ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕК, ЗА ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Небезпеки від фізичних факторів

Небезпеки від механічних уражень: удари, падіння, ковзання, порізи,
проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з висоти.

Небезпеки від термічних уражень: опіки, перегрів від теплового
випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження.

Небезпеки уражень організму від підвищених рівнів загальної та/чи
місцевої вібрації, шуму, інфразвуку, ультразвуку, підвищеної та/чи зниженої
вологості та/чи рухомості повітря робочої зони, підвищеного значення
електричної напруги та/чи статичної електрики, недостатньої освітленості
робочої зони, підвищеного рівня іонізуючої та/чи неіонізуючої радіації
випромінювань електромагнітного та/чи магнітного полів у робочій зоні.

Небезпеки від хімічних факторів

Небезпеки уражень дихальних шляхів від підвищеної запиленості та/чи
загазованості повітря робочої зони шкідливими речовинами: твердими,
рідинними, аерозольними, токсичними, подразнюючими, сенсибілізуючими,
канцерогенними, мутагенними.

Небезпеки від біологічних факторів

Небезпеки уражень організму шкідливими бактеріями і вірусами, цвіллю,
грибами тощо та продуктами їх життєдіяльності.

Небезпеки від психофізіологічних факторів

Небезпеки уражень організму від статичних і/чи динамічних фізичних
перевантажень, нервово-психічних перевантажень (розумових, зорових,
емоційних, монотонності праці).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ
ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ

1. Захист голови (черепу) (засоби захисту голови)
Захисні каски, шоломи:
- будівельні роботи, роботи з реконструкції або знесення будівель,
особливо роботи над, під або поблизу риштовання та на підвісних робочих
місцях, монтаж і демонтаж опалубки, роботи з переміщення вантажів,
складання конструкцій та встановленню устатковання;
- роботи на металоконструкціях мостів, будівель та гідротехнічних
споруд; щоглах, вежах, доменних печах, металургійних заводах і прокатних
станах, трубопроводах великого діаметру, котельних, електростанціях та у
великих ємностях;
- роботи в ямах, траншеях, шурфах, колодязях, шахтах, тунелях;
- земельні та гірничі роботи;
- підземні гірничі роботи, роботи в кар'єрах, відкриті видобувні роботи,
збагачення вугілля;
- роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для
скріплення;
- вибухові роботи;
- роботи поблизу ліфтів, підйомних механізмів, кранів і конвеєрів;
- роботи біля доменних і конверторних печей; на металургійних комбінатах,
прокатних станах; сталеливарні роботи, металообробка, ковальські роботи,
гаряче штампування та відливка;
- роботи біля промислових печей, ємностей, машин і механізмів, бункерів,
трубопроводів, на силосних баштах;
- роботи у суднобудуванні, під час ремонту суден;
- роботи в авіабудуванні, під час ремонту літаків;
- маневрові роботи на залізниці;
- роботи на бійні;
- окремі інші види робіт, де є можливість ураження голови.

2. Захисне (спеціальне) взуття (спецвзуття)

Спецвзуття без проколозахисної прокладки:
- роботи на мостах, будівельних конструкціях і гідротехнічних спорудах,
щоглах, вежах, металургійних заводах та прокатних станах, трубопроводах
великого діаметру, котельних, електростанціях та у великих ємностях;
- роботи під час будівництва печей, встановлення систем підігріву та
вентиляції, складання металоконструкцій;
- роботи під напругою;
- роботи ремонтно-відбудовчі та з технічного обслуговування;
- роботи в цехах штампування, кування, гарячого пресування, волочіння;
- роботи у відкритих копальнях та під час видобування вугілля;
- гірничі роботи;
- роботи, пов'язані з видобуванням, зберіганням, транспортуванням,
переробкою нафти та відпуском нафтопродуктів;
- роботи з виробництва скла, виробів і тари з скла;
- роботи з формами у керамічній промисловості;
- футерування випалювальних печей у керамічній промисловості;
- формувальні роботи у керамічній і будівельній промисловості;
- роботи, пов`язані з перевезеннями та зберіганнями продукції;
- роботи, пов`язані з транспортуванням замороженого м`яса,
консервуванням продуктів;
- роботи у суднобудуванні;
- маневрові роботи на залізниці;
- роботи з небезпечними речовинами.
Спецвзуття з проколозахисною прокладкою:
- підготовчі будівельні роботи та закладення фундаментів, шляхові роботи;
- будування помостів;
- демонтаж каркасних конструкцій;
- роботи з бетоноукладання та з залізобетонними блоковими
конструкціями, включаючи їх монтаж і зачистку;
- роботи на складських майданчиках і складах;
- роботи на дахах промислових і житлово-господарських об'єктів.
Спецвзуття з каблуками та/чи на платформі і з проколостійкою підошвою:
- роботи на дахах промислових та житлово-господарських об'єктів,
- покрівельні роботи.
Спецвзуття з ізолювальною термостійкою або морозостійкою підошвою:
- роботи на дуже гарячих або дуже холодних поверхнях або з дуже гарячими
чи дуже холодними матеріалами.
Спецвзуття, яке легко знімається:
- роботи, де є можливість попадання у взуття розплавленої речовини.

