В листопаді 2017 року опубліковано стандарт ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel", який стосується системи управління компетентністю Персоналу, який експлуатує нафтові та газові свердловини

Це друге видання стандарту ISO/TS 17969 (перше видання вийшло в 2015 році) має допомогти працівникам нафтогазової галузі розробляти, впроваджувати, підтримувати і удосконалювати свої системи управління компетентністю (CMS) для Персоналу по експлуатації свердловин. ISO/TS 17969:2017 підтримує загальні принципи управління компетенцією, які можуть застосовуватися до будь-якої операції в нафтогазовій галузі.

У додатках до ISO/TS 17969:2017 наведені приклади профілів компетенцій для Персоналу, відповідального за цілісність свердловини. Додаток А включає приблизний робочий лист, який можна використовувати при проведенні оцінки компетентності, щоб допомогти зафіксувати результати оцінки в порівнянні з очікуванням, а також в результаті плану дій для усунення виявлених прогалин.

ISO/TS 17969:2017 застосовується до всіх операторів, сервісних компаній і бурових підрядників, які працюють на свердловинах і експлуатують свердловини.