ISO 37301 замінить ISO 19600: Технічний комітет ISO (TC309) переглядає стандарт ISO 19600:2014 "Compliance management systems -- Guidelines". Тепер ISO 19600 буде стандартом вимог з новим номером ISO 37301 "Compliance management systems - Requirements with guidance for use". Роботу планують завершити до кінця 2020 року. ISO 19600 буде діяти до публікації ISO 37301.
Область застосування стандарту ISO 37301 визначить вимоги і надасть настанову для використання при створенні, розробці, впровадженні, оцінці, підтримці і поліпшенні результативної та гнучкої системи управління відповідністю в організації. Вимоги цього документа носять загальний характер і призначені для застосування до всіх організацій, незалежно від типу, розміру і характеру діяльності, а також в державному, приватному чи некомерційному секторах.
Сертифікація за стандартом ISO 37301 може початися в 2021 році

ISO 37301 заменит ISO 19600: Технический комитет ISO (TC309) пересматривает стандарт ISO 19600:2014 "Compliance management systems -- Guidelines". Теперь ISO 19600 будет стандартом требований с новым номером ISO 37301 "Compliance management systems - Requirements with guidance for use". Работу планируют завершить к концу 2020 года. ISO 19600 будет действовать до публикации ISO 37301.
Область применения стандарта ISO 37301 определит требования и предоставит руководство для использования при создании, разработке, внедрении, оценке, поддержании и улучшении результативной и гибкой системы управления соответствием в организации. Требования этого документа носят общий характер и предназначены для применения ко всем организациям, независимо от типа, размера и характера деятельности, а также в государственном, частном или некоммерческом секторах.
Сертификация по стандарту ISO 37301 может начаться в 2021 году