версия 8). Консультации по разработке и внедрению системы менеджмента качества (СМК) соответствующей требованиям стандарта Американского института нефти (API Spec Q1). Компания, работающая в сфере нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, а также имеющая СМК по требованиям API Spec Q1, при успешной сертификации получает три сертификата соответствия СМК стандартам: API Spec Q1, ISO 29001:2007, ISO 9001:2008

23.10.2009
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості приймав участь в Круглому Столі, який був організований Комітетом Верховної Ради з промислової політики та підприємництва. Тема Круглого Столу: "Про державну політику створення системи контролю за використанням генетично модифікованих організмів (ГМО)" / Председатель Правления Союза специалистов-экспертов по качеству участвовал в Круглом Столе, организованном Комитетом Верховной Рады по промышленной политике и предпринимательству. Тема Круглого Стола: "О государственной политике создания системы контроля за использованием генетически модифицированных организмов (ГМО)"

21.10.2009
Керівник ЕКТЦ "ВАТТ" виступив на міжнародному семінарі для виробників фармацевтичної продукції з доповіддю "АТЕХ 95 та АТЕХ 137 - директиви ЄС, які описують вимоги до обладнання (Директива 94/9/ЄС) та роботи (Директива 99/92/ЄС) в потенційно вибухо-небезпечному середовищі". Семінар був організований журналом "Промисловий огляд" та групою швейцарських компаній: Butler&Partner Ltd та Frewitt / Руководитель ЭКТЦ "ВАТТ" выступил на международном семинаре для производителей фармацевтической продукции с докладом "ATEX 95 и АТЕХ 137 - директивы EC, описывающие требования к оборудованию (Директива 94/9/ЕС) и работе (Директива 99/92/EC) в потенциально взрывоопасной среде". Семинар был организован журналом "Промышленное обозрение" и группой швейцарских компаний: Butler&Partner Ltd и Frewitt

19.10.2009
Спілці фахівців-експертів з якості в жовтні виповнилося 10 років. Ми вдячні усім нашим колегам, партнерам за привітання та побажання / Союзу специалистов-экспертов по качеству в октябре исполнилось 10 лет. Мы благодарим всех наших коллег, партнеров за поздравления и пожелания

29.09.2009
Нова розробка ЕКТЦ "ВАТТ" для тих, хто впроваджує або вдосконалює систему управління охороною праці: "Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці"

28.09.2009
Звернення присвячене Всесвітньому дню стандартів - 2009

25.09.2009
В жовтні на семінарі для представників фармецевтичної промисловості В.В.Тихоненко виступить з доповіддю: "АТЕХ 95 та АТЕХ 137 - директиви ЄС, які описують вимоги до обладнання (Директива 94/9/ЄС) та роботі (Директива 99/92/ЄС) в потенційно вибухо небезпечному середовищі

28.08.2009
З 01.09.2009 вводиться нова версія ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги" / С 01.09.2009 вводится новая версия ДСТУ ISO 9001:2009 "Системы управления качеством. Требования"

05.08.2009
Рекомендації з розробки процедур системи управління безпекою (охороною) праці та здоров'ям у відповідності з вимогами стандарту OHSAS 18001:2007 / Рекомендации по разработке процедур системы управления безопасностью (охраной) труда и здоровьем в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001:2007

03.08.2009
ЕКТЦ "ВАТТ" надає повний комплекс послуг консультаційно-методичної підтримки розробки та впровадження, по цільовому навчанню персоналу питанням впровадження системи менеджменту якості з ISO 9001:2008 з урахуванням вимог API Spec. Q1/ISO TS 29001:2007, організацію проведення сертифікації / ЭКТЦ "ВАТТ" предоставляет полный комплекс услуг консультационно-методической поддержки разработки и внедрения, по целевому обучению персонала вопросам внедрения системы менеджмента качества по ISO 9001:2008 с учетом требований API Spec. Q1/ISO TS 29001:2007, организацию проведения сертификации

24.07.2009
ЕКТЦ "ВАТТ" виграв тендер і проводить роботи з надання консультацій по впровадженню системи управління охороною праці за вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 у ВАТ "Львівобленерго" / ЭКТЦ "ВАТТ" выиграл тендер и проводит работы по предоставлению консультаций по внедрению системы управления охраны труда согласно требований международного стандарта OHSAS 18001:2007 в ОАО "Львовоблэнерго"

30.06.2009
ЕКТЦ "ВАТТ" проводить перевірки правильності виконання службових/виробничих операцій персоналом Компанії-замовника. В результаті таких інспекцій надаються практичні рекомендації по поліпшенню, що ведуть до зниження витрат в процесах за рахунок виключення діяльності, що не приносить конкретний фінансовий результат. Також експертами надаються практичні рекомендації по зниженню наявних ризиків / ЭКТЦ "ВАТТ" проводит проверки правильности выполнения служебных/производственных операций персоналом Компании-заказчика. В результате таких инспекций даются практические рекомендации по улучшению, ведущие к снижению затрат в процессах за счет исключения деятельности, не приносящей конкретный финансовый результат. Также экспертами даются практические рекомендации по снижению имеющихся рисков

19.06.2009
Заочне навчання в ЕКТЦ "ВАТТ" - такий новий вид послуг відкритий в наших програмах з 1-го липня 2009 року. Слухачі одержують в електронному вигляді: матеріали для підготовки (теоретичний і практичний блоки), завдання, запитання для перевірки знань. Всі відповіді за результатами завдань і тестування будуть конфіденційно проаналізовані в режимі електронного листування разом з учасником тестування. Після закінчення курсу слухачам будуть вислані відповідні Свідоцтва / Заочное обучение в ЭКТЦ "ВАТТ" - такой новый вид услуг открыт в наших программах с 1-го июля 2009 года. Слушатели получают в электронном виде: материалы для подготовки (теоретический и практический блоки), задания, вопросы для проверки знаний. Все ответы по результатам заданий и тестирования будут конфиденциально проанализированы в режиме электронной переписки вместе с участником тестирования. После окончания курса слушателям будут высланы соответствующие Свидетельства

