Комплаєнс. Проведення внутрішніх і зовнішніх аудитів (дистанційний консультаційний семінар)
(16 годин - по 2 години на день).

Учасники:
Комплаєнс-менеджери;
Ризик-менеджери;
Внутрішні аудитори;
Спеціалісти у галузі внутрішнього контролю;
Юристи;
Менеджери (операційні, фінансові, HR).

Додаткова інформація
Вартість участі: 9600 грн. без сплати ПДВ.
Для зарубіжних Учасників (російська мова): 360 дол. США чи 320 євро.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Комплаенс. Проведение внутренних и внешних аудитов (дистанционный консультационный семинар)
(16 часов - по 2 часа в день)

Участники:
Комплаенс-менеджеры;
Риск-менеджеры;
Внутренние аудиторы;
Специалисты в области внутреннего контроля;
Юристы;
Менеджеры (операционные, финансовые, HR).

Дополнительная информация
Стоимость участия: 9600 грн. без НДС.
Для зарубежных участников (на русском языке): 360 дол. США или 320 евро.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua