"Настанова з впровадження СМЯ по вимогам API Spec Q1 (9th ed.)". Ця Настанова призначена для підприємств, які виготовляють продукцію по стандартах та специфікаціях для компаній нафтогазового сектору.

"Настанова з впровадження СМЯ по вимогам API Spec Q2". Ця Настанова призначена для підприємств, які надають сервісні послуги при видобутку нафти та газу.

У Настановах, розроблених на основі практичного досвіду, будуть наведені приклади документів СМЯ: процедур, інструкцій, записів. Оцінка ризиків.

Настанови можуть бути використані як при впровадженні СМЯ, так і при її вдосконаленні, а також при проведенні внутрішнього навчання Спеціалістів компаній.

Мови видання
: українська, російська, англійська.

Вартість 1-го екземпляру НАСТАНОВИ
: 515 доларів США (грн. - по курсу НБУ).

Замовлення (із зазначенням ПІБ та повних даних підприємства для укладення договору/контракту) прохання направляти на електронну пошту:
vatt @ akademia.kiev.ua

Детальніше про семінари та тренінги

"Руководство по внедрению СМК по требованиям API Spec Q1 (9th ed.)". Это Руководство предназначено для предприятий, которые изготавливают продукцию по стандартам и спецификациям для компаний нефтегазового сектора.

"Руководство по внедрению СМК по требованиям API Spec Q2". Это Руководство предназначено для предприятий, который предоставляют сервисные услуги при добыче нефти и газа.

В Руководствах, разработанных на основе практического опыта, будут приведены примеры документов СМК: процедур, инструкций, записей. Оценка рисков.

Руководства могут быть использованы как при внедрении СМК, так и при ее совершенствовании, а также при проведении внутреннего обучения Специалистов компаний.

Языки издания
: украинский, русский, английский.

Стоимость 1-го экземпляра РУКОВОДСТВА
: 515 долларов США (грн. - по курсу НБУ).

Заявки (с указанием ФИО и полных данных предприятия для заключения договора/контракта) просьба направлять по электронной почте:
vatt @ akademia.kiev.ua

Подробнее о семинарах и тренингах