Перелік природоохоронної документації, яка повинна бути на підприємстві:

- Технічний звіт з інвентаризації джерел забруднення атмосфери з розрахунком розсіювання;
- Технічний звіт з контролю нормативів ПДВ;
- Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу;
- Паспорти пилогазоочисних установок;
- Журнали первинної звітної документації ПЗД-1, ПЗД-2, ПЗД-3, ПЗД-11, ПЗД-13;
- Дозвіл на розміщення відходів виробництва;
- Паспорт і відомість інвентаризації відходів виробництва;
- Журнал обліку руху відходів виробництва;
- Реєстраційні карти об'єктів утворення відходів виробництва;
- Дозвіл на спецводокористування;
- Проект нормативів гранично-допустимих скидів;
- Результати аналізів стічних вод;
- Паспорт водного господарства;
- Норми водоспоживання та водовідведення;
- Балансова схема водоспоживання та водовідведення;
- Розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище" (для об'єктів, які споруджуються або реконструюються);
- Форми статистичної звітності 2-ТП повітря, 2-ТП водгосп, 1-токсичні відходи.


Детальніше
: www.usq.com.ua