3. Захист обличчя та очей

Захисні окуляри, лицеві щитки чи екрани:
- зварювальні, дробильні чи просіювальні роботи;
- роботи з карбування та рубання;
- роботи з видобутку та оброблення каменя;
- роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для
скріплення;
- роботи на машинах для видалення відходів (дрібна стружка);
- гаряче штампування;
- видалення та подрібнення уламків;
- роботи з абразивним інструментом (різання, заточення, обдирання,
шліфовка);
- роботи з кислотами та їдкими розчинами, з речовинами, що запобігають
корозії, дезінфекція;
- роботи з аерозолями;
- роботи поблизу або з розплавленими речовинами;
- роботи, пов`язані з тепловипромінюванням, інтенсивним світлом;
- роботи з лазерами.

4. Захист органів дихання (засоби захисту органів дихання)

Фільтрувальні й ізолювальні засоби захисту (протигази, респіратори тощо):
- роботи в ємностях, обмежених приміщеннях і промислових печах, при
можливій наявності газу або нестачі кисню;
- роботи в шахтах, каналізаційних трубах та інших місцях під землею,
пов'язаних з каналізацією;
- роботи на заводах-холодильниках та з обслуговування холодильного
устаткування, де можливий витік холодоагентів;
- завантаження доменних печей;
- роботи у зоні розливу доменних печей, де можуть бути присутні випари
розплавленого металу;
- роботи пов'язані з розпилюванням фарб та лаків;
- роботи з приймання та обліку нафтопродуктів;
- роботи біля газових конверторів та газопроводів доменних печей;
- роботи в умовах пиловиділення при видобуванні, механічному здрібненні
та транспортуванні вугілля та інших корисних копалин;
- роботи, пов'язані з здрібненням сировини чи застосуванням готових
пиловидних матеріалів, утворенням конденсованих аерозолів при плавці
металів;
- роботи поблизу кранів, плавильних печей, ковшів, де може бути пил;
- роботи, пов'язані з виробництвом і транспортуванням будівельних
сумішей;
- роботи, пов'язані з електричним газовим зварюванням та різанням металів;
- роботи в біологічних лабораторіях, пов'язані з мікробіологічними
аерозолями;
- роботи на атомних електростанціях, пов'язані з радіоактивними
аерозолями;
- роботи з кислотами, електролітами та їдкими розчинниками;
- роботи, пов'язані з виробництвом та використанням фтор-хлорорганічних
отруйних хімікатів.

5. Захист органів слуху

Навушники, вкладиші для вух, шумозахисні шоломи:
- роботи на пресах по металу;
- роботи з пневматичним інструментом, перфораторами;
- роботи з експлуатації та обслуговування насосного устатковання;
- роботи з копрами для забивання палій;
- роботи наземного персоналу в аеропортах;
- роботи у деревообробній і текстильній промисловості.

6. Захист тіла та рук

Захисна (спеціальна) одежа (костюми, халати, фартухи, пояси, наплічники,
наколінники, налокітники, нарукавники, напульсники, рукавиці, рукавички):
- роботи антикорозійні, з кислотами, їдкими та дезінфекційними розчинами;
- роботи з нафтою та нафтопродуктами;
- роботи під електричною напругою;
- роботи поблизу джерел тепла, де відчувається спека;
- роботи з виготовлення скла;
- роботи з віброінструментом;
- роботи з виготовлення вибухівки;
- роботи в холодних приміщеннях.
Вогнестійкий захисний одяг:
- роботи у вибухо та пожежонебезпечних зонах;
- роботи зі зварювання в просторово обмежених місцях.
Спецодяг для роботи під водою
Гідрокомбінезони "мокрого" та "сухого" типів, рукавички, шкарпетки:
- водолазні роботи в водоймищах, річках морях с температурою води від
0°С до +30°С на глибині до 60 метрів;
- пошукові, пошуково-рятувальні, підводно-технічні роботи та роботи
спеціального призначення.
Непробивні фартухи:
- роботи по обваловуванню та різанню деревини;
- роботи з ручними ножами, при небезпеці торкання ножів до тіла.
Шкіряні фартухи:
- для зварювання;
- для кування;
- для ливарних робіт.
Захист передпліччя (наплічники):
- роботи з обвалування та різання деревини.
Рукавиці та рукавички:
- зварювальні роботи:
- рукавички для тримання шпилястих предметів та іншої техніки, при
небезпеці затягування рукавиць у механізми;
- робота з кислотами та їдкими розчинами.
Рукавиці з основою із металевої сітки:
- при різанні, заміні ножів у різальних машинах;
- звичайне нарізування з використанням ножа при виготовленні продукції чи
на бойні.
Покривки з полівінілхлоридного пластикату, які вдягаються поверх
основного одягу та взуття для додаткового захисту при:
- роботі на атомних станціях, гірничо-збагачувальних підприємствах по
видобутку та переробці радіоактивних елементів;
- роботі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при забрудненні
будівель, обладнання та територій радіоактивними і токсичними речовинами;
- робота в зонах гарантованого відчуження.
Спецодяг, який захищає від непогоди:
- робота на відкритому повітрі, в дощ чи холод.
Світловідбиваючий (світлоповертаючий) одяг:
- там, де треба чітко бачити працівників (у небезпечних робочих зонах, де
рухається транспорт, підйомні механізми тощо).

