ISO 31030:2021 Управління ризиками подорожей. Travel risk management (консультаційний семінар)

Мета заходу
Навчити управляти ризиками подорожей

Цільова аудиторія
Керівники компаній та їх заступники
Ризик-менеджери/аналітики
Менеджери з неперервності бізнесу
Комплаєнс-менеджери
Менеджери з стійкості організації
Менеджери з безпеки
Працівники корпоративної та фізичної безпеки
Виконавчий Персонал

Програма
Існує багато причин, чому люди подорожують. Подорожі давно стали загальною ознакою роботи або функцій працівників.
Як керувати ризиками організації та її працівників при подорожах? На це питання дає відповідь новий стандарт ISO 31030 2021 "Управління ризиками подорожей - Керівництво для організацій".
Ті, хто подорожує (всередині країни чи за кордоном), можуть зіткнутися з незнайомими ситуаціями та середовищем, які мають ті ризики, що відрізняються від їх ризиків на місці звичайного розташування. Дорожньо-транспортні пригоди (на різних видах транспорту), спалахи захворювань, епідемії та стихійні лиха, а також конфлікти, злочинність (у тому числі кібернетична та інформаційна), кіберзагрози, тероризм, політична та соціально мотивована нестабільність можуть загрожувати захисту, безпеці (включаючи інформаційну) та здоров'ю (у тому числі - психічному здоров'ю) подорожуючих і може негативно вплинути на результат їхньої подорожі.
Стандарт надає повний набір варіантів обробки ризиків, які може розглянути організація. Вигоди від використання стандарту включають:
- захист Персоналу, даних, інтелектуальної власності та активів;
- зменшення правового та фінансового ризику;
- сприяння бізнесу в місцях підвищеного ризику;
- підвищення репутації та довіри до організації;
- підвищення довіри працівників до заходів щодо охорони здоров'я, безпеки та захисту щодо подорожей;
- сприяння забезпеченню неперервності бізнесу та організаційної стійкості;
- демонстрацію здатності організації результативно та ефективно контролювати свої ризики, пов'язані з подорожами (що впливає на страхові премії);
- надання впевненості діловим партнерам;
- надання можливості організації відповідати очікуванням клієнтів з точки зору безпеки та стабільності їх ланцюга постачань;
- підвищення ефективності праці.

Програма
Розуміння організації та її контексту
Зовнішній та внутрішній контекст
Специфічна галузь/сектор
Профіль ризику
Внутрішні та зовнішні зацікавлені сторони. Приклади
Профіль та типи подорожуючих
Бізнес-цілі, схильність до ризику та критерії
Управління ризиками подорожей
Аналіз витрат і вигод для допомоги у прийнятті рішень. Використання стандарту IEC 31010
Лідерство та відданість вищого менеджменту
Політика управління ризиками подорожей
Ролі, відповідальність та підзвітність в управлінні ризиками подорожей
Цілі управління ризиками подорожей
Планування/встановлення програми управління ризиками подорожей
Впровадження. План впровадження
Оцінка ризику подорожей
Ідентифікація ризику
Аналіз ризику
Обробка ризику подорожей
Уникнення ризиків. Дозволи перед поїздкою. Обмеження
Розподіл ризиків. Загальне страхування. Спеціальне страхування
Зниження ризику. Вибір варіантів обробки. Компетентність. Інформація, поради та оновлення. Комунікаційні протоколи/платформи. Вибір житла. Інформаційна безпека та захист конфіденційності. Транспортування. Керування подорожами. Зниження ризику для здоров'я (Відновлення мандрівника. Медична допомога. Мандрівники з особливими потребами). Послуги медичної та охоронної підтримки. Планування управління інцидентами. Пункти зв'язку з інцидентами та надзвичайними ситуаціями. Відстеження мандрівників. Планування запобіганню викрадення та викупу. Планування евакуації (також і про інвакуацію)
Комунікація та консультації
Програмні/стратегічні комунікації
Операційні/технічні комунікації
Моніторинг та перегляд програми управління ризиками подорожей
Опитування
Порівняльний аналіз
Показники
Записи програми та звітність
Документація. Що повинна включати документація (перелік)
Зберігання записів та звітності по управлінню ризиками подорожей.

Також в Програмі консультаційного семінару:
Розробка та впровадження програми управління ризиками подорожей. Етапи.
Неповнолітні, які подорожують без законних опікунів. Ролі та обов'язки (опікуни, супроводжуючі та організації). Відповідна документація та підготовка. Чіткі та стислі повідомлення. Витрати.
Рекомендації щодо подорожей під час глобальних проблем.
Обмеження щодо обробки ризику - приклади питань, які організації повинні розглянути, щоб обмежити ризики, пов'язані з різними факторами.
Підготовка з питань управління ризиками подорожей. Зміст підготовки. Оцінка підготовки.
Рекомендації щодо розміщення в місцях підвищеного ризику - питання розміщення, які слід розглянути в місцях з підвищеним ризиком.

І ще ми надамо інформацію про інші потрібні стандарти та документи:
1. ISO 18788 Система менеджменту для приватних охоронних операцій - Вимоги з настановою щодо використання.
2. ISO 22300 Безпека та стійкість - Словник.
3. ISO 22301 Безпека та стійкість. Системи управління безперервністю бізнесу. Вимоги.
4. ISO 31022 Управління ризиками. Настанова з управління юридичними ризиками.
5. ISO 31073 Управління ризиками - Словник.
6. ISO 45001 Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги з настановою щодо використання.
7. ISO/IEC 27000 Інформаційні технології - Методи безпеки - Системи управління інформаційною безпекою - Огляд і словник.
8. IEC 31010 Управління ризиками. Методи оцінки ризиків.
9. ANSI/ASIS PSC.1 Приватна безпека: система управління якістю операцій приватної охоронної компанії - вимоги з настановою.
10. Міжнародний кодекс поведінки для постачальників послуг приватної безпеки.

Це єдиний в Україні та близькому зарубіжжі семінар такої тематики.

Додаткова інформація

Тривалість:
3 дні (24 години).
Вартість:
договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник консультаційного семінару
: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "ВАТТ".
Телефони для довідок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81

Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua