Напрямки консультацій і тренінгів:
Реінжиніринг компаніі
Діловодство
Кадрова робота
Охорона праці
Імідж
Управління виробництвом
Маркетинг
Системи менеджменту (якості, навколишнього середовища, здоров'я, соціальноі відповідальності)
Забезпечення безперервності бізнесу
Оцінка бізнесу


Телефони для довідок: О44-387 88 47, О5О-311 88 47


Направления консультаций и тренингов:
Реинжиниринг компании
Делопроизводство
Кадровая работа
Охрана труда
Имидж
Управление производством
Маркетинг
Системы менеджмента (качества, окуружающей среды, здоровья, социальной ответственности)
Обеспечение непрерывности бизнеса
Оценка бизнеса

Телефоны для справок: О44-387 88 47, О5О-311 88 47Головна сторінка

Експертно-консультаційний Центр "ВАТТ"

Ми пропонуємо наступні послуги

Консультаціі

Корпоративні семінари-практикуми

Документи для систем управління

Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"

Фото галерея

РУССКАЯ ВЕРСИЯ