Практичний довідник спеціаліста з охорони праці - такий новий довідник під загальною редакцією Тихоненка Валентина Васильовича вийшов у видавництві "Форум Медіа Украіна"

Довідник буде корисним у побудові системи управління охороною праці підприємства - СУОП (включаючи вимоги для СУОП стандарту OHSAS 18001).
Наведено багато форм документів та регламентів (на CD, який додається до книги).
Книга та диск будуть поновлюватися щоквартально, що дасть змогу відслідковувати необхідні зміни.

Зміст книги "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці":

1. Основні положення охорони праці на підприємстві
1.1. Закон України "Про охорону праці"
1.2. Відомчі та галузеві документи
1.3. Органи нагляду та контролю

2. Санітарно-гігієнічні норми
2.1. Державні санітарні норми
2.2. Навколишнє середовище
2.3. Приміщення
2.4. Повітря
2.5. Шум, ультразвук та інфразвук
2.6. Освітлення
2.7. Спецодяг та взуття, засоби індивідуального захисту

3. Пожежна безпека
3.1. Закон України "Про пожежну безпеку"
3.2. Відповідальні за пожежну безпеку
3.3. Перелік протипожежних заходів
3.4. Перевірка стану пожежної безпеки

4. Електробезпека
4.1. Групи електробезпеки
4.2. Електроустаткування
4.3. Електромонтажні роботи

5. Машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки
5.1. Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
5.2. Робота з машинами та механізмами
5.3. Перевірка технічного стану машин та механізмів

6. Медичні аспекти
6.1. Професії, працівники яких підлягають медогляду
6.2. Медичні протипоказання
6.3. Перелік професійних захворювань
6.4. Облаштування медпунктів

7. Соціальні аспекти
7.1. Соціальне страхування
7.2. Нормування робочого часу
7.3. Пільги та компенсації

8. Важкі роботи та роботи з шкідливими або небезпечними умовами праці
8.1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою
8.2. Допуски та заборони
8.3. Роботи з отруйними та шкідливими речовинами

9. Організація охорони праці на підприємстві
9.1 Загальні положення
9.2. Служба охорони праці підприємства
9.3. Навчання та інструктажі з питань охорони праці
9.4. Нагляд і контроль з питань охорони праці
9.5. Аудит з питань охорони праці
9.6. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві
9.7. Атестація робочих місць за умовами праці
9.8. Перелік основних документів з питань охорони праці на підприємстві

10. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
10.1. Відповідальність роботодавця
10.2. Відповідальність посадових осіб
10.3. Відповідальність працівників

За додатковою інформацією можна звернутися по електронній пошті: experts@akademia.kiev.ua або за телефонами: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Детальніше: www.usq.com.ua