15.06.2009
ЕКТЦ "ВАТТ" підготував новий тренінг по впровадженню вимог API Spec Q1| ISO/TS 29001:2007 в організаціях нафтової, нафтохімічної і газової промисловості. Запрошуємо зацікавлені організації для участі в тренінгу / ЭКТЦ "ВАТТ" подготовил новый тренинг по внедрению требований API Spec Q1| ISO/TS 29001:2007 в организациях нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Приглашаем заинтересованные организации для участия в тренинге

01.06.2009
ЕКТЦ "ВАТТ" проводить консультування Компаній по аналізу ланцюжків створення цінності/вартості і виключення процесів, які не додають цінність в створенні/випуску продукції та/або наданні послуг для усунення непотрібних втрат. Використовуються підходи "Бережливого виробництва", приклади кращої практики / ЭКТЦ "ВАТТ" проводит консультирование Компаний по анализу цепочек создания ценности/стоимости и исключения процессов, которые не добавляют ценность в создании/выпуске продукции и/или предоставлении услуг для устранения ненужных потерь. Используются подходы "Бережливого производства", примеры лучшей практики

20.05.2009
26-го травня на семінарі "Практичні аспекти розробки, впровадження та вдосконалення систем менеджменту - Бережливе виробництво" виступить з доповіддю В.В. Тихоненко / 26-го мая на семинаре "Практические аспекты разработки, внедрения и совершенствования систем менеджмента - Бережливое производство" выступит с докладом В.В. Тихоненко

19.05.2009
Члени Спілки фахівців-експертів з якості взяли участь у 6-му Всеукраїнському з'їзді якості, який відбувся у Києві 19 травня 2009 року. Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості В.В.Тихоненко виступив при обговоренні резолюції з'їзду

18.05.2009
У Представництві Світового Банку в Україні відбулась міжнародна конференція: "Регулювання безпеки харчової продукції в Україні: забезпечення економічного розвитку та захисту прав споживачів". Семінар проводився за підтримки Держкомпідприємництва, Міністерства економіки України, проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC), SIDA та ін. Співробітник ЕКТЦ "ВАТТ", член Спілки фахівців-експертів з якості був учасником конференції

12.05.2009
Валентин Тихоненко
Раціональний підхід: "неперервність" бізнесу
Ніхто не хоче, щоб діяльність компанії припинилася внаслідок непередбачених несприятливих обставин. Навіть думати про це неприємно. Ось і намагаються цього не робити, внаслідок чого відмовляються від планування своїх дій на даний випадок. А дарма. Раціональний підхід до планування кризових ситуацій допоміг би подолати багато форс-мажорів (читайте статтю в журналі "Генеральний директор" №3, 2009) / Валентин ТИХОНЕНКО
Рациональный подход: "непрерывность" бизнеса
Никто не хочет, чтобы деятельность компании прекратилась вследствие непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Даже думать об этом неприятно. Вот и стараются этого не делать, в результате чего отказываются от планирования своих действий на данный случай. А зря. Рациональный подход к планированию кризисных ситуаций помог бы преодолеть многие форс-мажоры (читайте статью в журнале "Генеральный директор" №3, 2009)

30.04.2009
Тренінг "Системи HACCP та GMP на поліграфічних підприємствах" / Тренинг "Системы HACCP и GMP на полиграфических предприятиях"

17.04.2009
Сучасні системи менеджменту в медиицині / Современные системы менеджмента в медицине

14.04.2009
ЕКТЦ "ВАТТ" випускає "Практичний довідник директора підприємства" / ЭКТЦ "ВАТТ" выпускает "Практический справочник директора предприятия"

09.04.2009
Голова Правління Спілки фахівців-експертів В.В.Тихоненко брав участь у засіданні Головної конкурсної комісії "100 кращих товарів України". Було визнано доцільним проведення конкурсу і у 2009 році. На засіданні обговорені і затверджені з відповідними пропозиціями Програма проведення Конкурсу, Рекомендації для учасників, Методика проведення оцінки якості продукції (робіт, послуг) експертами Конкурсу та план роботи ГКК на 2009 рік

03.04.2009
Аудити закупівель. Державні і комерційні закупівлі / Аудиты закупок. Государственные и коммерческие закупки

23.03.2009
ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС" отримав сертифікати відповідності на систему екологічного менеджменту з ISO 14001:2004 та систему менеджменту охорони праці та здоров'я з OHSAS 18001:2007. Тепер інтегрована система менеджменту відповідає трьом стандартам: ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001. Консультативну підтримку проекту впровадження надавав ЕКТЦ "ВАТТ" / ОАО "ЗАПОРОЖКОКС" получил сертификаты соответствия на систему экологического менеджмента по ISO 14001:2004 и систему менеджмента ораны труда и здоровья по OHSAS 18001:2007. Теперь интегрированная система менеджмента соответствует трем стандартам: ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Консультационную поддержку проекта внедрения предоставлял ЭКТЦ "ВАТТ"

17.03.2009
Інформація для нафтотрейдерів: будьте уважні - з 16 березня цього року набули чинності зміни в документі "Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1442-97-%EF&p=1237277269500108) / Информация для нефтетрейдеров: будьте внимательны - с 16 марта этого года вступили в силу изменения в документе "Правила розничной торговли нефтепродуктами"