7. Захисні підвісні системи (засоби захисту від падіння з висоти):

- роботи на риштованнях;
- монтажні роботи;
- роботи на щоглах, висотних спорудах, підвісних лініях електропередач;
- роботи в кабінах кранів;
- роботи на високих стелажах складів по укладенню та зніманню
устатковання;
- роботи на високо розташованих секціях бурильних вишок;
- роботи на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів;
- роботи в колодязях, шахтах, каналізаційних системах.

8. Захист шкіри - дерматологічні засоби:

- нанесення покривальних матеріалів (ґрунтовок, фарб, інших покриттів);
- дублення.

Орієнтовний перелік засобів індивідуального захисту:
для захисту голови:
- захисні каски та шоломи, які використовуються в промисловості
(гірничодобувній, металургійній, на будівельних майданчиках, для інших
виробничих потреб тощо):
- захист поверхні голови (капелюхи, кепі, сітки для волосся - з козирком і
без);
- захисні головні убори (капелюхи, кепі, кепки з захистом і без);
для захисту органів слуху:
- вкладиші для вух та аналогічні засоби;
- звукозахисні шоломи;
- протишумові навушники, які можуть кріпитися до шоломів;
- протишумові захисні пристрої з електронним приймачем;
- протишумові захисні пристрої з телефонним зв`язком;
для захисту очей і обличчя:
- окуляри;
- захисні окуляри;
- захисні окуляри проти рентгенівського, лазерного, ультрафіолетового,
інфрачервоного випромінювання та від яскравого світла;
- екрани для обличчя;
- маски та щитки для дугового зварювання (такі, що тримають руками або
кріпляться за допомогою стрічок на голові або прикріплюються до захисних
шоломів);
для захисту органів дихання - протипилові, протигазові та
протиаерозольні фільтрувальні пристрої, в тому числі і для захисту від
радіоактивного пилу:

- ізолювальні пристрої з подаванням повітря;
- фільтрувальні пристрої;
- засоби захисту органів дихання зі знімною маскою зварника;
- автономні дихальні апарати;
для захисту рук, плеча та передпліччя:
- наплічники;
- налокітники;
- нарукавники;
- назап'ясники для важкої праці;
рукавички, які захищають від:
- механічних ушкоджень;
- хімікатів;
- для електриків і від спеки;
- напалечники;
- захисні рукавиці;
- безпальчикові рукавички;
для захисту ніг та стегон:
- туфлі, черевики до гомілок або литок, чоботи;
- взуття, яке швидко можна розстебнути чи розв`язати;
- взуття з додатковим захистом пальців від удару;
- взуття з жаростійкою підошвою;
- жаростійкі туфлі, черевики та чоботи;
- туфлі, черевики та чоботи, які зберігають тепло;
- вібростійке взуття, черевики та чоботи;
- антистатичне взуття, черевики та чоботи;
- електроізолююче взуття, черевики та чоботи;
- захисні черевики для роботи з ланцюговими пилками;
- черевики на дерев`яній підошві;
- змінні підошви (тепло-, потостійки або проколостійки);
- знімні шипи (для криги, снігу та слизької підлоги);
- наколінники;
- гетри;
для захисту шкіри:
- захисні креми та мазі;
для захисту тулуба і живота:
- захисні пальта, жакети та фартухи, халати, які забезпечують захист від
механічних пошкоджень (порізів, проколів, розплавлення);
- накидки для утеплення;
- рятувальні жилети;
- фартухи для захисту від рентгенівського випромінювання;
- пояси;
для захисту всього тіла:
- оснащення, призначене для попередження падіння;
- утримувальне та страхувальне обладнання (повне оснащення з усім
приладдям);
- гальмівні пристрої, які гасять кінетичну енергію (повне оснащення з усім
приладдям);
- страхувальні засоби (запобіжні пояси);
- захисний одяг (спецодяг);
- захисний одяг від механічних пошкоджень (проколювання, різання);
- захисний одяг від хімічних пошкоджень;
- захисний одяг від розплавлених бризок металу та інфрачервоного
випромінювання;
- теплозахисний одяг;
- утеплений одяг;
- захисний одяг від радіоактивного ураження;
- пилонепроникний одяг;
- газонепроникний одяг;
- сигнальний одяг флуоресціюючий, світловідбиваючий (світлоповертаючий)
одяг та доповнення до нього (пов`язки, рукавиці тощо);
- захисні покривки з поліхлорвінілового пластикату, які вдягаються поверх
основного одягу для додаткового захисту від контактного забруднення
радіоактивними, токсичними речовинами та розчинами кислот та лугів.

Джерело: НПАОП 0.00-4.01-08