Проект 10-ї редакції API Spec Q1 суттєво розширює коло підприємств, які можуть мати систему менеджменту якості (СМЯ) з API Spec Q1 та отримати сертифікати АРІ. Використовувати визнання АРІ для участі у національних та міжнародних тендерах.
Тепер, окрім виробників продукції, сюди входять підприємства, які займаються:
- інжинірингом/проектуванням;
- ремонтом/відновленням продукції;
- обробкою продукції (наприклад, зварювання, термообробка, нанесення покриття, механічна обробка, нарізання різьблення і т.д.);
- інспектуванням;
- тестуванням;
- дистрибуцією.
Наша компанія має значний практичний досвід консультування Персоналу із застосування API Spec Q1 та інших специфікацій Американського інституту нафти. Наші Замовники в Україні, Казахстані, Грузії досягли успіху разом з нами

Проект 10-й редакции API Spec Q1 существенно расширяет круг предприятий, которые могут иметь систему менеджмента качества (СМК) по API Spec Q1 и получать сертификаты AРІ. Использовать признание АРІ для участия в национальных и международных тендерах.
Теперь, кроме изготовителей продукции, сюда входят предприятия, которые занимаются:
- инжинирингом/проектированием;
- ремонтом/восстановлением продукции;
- обработкой продукции (например, сварка, термообработка, нанесение покрытий, механическая обработка, нарезание резьбы и т. д.);
- инспектированием;
- тестированием;
- дистрибуцией.
Наша компания имеет большой практический опыт консультирования Персонала по применению API Spec Q1 и других спецификаций Американского института нефти. Наши Заказчики в Украине, Казахстане, Грузии достигли успеха вместе с нами