16.03.2009
Приблизний перелік документації для системи екологічного управління на підприємстві / Примерный перечень документации для системы экологического управления на предприятии

16.03.2009
Перелік контрольних запитань з безпеки роботи в лабораторії / Перечень контрольных вопросов по безопасности работы в лаборатории

10.03.2009
У Представництві Світового Банку в Україні відбувся семінар: "Технічне регулювання в Україні: що означатиме реформа для підприємців". Семінар проводився за підтримки Держкомпідприємництва, Міністерства економіки України та проекту IFC "Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні". На семінарі виступили: п.Пабло Сааведра (Світовий Банк), п.Санжар Ібрагімов (Міжнародна фінансова корпорація) та представники проекту ЄС "Технічна допомога українській інфраструктурі забезпечення якості" п.Стефанос Іокімідіс та п.Свєтлозар Тополєв. Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості В.Тихоненко був учасником семінару та брав активну участь у дискусії

06.03.2009
Будьте уважні і пам'ятайте, що введені в дію у 2009 році: "Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів" (введена наказом Держкомстату від 13.11.2008 N 452) та "Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" (введена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 10.12.2008 №639)

03.03.2009
Вимоги GDP і практичні рекомендації по впровадженню вимог належної дистриб'юторської практики роботи з лікарськими засобами розглядаються на тренінгу "GDP: належна дистриб'юторська практика". З 1 січня 2009 р. виконання цих вимоги є обов'язковим згідно Постанови Кабінету Міністрів України. Слухачі одержують не тільки необхідні знання, а і CD з презентаціями матеріалів тренінгу, необхідних нормативних документів, довідників, документів ВООЗ і ЄС, документів для СМК і GDP, інструкцій з охорони праці, різні довідкові документи / Требования GDP и практические рекомендации по внедрению требований надлежащей дистрибьюторской практики работы с лекарственными средствами рассматриваются на тренинге "GDP: надлежащая дистрибьюторская практика". С 1 января 2009 г. выполнение этих требования является обязательным согласно Постановлению Кабинета Министров Украины. Слушатели получают не только необходимые знания, а и CD с презентациями материалов тренинга, необходимых нормативных документов, справочников, документов ВООЗ и ЕС, документов для СМК и GDP, инструкций по охране труда, разные справочные документы

20.02.2009
Відбулося перше засідання Оргкомітету 6-го Всеукраїнського з'їзду якості, який відбудеться в Києві 19 травня 2009 року. У засіданні брав участь і В.В.Тихоненко - голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості. Затверджено проект Програми з'їзду та робочі групи

18.02.2009
Відносно лікарських засобів для людини / Относительно лекарственных средств для человека

11.02.2009
Система управління якістю (СМЯ) у фармацевтичних організаціях / Система управления качеством (СМК) в фармацевтических организациях

10.02.2009
Настанова по належній практиці гуртової реалізації лікарських препаратів для людини / Руководство по надлежащей практике оптовой реализации лекарственных препаратов для человека

09.02.2009
Нормативні документи - Фармація / Нормативные документы - Фармация

05.02.2009
Регламентні документи GMP GDP / Регламентные документы GMP GDP

03.02.2009
Стандартні операційні процедри (СОП) / Стандартные операционные процедуры (СОП) / Standart Operation Procedures (SOP)

02.02.2009
Лікарські засоби. Належна лабораторна практика / Лекарственные средства. Надлежащая лабораторная практика

30.01.2009
Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції / Лекарственные средства. Надлежащая практика дистрибуции

28.01.2009
Новий тренінг: "Використання основ Кіотського протоколу та інших міжнародних документів для торгівлі викидами підприємства"

23.01.2009
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

06.01.2009
Нові семінари в лютому: "Бережливе виробництво - цінність в період кризи"; "ТОВ - тотальна оптимізація виробництва"; "Програма вдосконалення системи постачання. Підхід ТСО" / Новые семинары в феврале: "Бережливое производство - ценность в период кризиса"; "ТОП - тотальная оптимизация производства"; "Программа совершенствования системы снабжения. Подход ТСО"

05.01.2009
Тренінг "Основні положення та застосування нових Правил безпеки праці в сфері забезпечення авіаційним паливом: "ПРАВИЛА безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами" / Тренинг "Основные положения и применение новых Правил безопасности труда в сфере обеспечения авиационным топливом: "ПРАВИЛА безопасности во время работы с ГСМ и спецжидкостями"

26.12.2008
Стандарти системи безпеки праці / Стандарты системы безопасности труда

24.12.2008
Лабораторія - калібрування - повірка - невизначеність вимірювань / Лаборатория - калибровка - поверка - неопределенность измерений

01.12.2008
Для розробки/переробки документації СМЯ використовуйте Настанову Технічного Комітету ISO по вимогам до документації, а саме: "Guidance on the Documentation Requirements of ISO 9001:2008" / Для разработки/переработки документации СМК используйте Руководство Технического Комитета ISO по требованиям к документации, а именно: "Guidance on the Documentation Requirements of ISO 9001:2008"

24.11.2008
Семінар "Як пітримати СМЯ в період кризи. Новий ISO 9001 версії 2008 року. Практичні запитання переходу на нову версію стандарту" / Семинар "Как поддержать СМК в период кризиса. Новый ISO 9001 версии 2008 года. Практические вопросы перехода на новую версию стандарта"

21.11.2008
ЕКТЦ "ВАТТ" успішно закінчив консалтинговий проект по впровадженню інтегрованої системи менеджменту на ВАТ "ЗАПОРОЖКОКС" / ЭКТЦ "ВАТТ" успешно закончил консалтинговый проект по внедрению интегрированной системы менеджмента на ОАО "ЗАПОРОЖКОКС"

