Наші доповіді на міжнародному кримському семінарі (травень-червень 2012)

1. Аналіз небезпек та ризиків.
2. Людські помилки та управління.
3. Аудити з урахуванням вимог ISO 19011:2011.
4. Міжнародні стандарти діяльності з соціальної та екологічної стійкості.
5. Загальна настанова з охорони навколишнім середовищем, здоров'я і праці на підприємстві.

на головну сторінику

Наши доклады на международном крымском семинаре (май-июнь 2012)

1. Анализ опасностей и рисков.
2. Человеческие ошибки и управление.
3. Аудиты с учетом требований ISO 19011:2011.
4. Международные стандарты деятельности по социальной и экологической устойчивости.
5. Общее руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда на предприятии.

на главную страницу