Програми вирішення задач клієнтів

Дяльність наших експертів спрямована на вирішення конкретних проблем/досягнення конкретних цілей наших клієнтів

1. Ключові показники діяльності. Тестування та аналіз цілей/задач Компанії та співробітників. Рекомендації.
2. Інструкції Компанії. Тестування та аналіз письмових інструкцій. Рекомендації.
3. Ризики Компанії. Тестування та аналіз ризиків підприємства. Рекомендації.
4. Енергозбереження. Тестування та аналіз програм енергоменеджменту. Рекомендації.
5. Програми харчової безпечності. Тестування та аналіз програм НАССР (ХАССП). Рекомендації.
6. Вимоги GMP/GDP. Тестування та аналіз програм GMP/GDP. Рекомендації.
7. Програми при виготовленні упаковки для харчової та фармцевтичної промисловості. Тестування та аналіз гігієнічних програм. Рекомендації.
8. Органічне виробництво. Тестування та аналіз діяльності з органічного виробництва. Рекомендації.

- Практичні рішення для бізнесу
- Експертна оцінка діяльності, виробництв, бізнесу. Рекомендації
- Тренінги для Персоналу

Детальніше
: www.usq.com.ua

Программы решения задач клиентов

Деятельность наших экспертов направлена на решение конкретных проблем/достижение конкретных целей наших клиентов

1. Ключевые показатели деятельности. Тестирование и анализ целей/задач Компании и сотрудников. Рекомендации.
2. Инструкции Компании. Тестирование и анализ письменных инструкций. Рекомендации.
3. Риски Компании. Тестирование и анализ рисков предприятия. Рекомендации.
4. Энергосбережение. Тестирование и анализ программ энергоменеджмента. Рекомендации.
5. Программы пищевой безопасности. Тестирование и анализ программ НАССР (ХАССП). Рекомендации.
6. Требования GMP/GDP. Тестирование и анализ программ GMP/GDP. Рекомендации.
7. Программы при изготовлении упаковки для пищевой и фармацевтической промышленности. Тестирование и анализ гигиенических программ. Рекомендации.
8. Органическое производство. Тестирование и анализ деятельности по органическому производству. Рекомендации.

- Практические решения для бизнеса
- Экспертная оценка деятельности, производств, бизнеса. Рекомендации
- Тренинги для Персонала

Подробнее
: www.usq.com.ua