21.11.2008
Вже вийшов новий стандарт ISO 9001:2008 / Уже вышел новый стандарт ISO 9001:2008

14.11.2008
Будьте уважні! З 1 січня 2009 року потрібно вести звітність по відходам згідно нової Інструкції "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

13.11.2008
Система енергоменеджменту: від стандартів національних до стандартів ISO / Система энергоменеджмента: от стандартов национальных к стандартам ISO

11.11.2008
Міжнародна організація по стандартизації (ISO) розробляє новий стандарт ISO 50001. Майбутній стандарт ISO 50001 визначить схему управління енергією для промислових підприємств та комерційних організацій / Международная организация по стандартизации (ISO) разрабатывает новый стандарт ISO 50001. Будущий стандарт ISO 50001 определит схему управления энергией для промышленных предприятий и коммерческих организаций

10.11.2008
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" 10 листопада направив пропозицію по антикризових заходах в Комітет із питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Верховної Ради. Пропозиції (7 пунктів) торкаються зміни в кризовий період оподаткування підприємств і фізичних осіб, а також інших аспектів / Генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ" 10 ноября направил предложение по антикризисным мерам в Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Рады. Предложения (7 пунктов) касаются изменения в кризисный период налогообложения предприятий и физических лиц, а также других аспектов

07.11.2008
Стандарти на системи менеджменту (міжнародні і національні стандарти, специфікації, звіти, настанови ISO та інших міжнародних організацій) / Стандарты на системы менеджмента (международные и национальные стандарты, спецификации, отчеты, руководства ISO и других международных организаций)

06.11.2008
"Розвиток неперервності бізнесу/виробництва для підвищення конкурентоспроможності національних компаній" така тема доповіді В.В.Тихоненка генерального директора ЕКТЦ "ВАТТ", голови Правління Спілки фахівців-експертів з якості на науково-практичній конференції "Повертаємось до якості: немає якості - немає бізнесу" (Київ, 6 листопада 2008 р.)

05.11.2008
ЕКТЦ "ВАТТ" проводить консультування підприємств по антикризовому управлінню / ЭКТЦ "ВАТТ" проводит консультации предприятий по антикризисному управлению

04.11.2008
ЕКТЦ "ВАТТ" успішно завершив проект створення системи управління в сфері оцінки землі/нерухомості / ЭКТЦ "ВАТТ" успешно завершил процесс создания системы управления в сфере оценки земли/недвижимости

03.11.2008
Вже скоро буде стандарт ISO 9001:2008! Слідкуйте за нашими семінарами! / Уже скоро будет стандарт ISO 9001:2008! Следите за нашими семинарами!

31.10.2008
Підприємство повинно вміти оцінювати ступінь ризиків (економічних, політичних, технічних та ін.) та керувати ними. Управління ризиками визначає шляхи і можливості забезпечення стійкості підприємства, його здібності протистояти різним несприятливим ситуаціям. Про це і багато іншого з конкретними прикладами - на семінарі ЕКТЦ "ВАТТ", який відбудеться 13-14 листопада в Києві / Предприятие должно уметь оценивать степень рисков (экономических, политических, технических и др.) и управлять ими. Управление рисками определяет пути и возможности обеспечения устойчивости предприятия, его способности противостоять различным неблагоприятным ситуациям. Об этом и о многом другом с конкретными примерами - на семинаре ЭКТЦ "ВАТТ", который состоится 13-14 ноября в Киеве

27.10.2008
Семінар "Ризики підприємства. Оцінка, попередження, нейтралізація, скорочення" / Семинар "Риски предприятия. Оценка, предупреждение, нейтрализация, сокращение"

24.10.2008
Міжнародна організація праці (МОТ) випустила в 2008 році нову редакцію документу: "Абетка прав трудящих жінок і гендерної рівності". Наша рекомендація: використовуйте положення цього документу при складанні своїх колективних договорів, для системи управління охороною праці по OHSAS 18001:2007 і системи соціальної відповідальності за стандартом SA 8000 / Международная организация труда (МОТ) выпустила в 2008 году новую редакцию документа: "Азбука прав трудящихся женщин и гендерного равенства". Наша рекомендация: используйте положения этого документа при составлении своих коллективных договоров, для системы управления охраной труда по OHSAS 18001:2007 и системы социальной ответственности по стандарту SA 8000

22.10.2008
Семінар "Антикризові заходи. Дії в період кризи" / Семинар "Антикризисные меры. Действия в период кризиса"

20.10.2008
Як захистити свій бізнес в умовах кризової ситуації - нові програми ЕКТЦ "ВАТТ" допоможуть Вам / Как защитить свой бизнес в условиях кризисной ситуации - новые программы ЭКТЦ "ВАТТ" помогут Вам


17.10.2008
Деякі важливі зміни в "Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженій наказом МНС від 06.02.2006 N 59, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за N 480/12354" (планові та позапланові перевірки - п.3.3 та: контроль за проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт - п.3.13.11)

15.10.2008
НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. Належна виробнича практика

10.10.2008
Зміни в Законі України "Про охорону праці"

06.10.2008
Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

03.10.2008
Методичні рекомендаціі по розрахунку нормативів утворення відходів виробництва та споживання (російською мовою)

29.09.2008
Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких бґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

26.09.2008
Орієнтований перелік небезпек, за яких використовуються засоби індивідуального захисту

24.09.2008
Disaster Recovery Institute-Ukraine запрошує до Києва / Disaster Recovery Institute-Ukraine приглашает в Киев

22.09.2008
Список процесів і ключові фактори успіху - приклад / Список процессов и ключевые факторы успеха - пример

15.09.2008
Щодо аналізу вищого керівництва - вимоги стандартів / Анализ высшего руководства - требования стандартов

