Наш замовник у Казахстані отримує сертифікати Американського інституту нафти (American Petroleum Institute).
Однією з перших у Казастані компанія "МунайФілдСервіс" (м. Актау) успішно сертифікувала систему менеджменту якості в органі сертифікації - Американський інститут нафти (American Petroleum Institute). "МунайФілдСервіс" отримує одразу три сертифікати на систему менеджменту якості з ISO 9001:2008, API Spec Q1, ISO 29001. Одна перевірка - три сертифікати. Компанія має інтегровану систему менеджменту (ІСМ). В (ІСМ) також є система еклогічного менеджменту з ISO 14001 та система менеджменту професійної безпеки та здоров'я з OHSAS 18001. Система екологічного менеджменту з ISO 14001 та система менеджменту професійної безпеки та здоров'я з OHSAS 18001 також сертифіковані в міжнародному сертифікаційному органі.

Подробнее
: www.usq.com.ua

Наш заказчик в Казахстане получает сертификаты Американского института нефти (American Petroleum Institute).
Одной из первых в Казахстане компания "МунайФилдСервис" (г. Актау) успешно сертифицировала систему менеджмента качества в органе сертификации - Американский институт нефти (American Petroleum Institute). "МунайФилдСервис" получает три сертификата на систему менеджмента качества по ISO 9001:2008, API Spec Q1, ISO 29001. Одна проверка - три сертификата. Компания имеет интегрированную систему менеджмента (ИСМ). В ИСМ также есть система экологического менеджмента по ISO 14001 и система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья по OHSAS 18001. Система экологического менеджмента по ISO 14001 и система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья по OHSAS 18001 также сертифицированы в международном сертификационном органе.

Подробнее
: www.usq.com.ua