В.В.Тихоненко,
Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості
..."немає людині кращого, як ділам своїм радіти" (Еклезіаст, 3:22).
Підтримую проект резолюції 4-го Всеукраїнського З'їзду якості. Вважаю його достатньо повним і виваженим. Він об'єктивно відображає те, які ми зараз є. Дякую організаторам, ядру Оргкомітету - УАЯ, співголовам, керівникам робочих груп і всім з ким ми співпрацювали у другій робочій групі.
Закликаю всі сторони, які приймають участь у з'їзді до результативної співпраці на основі взаємної поваги. "Нехай кожен робить діло своє і тоді буде мати похвалу в собі, а не в іншому" (Галатам 6:4). І щоб той, хто хоче бути першим, пам'ятав про сказане " А хто хоче бути першим, хай буде найменшим з усіх і слуга всім" (Марка 9:35). Або: "..Хто найменший між вами всіма, - той великий" (Лука 9:48). Чи:"Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде" (Матвія 23:11).
Разом з тим, хотів би додати, що з метою сприяння якості і конкурентноздатності нам потрібно було б розробити "Програму національної конкурентноздатності", а Кабінету Міністрів України започаткувати щорічну Конференцію "Партнерство, відповідальність та спрямованість у майбутнє" .
Лідерство, національна першість, зосередженість на результатах, партнерство, відповідальність, швидкість та спрямованість у майбутнє - це наші орієнтири.
Інформаційно-енергетичне поле українського народу і Майдану не може бути втрачене. Це поле, породжене Богом і людьми вже є в багатьох українських людях і поширюється далі у світ.
Досягнення країною високого рівня відбувається за рахунок добрих діл людей, що є щедрим даром від Бога.
Прийнято говорити про конкурентоспроможність перш за все в матеріальній сфері. А в духовній? Якщо б Міжнародний економічний форум, який щорічно проходить у Давосі (Швейцарія), поряд з оцінками конкурентоспроможності (матеріальної) країн встановлював рейтинг духовності, то за 2004 рік Україна мала б бути на першому місці в світі. Однак, на жаль, поки що для цього не встановлені критерії та відповідні показники для такого оцінювання.
Наш вибір формує прагнення до щастя. Держава більше опікується матеріальними факторами і витрачає для цього ресурси, які надають їй Бог і люди.
Яка мета у нас - загальне благо? Є японський термін "кьосей" (kyosei), який Рюзабуро Каку, голова правління Canon Inc. переклав приблизно так: "жити і працювати для загального блага". Визначення загального блага є й таке: "загальна сума соціальних умов, які сприяють більш повному і більш швидкому досягненню людиною досконалості" (Mater et Magistra, Іван ХХІІІ).
Президент і Уряд повинні мати тверду рішучість присвятити себе загальному благу. Вони вже не можуть відмовитися від завдань народу, Майдану. Іван Павло ІІ відмічав, що "всякий, хто бажає відмовитися від важкого, але благородного завдання покращення долі людини в її цілісності і всіх людей виправдовуючись тим, що боротьба складна і потребує постійних зусиль, або просто із-за випробуваного досвіду поразки і необхідності почати все з початку, зраджує волю Бога Творця" (Sollicitudo Rei Socialis).
І Президент і Уряд мають підтримувати співробітництво в спільноті. Вони призвані працювати в співробітництві з Богом і людьми на благо України.
Є поговірка: "Людина стає людиною через інших". Значить ми потрібні один одному, щоб ми ставали самими собою. "Бо то Я вам приклада дав. Щоб і ви те чинили, як Я вам учинив" (Євангеліє від Івана 13:15).
І Президент і Уряд не повинні забути, що "людська праця перша і є більш важливою, ніж капітал у виробництві товарів і послуг..." і що "першою ціллю любого виду роботи, яку робить людина, завжди є сама людина... і щоб не людина служила роботі, а робота людині (Іван Павло ІІ "Laborem Exercens").
Вимірні цілі, які ставлять і будуть переглядати для їх актуалізації і Президент і Уряд повинні завжди містити цілі, пов'язані з турботою про людей.
Влада не повинна йти на поводу у капіталів без лиця, які не мають ні найменшого інтересу до працівників, а тільки до їх здатності накопичувати багатство.
Є два джерела доходу: праця і капітал. Нова влада повинна забезпечити рівний доступ людей до цих двох джерел доходу. Зважаючи на те, що темпи росту доходу від капіталу значно переважають темпи росту доходу від праці.
Влада постійно повинна людям відповідати на запитання: для чого і кому служить власність? Адже Україна належить всім, а не тільки багатим. І результати економічного росту України не повинні належати тільки багатим. Як було сказано: "Багатство подібне до крові в людському тілі, тому воно повинне циркулювати по всім членам соціального тіла" (Пій ХІІ). Якщо припиняється циркуляція і вся кров буде концентрується в одній частині, то весь організм є в небезпеці.
Св. Августин відмічав, що слово "особисте" походить від слова "нестача, позбавлення" (англ. "private" від "privation" - нестача, відсутність). По його теорії мова явно зв'язує те, що ми дійсно думаємо, з тим, що ми передаємо іншим. Він бачив слова як знаки, які передають істину в процесі взаємодії (спілкування). Він бачив у слові знак "внутрішньої Істини", яка є в розумі того, хто отримує слово: "В процесі розуміння ми звертаємося за порадою не до того, хто говорить, а до внутрішньої Істини, яка є в нашому розумі; слова того, хто говорить, можливо, не що інше, як вказівка скористатися цією порадою" (De Magistro).
Після 21 листопада 2004 року в Україні багато людей прийшли до усвідомлення, що їх дії відповідають їх меті. "Усе добро, яке робиш сьогодні, можуть завтра ж забути, - РОБИ ДОБРО, ХАЙ ТАМ ЩО" (з напису на стіні дитячого притулку Шіші Бгаван у Калькутті).
"Корисне ми знайдемо для себе тоді, коли будемо шукати користь для ближнього" (Іван Златоуст).
Нехай ці слова будуть з нами в нашій роботі і стають добрими нашими ділами.
Детальніше: www.usq.com.ua