08.09.2008
Аналіз причин невідповідностей (російською мовою)

04.09.2008
Перелік стандартів ISO (російською мовою)

03.09.2008
Інформація для впровадження вимог стандарту OHSAS 18001:2007 / Информация для внедрения требований стандарта OHSAS 18001:2007

20.08.2008
ЕКТЦ "ВАТТ" успішно проводить корпоративні тренінги щодо впровадження систем менеджменту за вимогами міжнародних стандартів ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Тренінги мають практичну направленість. Учасникам надаються проекти системних документів (процедур, інструкцій), записів, багато прикладів з різних сфер діяльності, практичні рекомендації щодо впровадження та вдосконалення систем

11.08.2008
ЕКТЦ "ВАТТ" проводить корпоративні тренінги з впровадження екологічних систем управління за вимогами міжнародного стандарту ISO 14001:2004 (в роздаткові матеріали включено більше 200 документів, необхідних підприємству, включаючи приклади документів: процедур, інструкцій, планів та ін.)

07.08.2008
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультувати підприємства, які виробляють продукти харчування (ДСТУ 4161, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC)

01.08.2008
Вимоги до робіт з проведення екологічного аудиту (з документів ПРОООН)

30.07.2008
Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК 005-96 "Класифікатор відходів"

28.07.2008
Новий напрямок професійноі підготовки в Украіні (російською мовою)

23.07.2008
ЕКТЦ ВАТТ продовжує успішно працювати з Компаніями будівельного сектора. Ще одна крупна Компанія з цього сектора завдяки співпраці ЕКТЦ ВАТТ має ефективну інтегровану систему менеджменту, що враховує вимоги міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 і OHSAS 18001 / ЭКТЦ ВАТТ продолжает успешно работать с Компаниями строительного сектора. Еще одна крупная Компания из этого сектора благодаря сотрудничеству ЭКТЦ ВАТТ имеет эффективную интегрированную систему менеджмента, учитывающую требования международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001

21.07.2008
Документація підприємства з питань охорони навколишнього середовища (російською мовою)

17.07.2008
Перелік природоохоронноі документаціі, яка повинна бути на підприємстві

15.07.2008
Вперше в Украіні ЕКТЦ "ВАТТ" разом з відомим американським інститутом починають роботи по проведенню тренінгів і атестації фахівців по забезпеченню безперервності бізнесу. Стежте за нашими новинами! Не упустіть можливість отримати міжнародний сертифікат, що визнається в світі / Впервые в Украине ЭКТЦ "ВАТТ" вместе с известным американским институтом начинают работы по проведению тренингов и аттестации специалистов по обеспечению непрерывности бизнеса. Следите за нашими новостями! Не упустите возможность получить признаваемый в мире международный сертификат

14.07.2008
Зміст звіту про валідацію / Содержание отчета о валидации

04.07.2008
Зверніть, будь ласка, увагу на новий для Вас важливий НПАОП: НПАОП 0.00-4.01-08 "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ", а також на додатки до нього в якому є картки забезпечення спецодягом; ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕК, ЗА ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ; ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

09.06.2008
Працівникам випробувальних та калібрувальних лабораторій, органів з сертифікаціі та інспекційних органів

15.05.2008
Практичним досвідом консультантів та тренерів ЕКТЦ "ВАТТ" зацікавилися спеціалісти відомого американського інституту

30.04.2008
ЕКТЦ "ВАТТ" успішно консультує компаніі, які працюють в будівельному бізнесі

23.04.2008
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості виступив у Верховній Раді на міжнародній конференціі "Система технічного регулювання в Украіні: реформування з метою розвитку", яку організував Комітет Верховної Ради Украіни з питань промисловості, регуляторної політики та підприємництва за підтримки Міжнародноі Фінансовоі Корпораціі (Група Світового Банку)

23.04.2008
Спілка фахівців-експертів з якості брала участь у презентаціі проекту "Посилення діяльності Національного агентства з акредитаціі Украіни"

21.04.2008
ЕКТЦ "ВАТТ" визнаний переможцем тендеру на розробку інтегрованоі системи менеджменту (ISO 9001:2000 + ISO 14001:2004 + OHSAS 18001:2007) у ВАТ "Концерн ГАЛНАФТОГАЗ"

19.04.2008
На заводі "Полісинтез" у місті Бібрка на Львівщині сталася пожежа (дивіться фото). Горів склад з пінополіуретаном. Як і у випадку Ожидівськоі аваріі було недостатнє інформування населення про індивідуальних захист та наслідки - вплив пожежі на людей, на навколишнє середовище: повітря, грунт, воду

08.04.2008
7 та 8 квітня наші співробітники взяли участь у роботі Форуму соціальної відповідальності (ISO 26000) та виступили на семінарі для представників харчових підприємств

07.04.2008
Форми документів по розгляду скарг, рекламацій у відповідності з вимогами міжнародних стандартів (російською мовою)

31.03.2008
"Школа сучасного бізнесу" (російською мовою)

26.03.2008
Наші співробітники взяли участь у міжнародній конференціі "Розвиток бізнес-партнерства для просування корпоративно-соціальноі відповідальності"

25.03.2008
"Сучасний бізнес та конкурентоспроможність підприємств" - міжнародна програма, яка пройде в Берліні в липні 2008 року (російською мовою)

17.03.2008
Покращення, удосконалення. Метод удосконалення діяльності (російською мовою)

14.03.2008
Відбулось засідання новоі Громадськоі Ради при Держспоживстандарту Украіни. Згідно наказу від 12 березня 2008 р. №92 тепер до складу Громадськоі Ради входять 34 особи, а очолює іі - Школьник Л.С. В засіданні Громадськоі Ради також брали участь Голова Держспоживстандарту Лосюк Л.В., та заступник Голови - Жарков Ю.В. Разом з іншими членами Громадськоі Ради Тихоненко В.В. взяв участь у засіданні. Розглядались питання про проекти Закону Украіни "Про ринковий нагляд" (реєстр №1365), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украіни (щодо стандартизаціі та обов'язковоі сертифікаціі) (реєстр. №1363) та інші питання. Телефон Громадської Ради: 044 528 90 17

06.03.2008
Вийшло третє оновлення до "Практичного довідника спеціаліста з охорони праці" під загальною редакцією В.В.Тихоненка - генерального директора ЕКТЦ "ВАТТ"

03.03.2008
Продовжується робота над стандартом ІСО 10004 (ISO 10004) "Управління якістю - Задоволеність споживача - Настанова для моніторингу та вимірювань" Quality Management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring

21.02.2008
Робота над новим стандартом ISO 9004 продовжується (російською мовою)

18.02.2008
Основні вимоги до Положення про підрозділ
(російською мовою)
04.02.2008
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості В.В.Тихоненко та академік - секретар відділення економіки НАН України, академік Геєць В.М. проведуть засідання секціі: "Інноваційно-інвестиційна привабливість Украіни в контексті конкурентоспроможності національноі економіки" на 10-му Конгресі ділових, наукових і творчих кіл "Євро-2012 - крок до європейського визнання Украіни", який відбудеться 25 березня 2008 р, м. Киів, ПМ "Український дім"

24.01.2008
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості В.В. Тихоненко провів майстер-клас: "Ключові показники в системах менеджменту" (російською мовою)

08.01.2008
Тренінг "Сучасні системи харчової безпеки" (російською мовою)

26.12.2007
В Українському Домі (м. Київ) пройшло чергове засідання Клубу Конкурентоспроможності в рамках Новорічного прийому Асамблеї ділових кіл

21.12.2007
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості В.В. Тихоненко прийняв участь у засіданні Ради з акредитації

17.12.2007
Семінар "Інноваційні підходи в бізнесі" (російською мовою)

03.12.2007
Оптимізація бізнес-процесів (російською мовою)

30.11.2007
Метанол: приклад карти безпеки (російською мовою)

29.11.2007
ЕКТЦ "ВАТТ" проводить спеціалізовані тренінги для Компаній по розробці/вдосконаленню бізнес-процесів Компанії, положень про підрозділи, посадових та робочих інструкцій

28.11.2007
Вийшло друге оновлення до "Практичного довідника спеціаліста з охорони праці" під загальною редакцією В.В. Тихоненка - генерального директора ЕКТЦ "ВАТТ"

26.11.2007
Рекомендації ЕКТЦ "ВАТТ" виробникам хімічної продукції

19.11.2007
ЕКТЦ "ВАТТ" консультує торгові компанії по: стратегічному плануванню, розвитку компетентності персоналу (Core Competencies), управлінню взаємовідносинами з клієнтами (CRM), бізнес-процесам, ключовим показникам, управлінському обліку. Розробляє Настанову з організації планування, управління та здійснення контролю в Компанії, а також схеми прийняття рішень... (російською мовою)

13.11.2007
Що нового в робочих версіях стандартів: ISO/CD 9001:20xx - зміни поки що незначні. ISO/CD 9004:20xx "Managing for sustainability - A quality management approach"

01.11.2007
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості В.В. Тихоненко взяв участь в роботі Круглого Столу "Приєднання України до розробки міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ISO 26000" та увійшов до складу Національного "дзеркального" комітету з розроблення міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ISO 26000

26.10.2007
План-графік навчання персоналу при впровадженні інтегрованоі системи управління (ІСУ) (російською мовою)

22.10.2007
Тренінг "Безпека бізнесу Компанії" (російською мовою)

22.10.2007
Тренінг "HR підрозділ в системі бізнес-процесів Компанії. Ролі, відповідальності, взаємодії. Критерії і показники результативності та ефективності діяльності" (російською мовою)

12-13.10.2007
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості, генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" В.В. Тихоненко прийняв участь у роботі 5-го Форуму директорів з персоналу і керівників компаній в м. Одеса

06.10.2007
В Ялті (Кічкіне) на конференціі, яку організовували Держспоживстандарт України, ТЮФ Норд Україна та Спілка фахівців-експертів з якості, Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості, генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" В.В. Тихоненко виступив з доповіддю "Управління неперервністю бізнесу та управління ризиками в Компанії з використанням сучасних міжнародних вимог", а також ознайомив учасників конференції з України, Казахстану, Узбекістану з вимогами проекту нового стандарту ISO 9004:20хх

04.10.2007
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості, генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" В.В. Тихоненко у Харкові провів Круглий Стіл по Конкурентоспроможності та якості на тему "Стійкий розвиток Компанії з урахуванням вимог нового міжнародного стандарту ISO 9004"

04.10.2007
Статус стандартів ISO на системи менеджменту (англійською мовою)

18.09.2007
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості В.В. Тихоненко прийняв участь і виступив на міжнародній конференції: "Як реалізувати реформи в Україні: стратегіїі покращення ділового середовища", яку організували IFS (Світовий банк), Мінекономіки та KMBS

06.09.2007
До статті "Фосфорний "слід" та "фосфорна карта". Нові уроки. - Відповідь МНС Україіни (лист №02-9978/171 від 21.08.2007)

04.09.2007
Види консалтингових послуг, які надає ЕКТЦ "ВАТТ" (російською мовою)

30.08.2007
Семінар "Сучасні технології бізнесу. Найкраща практика" (російською мовою)

