Положення про підрозділ

Положення про підрозділ має містити такі розділи:

Розділ I. Загальні положення
У цьому розділі наводяться відомості про:
- правовий статус підприємства та його підпорядкованість;
- документи, керуючись якими підприємство здійснює свою діяльність;
- порядок оплати праці фахівців (працівників) підрозділу;
- порядок матеріально-технічного, юридичного та фінансового забезпечення підрозділу;
- роботу підрозділу в системі процесів системи управління якістю;
- наявність в підрозділі ресурсів (наприклад: приміщень, засобів виробництва, інструментів, матеріалів, програмного забезпечення, засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, нормативних та організаційно-методичних документів, тощо), які необхідні для виконання робіт.

Розділ II. Роботи, що виконуються підрозділом

У цьому розділі зазначається перелік виконуваних підрозділом робіт.

Розділ III. Структура та склад підрозділу
У цьому розділі наводяться відомості про:
- організаційну структуру підрозділу;
- схеми управління та підпорядкованості;
- порядок призначення та звільнення керівництва;
- вимоги до фахівців (освіта, кваліфікація та досвід роботи, відомості про атестацію, наявність посадових інструкцій).

Розділ IV. Функції підрозділу
У цьому розділі наводяться функції, які виконує підрозділ відповідно до своїх напрямів діяльності.

Розділ V. Права підрозділу
У цьому розділі наводяться права підрозділу і його фахівців, виходячи із напрямів діяльності, відповідно до нормативно-правових актів та інших документів підприємства, що визначають правила проведення робіт підрозділом.

Розділ VI. Обов'язки підрозділу

У цьому розділі наводяться обов'язки підрозділу відповідно до нормативно-правових актів та інших документів підприємства, що визначають правила проведення робіт підрозділом.

Розділ VII. Відповідальність підрозділу
У цьому розділі регламентується відповідальність керівництва підрозділу і працівників цього підрозділу, що обумовлена функціями підрозділу, у напрямах його діяльності.

Розділ VIII. Взаємодія підрозділу
У цьому розділі визначається порядок взаємодії з іншими структурними підрозділами підприємства.

Примітки:
1. Положення про підрозділ може містити також іншу необхідну інформацію.
2. Положення про підрозділ затверджується керівником підприємства.

Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефони для довідок
: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Детальніше: www.usq.com.ua