22.08.2007
В.В. Тихоненко брав участь у першому міжнародному інноваційно-культурологічному Форумі "Відроджуйся, Україно!" та виступив там на Круглому столі з питань лідерства

22.08.2007
В.В. Тихоненко брав участь у засіданні Головної конкурсної комісії всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів Україіни"

21.08.2007
Вийшло перше оновлення до "Практичного довідника спеціаліста з охорони праці" під загальною редакцією В.В. Тихоненка та участю ЕКТЦ "ВАТТ"

16.08.2007
В.В. Тихоненко виступив на засіданні Громадськоі ради Держспоживстандарту України з доповіддю "Технічне регулювання. Перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні: скорочувати чи принципово переглядати на підставі фактичних даних?" Матеріали виступу розміщені на сайті Держспоживстандарту України в рубриці "Громадська рада"

07.08.2007
В.В. Тихоненко приймав участь у засіданні Ради з акредитації. В даний час членами Ради з акредитації є 18 чоловік

03.08.2007
Фосфорний "слід" і "фосфорна карта". Нові уроки. - Стаття В.В. Тихоненко, голови правління Спілки фахівців-експертів з якості (російською мовою)

01.08.2007
ЕКТЦ "ВАТТ" - Ваш Консультант для конкурентоспроможності Вашого бізнесу (російською мовою)

24.07.2007
Новий стандарт OHSAS 18001:2007 введений в дію 01.07.2007. Семінар по впровадженню нових вимог стандарту

23.07.2007
Нові стандарти ISO 9001 та ISO 9004. Підготовка до переходу на нові версії стандартів

17.07.2007
Стійкий розвиток Компанії. Ми пропонуємо семінар, який допоможе знаходити правильні рішення в стійкому розвитку Компаніі та в питаннях конкурентних переваг (російською мовою)

11.07.2007
Експертна оцінка виробництв і бізнесу, розробка систем менеджменту, проектний менеджмент, підготовка до тендерів, підготовка та супровід інвестиційних проектів, рекомендації по вдосконаленню/покращенню діяльності, аудити постачальників, ексклюзивні тренінги для працівників Компаній, бізнес-консультування по договорам та контрактам

05.07.2007
Базові стандарти ISO (російською мовою)

11.06.2007
"Управління неперервністю бізнесу з використанням сучасних міжнародних вимог" - тези доповіді Тихоненко В.В. на 2-му З'ізді керуючих директорів України

29.05.2007
"Управління ризиками" - з такою темою виступив генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" Тихоненко В.В. на семінарі "Практичні аспекти розробки, впровадження та вдосконалення систем менеджменту на підприємстві", який проходив в Криму

27.04.2007
Запрошуємо до співпраці для зростання конкурентоспроможності Вашого підприємства

20.04.2007
Маркування - Законодавчі акти Євросоюзу (російською мовою)

11.04.2007
Інформація з сайту ISO (російською мовою)

05.04.2007
Перелік діючої нормативної документації у сфері менеджменту (російською мовою)

29.03.2007
Ексклюзивні тренінги ЕКТЦ "ВАТТ"

28.03.2007
Вийшов з друку "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці" - новий довідник під загальною редакцією генерального директора ЕКТЦ "ВАТТ" Тихоненко В.В.

27.03.2007
Міжнародні стандарти на системи менеджменту якості, розроблені в галузевих технічних комітетах ІСО (російською мовою)

22.03.2007
Напрямки консультацій і тренінгів ЕКТЦ "ВАТТ"

12.03.2007
Стандарти Міжнародноі організаціі по стандартизаціі (ISO), які вийшли в 2006 р. (російскою мовою)

27.02.2007
Тренінг "Стратегічний менеджмент. Розробка та впровадження стратегії розвитку Компанії" (російською мовою)

26.02.2007
Стандарти в сучасному менеджменті проектів (російською мовою)

23.02.2007
ЕКТЦ "ВАТТ" та "Спілка фахівців-експертів з якості" взяли участь у засіданні: "Конкурентоспроможність украінської економіки - важливий чинник членства в СОТ" 9-го конгресу Ділових, наукових і творчих кіл Украіни

21.02.2007
Компанія "УкрЕЛКОМ" успішно пройла сертифікацію СМЯ. Консультаційну підтримку розробки та впровадження системи менеджменту якості надавали спеціалісти ЕКТЦ "ВАТТ"

16.02.2007
- Для покращення діяльності в сфері охорони праці використовуйте вимоги стандарту ISO 11683
- Для вдосконалення діяльності при перевезенні небезпечних вантажів використовуйте вимоги стандарту ISO 16106
- Для тих хто випускає лікарські препарати - доцільне використання вимог стандарту ISO 15378

06.02.2007
Вийшла з друку книга: "Настільна книга керівника. Управлінський консультант. Книга 2". В книзі представлена 31 стаття про сучасні методи підвищення ефективності роботи підприємств та практики іх застосування на пострадянському просторі. Автори: експерти з Украіни, Росії, Беларусі, Ізраіля та Литви (російською мовою)

06.02.2007
Дивіться статтю генерального директора ЕКТЦ "ВАТТ" В.В. Тихоненко в 2-му Розділі книги "Управлінський консультант. Книга 2" (Системи менеджменту якості), "Чи може компанія, яка має стандартизовані системи управління, отримувати конкурентні переваги"

05.02.2007
Вигоди від впровадження системи управління охороною праці та здоров'ям (OHSAS 18001, BS 8800) (російською мовою)

02.02.2007
Компанія "УВК" отримала сертифікат СМЯ ISO 9001:2000. Консультаційну підтримку розробки та впровадження системи менеджменту якості надавали спеціалісти ЕКТЦ "ВАТТ"

30.01.2007
Анонс тренінгу "Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність Компанії" (російською мовою)

29.01.2007
Як виміряти та покращити маркетингову діяльність організації... (російською мовою)

25.01.2007
Розробка системи навчання персоналу організації (російскою мовою)


17.01.2007
Тренінг: "Інтегрована система менеджменту в Компанії"

16.01.2007
Стандарти фінансових послуг

09.01.2007
Семінар: "Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність компанії"

08.01.2007
Корпоративний семінар: "Управління безперервністю бізнесу компанії"


26.12.2006
Ефективність бізнесу

14.12.2006
OHSAS 18001 - стандарт з систем менеджменту професійного здоров'я та безпеки праці

11.12.2006
ISO 14000 - серія міжнародних стандартів в галузі систем екологічного менеджменту


08.12.2006
Консультування. Перелік послуг


05.12.2006
Успішно завершено проект впровадження інтегрованої системи менеджменту в компанії "В.А.Т.-Прилуки". Робота консультантів була високо оцінена, як компанією, так і міжнародним органом з сертифікаціі "ТЮФ Норд Серт"

30.11.2006
Семінар: "Конкурентоспроможність підприємства"

28.11.2006
Семінар: "Внутрішні аудити системи управління ризиками в Компаніі"

20.11.2006
Коротко про стандарт ISO/IEC 27001:2005

16.11.2006
"Конкурентоспроможність підприємства. Критерії і показники" - назва доповіді, з якою виступив Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ", голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості на міжнародній Конференції "Теорія і практика управління підприємством"

07.11.2006
Семінар: "Прості та практичні рішення для підвищення результативності праці"

24.10.2006
"Інвестиціі як внесок в національну конкурентоздатність, критеріїі оцінки" під такою назвою пройшла в Українському Домі секція в рамках Міжнародного форуму "Building City 2006. Фінансування проектів та залучення інвестицій"

29.09.2006
Інструменти для для ефективного бізнесу: висновки конференції

14.09.2006
Соціальна відповідальність бізнесу - така назва нової статті Валентина Тихоненко, генерального директора ЕКТЦ "ВАТТ", к.т.н., в журналі "Бизнес Мост", №7-8, 2006 рік


19.08.2006
Круглий стіл: "Конкурентоспроможність національних товаровиробників" в рамках всеукраїнської конференціі "Від лідера особистості - до держави лідера" провів Тихоненко В.В., голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості, генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ"

15-16.06.2006
Генеральний директор ЕКТЦ "ВАТТ" В.В.Тихоненко виступив на другому міжнародному Бізнес-форумі "Управлінський консультант", з двома доповідями: "Ризикують усі, всюди і завжди. Система управління ризиками". "Haute couture" і "pret a porter" у менеджменті

25.04.2006
В Києві, в Будинку Прийомів пройшла сессія Ассамблеі Ділових Кіл. В роботі сессіі прийняв участь голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості, генеральний директор експертно-консультаційного центру "ВАТТ" В.В.Тихоненко і виступив з доповіддю на тему: "Конкурентоспроможність підприємств"

01.03.2006
Тези доповіді В.В.Тихоненко з 1-ї міжнародної дискусійноі конференціі: "Стратегія управління підприємством у вискоконкурентних умовах зростаючоі економіки", яка проходила у Києві 20 лютого 2006 року

21-22.02.2006
В Києві у Центрі культурного і ділового співробітництва "Український Дім" відбувся VIII Конгрес ділових, наукових і творчих кіл Украіни

19.11.2005
"Стандартизовані системи управління компанією" - чи можна з ними отримувати конкурентну перевагу та вигоди - В.В. Тихоненко (Теорія і практика управління підприємством. Міжнародна конференція. Тези доповіді)

01.11.2005
Відбулася прес-конференція "Управлінське консультування в Україні: розвиток ринку"

29.09.2005
"Управлінський Консультант" - так тепер називається настільна книга керівника

15.08.2005
В.В. Тихоненко виступив на форумі "Управлінський консультант". Назва доповіді: "Про менеджмент. Пора покращувати принципи. СМЯ по ISO 9004:2000 - вхід у стратегічний менеджмент"

01.07.2005
Спілка фахівців-експертів з якості та ЕКТЦ "ВАТТ" взяли участь у міжнародному Бізнес-Форумі "Управлінський консультант"

24.05.2005
Виступ В.В. Тихоненко на "4-му Всеукраінському з'їзді якості"

15.03.2005
Вперше в Україні ЕКТЦ "ВАТТ" проводить для компаній корпоративний тренінг: "Аутсорсинг. Управління структурою аутсорсингу"

02.03.2005
Регулярне технічне обслуговування і ремонт - кращий спосіб, щоб запобігти поломкам устаткування, які можуть привести до небезпечної ситуації

24.02.2005
Спілка фахівців-експертів з якості

Вперше в Україні 24 лютого 2005 року в рамках семінару "Сучасні маркетингові механізми й управлінські інструменти у підвищенні якості" "Санаторій "АВАНГАРД" (Немирів, Вінницька область) отримав сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001:2000 на надання санаторно-курортних послуг

24.02.2005
Український Дім, Прес-центр. В рамках Конгресу Ділових кіл зроблено доповідь на семінарі "Сучасні маркетингові механізми й управлінські інструменти у підвищенні якості та формуванні бренду: особистість, підприємство (товар), держава"

2004-й рік:
Зроблено доповіді на конференціях:
Березень: "ІІ-а Всеукраїнська конференція з якості"
Квітень: "4-а Конференція "Системи управління якістю" в Одесі
Травень: "І-й Всеукраїнський форум консультантів", міжнародна конференція "Якість та довкілля-2004"
Вересень: 2-й Всеукраїнський форум "Персонал 2004"UA-118560978-1